A. Leimanis: RB Raili uue juhatuse nimetamisel otsiti kombinatsiooni Balti ja rahvusvaheliste spetsialistide vahel

Sellel kuul nimetas Rail Baltica ühisettevõte RB Rail AS nõukogu kolmeks aastaks ametisse kolm uut juhatuse liiget. RB Rail ASi nõukogu otsuse kohaselt nimetati ettevõtte juhatusse kolmeks aastaks teiste hulgas ametisse ka Agnis Driksna, kes oli samas varem ligi aasta ajutine tegevjuht ja juhatuse esimees. Lisaks valiti tehnilise tegevdirektorina juhatuse liikmeks kogenud ning rahvusvahelise taustaga […]

26.10.2020

RB Rail ASi juhatus nimetati kolmeks aastaks ametisse

Riia, Läti, 15. oktoober 2020 – Rail Baltica ühisettevõte RB Rail AS nõukogu nimetas kolmeks aastaks ametisse kolm uut juhatuse liiget. Uus juhatus esindab kõiki projekti edukaks elluviimiseks vajalikke pädevusi, milleks on projekti planeerimine ja kontroll, tehniline ja inseneriteaduse tipptase, finantsplaneerimine ning strateegia ja sidusrühmade juhtimine. Üks aasta ajutise tegevjuhi ja juhatuse esimehena töötanud Agnis […]

15.10.2020

Rail Baltica projekti turu-uuring

Rail Baltica projekti elluviimiseks on planeeritud läbi viia erinevate tööde, teenuste ja kaupade tellimiseks mitmeid hankeid. Soovides saavutada parim tulemus palume potentsiaalsetel pakkujatel täita käesolev küsimustik, et hinnata turu olemasolevat olukorda ja saada tagasisidet Rail Baltica projektis rakendatavatele hanke- ja lepingutingimustele. Saabunud vastused ja muu tagasiside on oluliseks sisendiks hanke korraldajate poolt senini rakendatud hanke […]

12.10.2020

Rail Baltica Muuga kaubajaama projekteerib SWECO Projekt AS

Täna sõlmiti Rail Baltica suurima ja ainsa sadamaga ühendatud kaubajaama projekteerimiseks leping ettevõttega SWECO Projekt AS, mille ehitus algab 2022. aasta alguses. Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg ja SWECO Projekt AS tegevjuht Keijo Vaher RB Muuga kaubajaama projekteerimislepingu sõlmimisel. „Projekteerimislepingu allkirjastamisega astusime täna suure sammu edasi nii Rail Baltica kui Muuga kaubasadama arendamisel. […]

23.09.2020

Uuring: 95% vastanutest hindab RB Rail ASi hankeprotsessi õiglaseks

Kolmas järjestikune tarnijate uuring kinnitab suurt usaldust ja rahulolu RB Rail AS hankeprotsessiga.   „Luues tarnijate uuringu 2018. aastal, lõime platvormi õiglaseks ja läbipaistvaks tagasisidestamiseks. Uuring aitab meil mõista, kuidas turg RB Rail AS-i hankepraktikasse suhtub ja toob välja arenguruumi kohad. See on meile ja meie sidusrühmadele väga oluline – tulemused näitavad objektiivselt praegust olukorda […]

15.09.2020

RB Rail AS, Rail Baltic Estonia OÜ ning Tallinna Linnatranspordi AS sõlmisid koostöökokkuleppe

Eile sõlmisid ettevõtted Tallinna Linnatranspordi trammidepoos (Vana-Lõuna 41) koostöökokkuleppe, mille eesmärk on jagada teadmisi eeskätt riigihangete ettevalmistamisel aga teha koostööd ka linnatranspordi ruumilise arenduse, korralduse ning logistika valdkonnas.   “Tallinna Linnatranspordi ASi ja Rail Baltica ühiste eesmärkide saavutamise seisukohast on vajalik nii seniste kompetentside jagamine kui ka tuleviku transpordivõimaluste ühine arendamine. Keskkonnasõbralik ja sujuv transport […]

