Dokumendikogu

Kõik Rail Balticu üleilmset projekti käsitlevad dokumendid on vabalt saadaval elektroonilises dokumendikogus. Pöörame tähelepanu asjaolule, et seda teavet võidakse muuta ja värskendada.

Poliitilised deklaratsioonid

– Valitsustevaheline kokkulepe, Tallinn, 2017, EN (PDF)
– Ühisdeklaratsioon, Rotterdam, 2016, EN (PDF)
– Ühisdeklaratsioon, Riia, 2015, EN (PDF)
– Ühisavaldus, Tallinn, 2014, EN (PDF)
– Ühisdeklaratsioon, Vilnius, 2013, EN (PDF)
– Balti riikide peaministrite ühisavaldus, Riia, 2013, EN (PDF)
– Balti riikide peaministrite ühisavaldus, Tallinn, 2011, EN (PDF)
– Vastastikuse mõistmise memorandum, 2010, Saragossa, EN (PDF)
– Kavatsuste deklaratsioon, Brüssel, 2006, EN (PDF)

Tasuvusuuringud

Tasuvusanalüüs (2024, inglise keeles)
Feasibility Study of Parnu Rail Freight Terminal in the context of the Rail Baltica Global Project 2019, EN
– Lõplik aruanne (PDF)
– Trammivariandi skeem (PDF)
Kuluanalüüs, 2017, EN
– Lõplik aruanne (PDF)
– Kommenteeritud kokkuvõte (PDF)
– Kommentaarid MTÜ ARB küsimustele Rail Baltica tasuvusanalüüsi kohta (PDF)
AECOMi lõplik aruanne Rail Balticu kohta, 2011, EN
– Kommenteeritud kokkuvõte (PDF)
Lõplik aruanne: I köide (PDF), II köide(PDF), III köide (PDF)
– Riigikaardid võimalustega (ZIP)
– Trassi kulgemise kaardid (ZIP) 
Linnakaardid: Tallinn (ZIP), Pärnu (ZIP), Riia (ZIP), Panevėžys (ZIP), Kaunas (ZIP)
– Tüüpilised ristlõiked
Variant 1: trass (ZIP), linnad (ZIP)
Variant 2: trass (ZIP), linnad (ZIP)
Variant 3: trass (ZIP), linnad (ZIP)
Variant 4: trass (ZIP), linnad (ZIP)
Rail Balticu raudtee tasuvusuuring, 2007, EN
– Lõplik aruanne (PDF)
– Lisad (PDF)

Uuringud

Raudteeinfrastruktuuri juurdepääsupoliitika aruanne 2022, EN
– Lõplik aruanne (PDF)

RB Rail AS Rahvusvaheliste Reisijaamade Kogulisandväärtuse Maksimeerimine 2022, EN
– Kokkuvõte (PDF)
– Lõpparuanne (PDF)
Piirkondliku Mõju Uuringud: Piirkondlike Raudteepeatuste ja -teenuste Sotsiaalmajanduslik Mõju 2022, EN
– Kokkuvõte (PDF)
– Lõpparuanne (PDF)
Rail Baltica Ülemaailmse Projekti Koridori Sünergia Uuring, 2022, EN
– Rail Baltica Ülemaailmse Projekti Koridori Sünergia Uuring – Kokkuvõte (PDF), EN
– Rail Baltica Ülemaailmse Projekti Koridori Sünergia Uuring – Lõpparuanne (PDF), EN
– Lisad 1 – Rahvusvaheline parim tava ning võimalused (PDF), EN
– Lisad 2 –  CEF sünergiakomponendid ja muud arenguprogrammid ning riigiabi ja muude reeglite mõju (PDF), EN
– Lisad 3 – Taustteave (PDF), EN
Standardne sillalahenduse uuring, 2019, EN
– Lõplik aruanne (PDF)
– Lisad 0 – Information from previous reports (ZIP), EN
Lisad 1, Case 1 – Underpass (ZIP), EN
Lisad 2, Case 2 – Railway Viaduct (ZIP), EN
Lisad 3, Case3 – Animal Overpass (ZIP), EN
Lisad 4, Case 4 – Road Overpass (ZIP), EN
Lisad 5 – principles of detail for railway bridges (ZIP), EN
Juhised Rail Baltica arhitektuurilise, haljastusliku ning visuaalse identiteedi kujundamiseks, 2019, EN
– Jaama elemendid (PDF)
– Linnalikud elemendid (PDF)
– Raudteevõrgustiku osad (PDF)
Uuring kliimamuutuste mõju kohta Rail Baltica raudtee projekteerimisele, ehitamisele, hooldustöödele ja opereerimisele, 2019, EN
– Lõplik aruanne (PDF)
Taristu haldamise uuringu, 2019, EN
– Lõplik aruanne (PDF)
Rail Baltica liiklusgraafikust, 2018, EN
– Lõplik aruanne (PDF)
– Lisad (PDF)
 

