Uudised

Lisateave, kuidas viivad projekti ellu

Hankekorraldus

Rail Balticu üldprojekti maht ja selle eesmärk integreerida Balti riigid Euroopa raudteevõrku nõuab mitmete osapoolte tihedat koostööd, et projekti arengule kaasa aidata. Kuna teenuste ja toodete pakkumise järele on jätkuv vajadus, on arendatud hankesektorit, et lihtsustada suhtlemist võimalike tarnijatega.
Kõik Rail Balticu avatud hanked on loetletud ning lisatud on ka teave hankepõhimõtete kohta, hankekava ja lõpetatud hangete arhiiv. Hankemenetlus põhineb ühtsetel standarditel ja juhistel, mis peavad tagama erapooletuse ja läbipaistvuse ning parimad tulemused.

Uuenduste saamiseks Rail Balticu hangete kohta telli hankeuudised.

Sotsiaalmeedia

Projekti areng