11.09.2020

Läti toetab kavatsust konsolideerida Rail Baltica projekti rakendusfunktsioonid RB Rail AS-ile

Läti valitsus on toetanud transpordiministeeriumi kavatsust koondada Rail Baltica projekti rakendusfunktsioonid kõigi kolme Balti riigi ühisettevõttele RB Rail AS. Seega tagatakse Lätis projekti kiirem, kvaliteetsem ja kulutõhusam rakendamine. 8. septembril kiitis valitsus heaks Läti transpordiministeeriumi koostatud informatiivse aruande „Rail Baltica projekti rakendamise mudeli täiustamine Lätis“. Uues projekti elluviimise mudelis on välja toodud, et Lätis vastutab […]

09.09.2020

Läti riigi eesmärk on Rail Baltica ühe taristuhalduri loomine, töid hakkab ette valmistama sealne riiklik rakendusasutus SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDZL).

Läti valitsuskabinet võttis 11. augustil 2020 vastu seisukoha määrata Rail Baltica trassile ühine taristuhaldur. Rail Baltica taristuhalduse ettevalmistustööde hõlbustamiseks ning vajaliku õigus- ja haldusprotsessi alustamiseks määras Läti valitsus riikliku rakendusasutuse SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDZL).

13.08.2020

Rail Baltica saab järgmise rahastuse

Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) komitee 16. juuli 2020 aasta hääletuse kohaselt on Rail Baltica üldprojektile Baltimaades eraldatud täiendav 184 miljoni euro suurune toetus, mis investeeritakse projekti elluviimisse aastani 2024. Koos 15% riikliku kaasrahastamisega on koguinvesteering projekti täiendavaks rahastamiseks 216 miljonit eurot. Koos äsja allkirjastatud toetuslepinguga on Rail Baltica kolmes Balti riigis saanud EL-ist ja teistest riiklikest fondidest umbes 1,2 miljardi euro väärtuses toetusraha.

16.07.2020

Kõrvek: KMH arutelude läbiviimine elektroonilisel teel on ennast tõestanud

Juunis toimus Rail Baltica projekti raames neli keskkonnamõjude hindamise avalikku arutelu, mis toimusid riigis kehtestatud eriolukorra tõttu veebikeskkonnas. “Ka sellisel moel koguda inimeste arvamusi on täiesti võimalik ja annab sisukaid tulemusi,” tõdes Rail Baltica projektiekspert Karmo Kõrvek.

15.07.2020

Valminud on Rail Baltica projekteerimislõigu Tallinn-Rapla alamlõigu täpsem tehniline lahendus

RB Rail AS koostööpartneril, Hispaania tunnustatud insenerifirmal IDOM Consulting, Engineering, Architecture, on valminud raudteetrassi paiknemise ning ristumiste tehnilised lahendused Rail Baltica alamlõigule Ülemistelt kuni Kangruni. Lõigu kogupikkus on ligikaudu 16 kilomeetrit. Tegemist on ühe alamlõiguga kolmest, mis jääb Tallinn-Rapla 48 kilomeetrisele projekteerimislõigule.

01.07.2020

Valminud on esimese Rail Baltica projektlõigu tehniline lahendus

RB Rail AS koostööpartneril, Hispaania tunnustatud insenerifirma IDOM Consulting, Engineering, Architecture, on valminud raudteetrassi detailse paiknemise ning ristumiste tehnilised lahendused Rail Baltica lõigule Harju maakonna piirist kuni Tootsini. Lõigu kogupikkus on ligikaudu 71 kilomeetrit. Videos näidatud Alu-Mälivere lõik on 14,1 kilomeetrit pikk.

30.06.2020

Rail Baltica aitab kaasa ekspertide naasmisele Baltikumi

Andrejs Mislevics on raudteesüsteemide insener, kes kolis tagasi Riiga pärast pea seitset aastat töötamist Saksamaa raudteesektoris. Andrejs on üks viiest eksperdist, kes on naasnud välismaalt tagasi koduriiki tööle, et aidata ehitada Rail Balticat.

02.06.2020