Projekti organisatsiooni dokumendid

– Rahastamislepingu lisa nr INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990, 2019, EN (PDF)
– Euroopa Komisjoni 26. oktoobri 2018. aasta rakendusotsus Põhjamere-Läänemere põhivõrgukoridori piiriülese projekti Rail Baltica kohta, 26.10.2018, (PDF)
Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) transpordivaldkonna rahastamisleping nr INEA/CEF/TRAN/M2016/1360716, 2018, EN (PDF)
– Rail Balticu töövõtuskeem, 2016, ET (JPG)
– Rahastamislepingu lisa nr INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482, 2015, EN (PDF)
– Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) transpordivaldkonna rahastamisleping nr INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482, 2015, EN (PDF)
– Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) transpordivaldkonna rahastamisleping nr INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990, 2014, EN (PDF)

Infograafika

– Rail Baltica – põnevam pereelu, 04.01.2018, (PDF)
– Rail Baltica – uued võimalused tudengitele, 04.01.2018, (PDF)
– Rail Baltica – väärtuslikud ressursid ettevõtjatele, 04.01.2018, (PDF)
– Toob kasu juba praegu, 13.12.2017, (PDF)
– Kellele kuulub Rail Baltica infrastruktuur, 24.11.2017, (PDF)
– Rail Baltica: Aeg on raha – vali parim, 15.11.2017, (PDF)
– Rail Baltica: Parem ühendus Baltikumi inimestele, 15.11.2017, (PDF)
– Rail Balticu hankekava, 07.02.2017, EN (JPG)
– Rail Baltica trassi heakskiit, 07.02.2017, EN (JPG) 
– Rail Baltica töövõtuskeem, 05.10.2016, (JPG)

Keskkonnamõju-uuringud

Eesti
Rail Baltica raudtee lõigu Tootsi– Pärnu ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programm (KMH), 2021, ET
– Programm
– Lisad (ZIP)
Rail Baltica raudtee lõigu Soodevahe – Muuga ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programm (KMH), 2021, ET
– Programm
– Lisad (ZIP)
Rail Baltica raudtee lõigu Kangru–Harju ja Rapla maakonna piir ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programm (KMH), 2020, ET
– Programm
– Lisad (ZIP)
Rail Baltica raudtee lõigu Harju ja Rapla maakonna piir – Hagudi ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programm (KMH), 2020, ET
– Programm
– Lisad
Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Hagudi – Rapla ja Pärnu maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise  programm (KMH) , 2020, ET
– Programm
– Lisad
Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Rapla ja Pärnu maakonna piir – Tootsi“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programm (KMH), 2020, ET
– Programm
– Lisad (ZIP)
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), 2014–2015, ET
– KSH aruande avalikustamine – Harju maakond
– KSH aruanne avalikustamiseks – Rapla maakond
– KSH aruande avalikustamine – Pärnu maakond
KSH ulatuse määramise aruanne: eelmine versioon, protseduuri dokumentatsioon
KSH ulatuse määramise aruanne: Värskendatud versioon
– KSH vahearuanne
– KSH lisauuringud
KSH aruande projekt: 31.08.2015, 05.10.2015
– KSH kokkuvõte
Uuringud ja analüüsid, ET
– Olemasoleva Röa-Pärnu raudteetrassi kasutamise analüüs, 23.09.2013
– Harjumaa ja Põhja-Raplamaa kahe trassialternatiivi täpsem analüüs, 06.07.2015
– Kompensatsioonimehhanism Rail Balticu projektis, 30.09.2015.
– Maakonna kaardi kokkuvõte
Ülemiste ja Pärnu terminalide üksikasjalik kava, ET
– Ülemiste terminali üksikasjalik kava
– Detailed Pärnu reisijateterminali üksikasjalik kava
Rail Balticu Harju, Rapla ja Pärnu maakonna kaardid, ET
Läti
– Keskkonnamõju hindamine, 2016, LV
– Rail Balticu raudteetrassi integreerimine Riia keskse mitmeliigilise ühistranspordisõlmega – tehnilise lahenduse välja töötamine, 2016, EN (PDF)
Leedu
– Keskkonnamõju hindamine, 2015–2017, LT