E-hankesüsteem

Seoses muudatustega Läti riigihankeseaduses töötleb RB RAIL AS edaspidi kõiki Rail Baltica hankepakkumisi tasuta elektroonilises infosüsteemis ja selle e-pakkumiste allsüsteemis. Elektrooniline hankesüsteem (e-hankesüsteem) on alternatiiv varasemale taotluste ja pakkumiste esitamise süsteemile, mis asendab täielikult paberipõhise pakkumiste esitamise süsteemi.

Vastavalt artiklile 39 ja Läti Vabariigi riigihankeseaduse üleminekusätetele peavad kõik Lätis registreeritud hankijad, sh RB RAIL AS, alates 1. oktoobrist 2017 tagama riigihangete taotluste ja pakkumiste elektroonilise esitamise juhul, kui hanke lepinguline väärtus on kaupade ja teenuste puhul 135 000 eurot või rohkem ja ehituspakkumiste puhul 5 225 000 eurot või rohkem.

RB RAIL AS kutsub oma võimalikke tarnijaid end e-hankesüsteemis registreerima, et saada juurdepääs e-pakkumiste allsüsteemile ning osaleda praegustes ja tulevastes hangetes. E-hankesüsteemi e-pakkumiste allsüsteemi kasutamiseks peavad kõik mitteregistreeritud kasutajad end e-hankesüsteemis registreerima ning looma kasutajaõigused, et e-pakkumiste allsüsteemi administreerida.

E-hankesüsteem on kasulik kõigile osapooltele, kuna see aitab vähendada nii halduskoormust kui ka menetlemisega seotud kulusid. Samuti aitab süsteem vähendada hankemenetlustele kuluvat aega ning tagab suurema läbipaistvuse. Uus hankesüsteem on osa Läti püüdlustest hea valitsemistava ja e-teenuste edendamiseks.           

 E-hankesüsteemi registreerimiskord

Et end e-hankesüsteemis registreerida, peab tarnija piirkondliku arengu ametile esitama järgmised dokumendid:

  • e-hankesüsteemi kasutaja täidetud registreerimisvorm (allkirjastatud tarnija volitatud esindaja poolt);
  • volitus kasutaja nimel e-pakkumiste süsteemi hallata (allkirjastatud tarnija volitatud esindaja ja volitatava administraatori poolt, st volituse peavad kinnitama kaks isikut).

Piirkondliku arengu ameti kontaktandmed: http://www.vraa.gov.lv/en/

Kõik vajalikud taotlusvormid on meie veebilehel saadaval inglise keeles:

Administraatori taotlusvormi autoriseerimine 

Registreerimisvorm

Täidetud vormid tuleb esitada piirkondliku arengu ametile. Vormid võib esitada:

  • paberkandjal;
  • elektrooniliselt, e-allkirjastatuna[1], saates elektroonilise dokumendi e-posti aadressile [email protected].

Registreerimisdokumentide kättesaamisel registreerib piirkondliku arengu amet organisatsiooni e-hankesüsteemi liikmena ning loob kasutajakonto koos tarnija administraatori rolliga. Tarnija administraator saab e-kirja süsteemi juurdepääsuks vajalike andmetega – kasutajanimi, parool ja koodikaart.

E-pakkumiste allsüsteemi detailne kasutusjuhend on saadaval aadressil kohta leiate siit.

Üldised küsimused e-pakkumise alamsüsteemi kasutamise kohta leiate siit.

Euroopa ühtse hankedokumendi (ESPD) kasutamine e-pakkumise alamsüsteemis on leitav siin.

 

[1] Väljastatud organisatsiooni poolt, mis kuulub vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrusele (EL) nr 910/2014 usaldusnimekirja