Läti riigi eesmärk on Rail Baltica ühe taristuhalduri loomine, töid hakkab ette valmistama sealne riiklik rakendusasutus SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDZL).

Läti valitsuskabinet võttis 11. augustil 2020 vastu seisukoha määrata Rail Baltica trassile ühine taristuhaldur. Rail Baltica taristuhalduse ettevalmistustööde hõlbustamiseks ning vajaliku õigus- ja haldusprotsessi alustamiseks määras Läti valitsus riikliku rakendusasutuse SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDZL).

13.08.2020

Rail Baltica saab järgmise rahastuse

Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) komitee 16. juuli 2020 aasta hääletuse kohaselt on Rail Baltica üldprojektile Baltimaades eraldatud täiendav 184 miljoni euro suurune toetus, mis investeeritakse projekti elluviimisse aastani 2024. Koos 15% riikliku kaasrahastamisega on koguinvesteering projekti täiendavaks rahastamiseks 216 miljonit eurot. Koos äsja allkirjastatud toetuslepinguga on Rail Baltica kolmes Balti riigis saanud EL-ist ja teistest riiklikest fondidest umbes 1,2 miljardi euro väärtuses toetusraha.

16.07.2020

Kõrvek: KMH arutelude läbiviimine elektroonilisel teel on ennast tõestanud

Juunis toimus Rail Baltica projekti raames neli keskkonnamõjude hindamise avalikku arutelu, mis toimusid riigis kehtestatud eriolukorra tõttu veebikeskkonnas. “Ka sellisel moel koguda inimeste arvamusi on täiesti võimalik ja annab sisukaid tulemusi,” tõdes Rail Baltica projektiekspert Karmo Kõrvek.

15.07.2020

Valminud on Rail Baltica projekteerimislõigu Tallinn-Rapla alamlõigu täpsem tehniline lahendus

RB Rail AS koostööpartneril, Hispaania tunnustatud insenerifirmal IDOM Consulting, Engineering, Architecture, on valminud raudteetrassi paiknemise ning ristumiste tehnilised lahendused Rail Baltica alamlõigule Ülemistelt kuni Kangruni. Lõigu kogupikkus on ligikaudu 16 kilomeetrit. Tegemist on ühe alamlõiguga kolmest, mis jääb Tallinn-Rapla 48 kilomeetrisele projekteerimislõigule.

01.07.2020

Valminud on esimese Rail Baltica projektlõigu tehniline lahendus

RB Rail AS koostööpartneril, Hispaania tunnustatud insenerifirma IDOM Consulting, Engineering, Architecture, on valminud raudteetrassi detailse paiknemise ning ristumiste tehnilised lahendused Rail Baltica lõigule Harju maakonna piirist kuni Tootsini. Lõigu kogupikkus on ligikaudu 71 kilomeetrit. Videos näidatud Alu-Mälivere lõik on 14,1 kilomeetrit pikk.

30.06.2020

Rail Baltica aitab kaasa ekspertide naasmisele Baltikumi

Andrejs Mislevics on raudteesüsteemide insener, kes kolis tagasi Riiga pärast pea seitset aastat töötamist Saksamaa raudteesektoris. Andrejs on üks viiest eksperdist, kes on naasnud välismaalt tagasi koduriiki tööle, et aidata ehitada Rail Balticat.

02.06.2020

Sweco Lietuva saab juurdepääsu globaalsetele ekspertteadmistele

Sweco Leedu harul on Rail Baltica projektis kaks rolli: ettevõte on osa konsortsiumist, mis vastutab Vilniuse-Kaunase lõigu infrastruktuuri arengukava ja keskkonnamõju hindamise eest ning Sweco Lietuva laborid pakuvad geotehniliste uuringute jaoks pinnasekatsetamise teenuseid.

28.05.2020

RB juht Agnis Driksna: majandusvedur Rail Baltica

Pandeemia järelmõjud vaid suurendavad vajadust Rail Balticu järele, sest sellel on majandust nii kohalikul, riiklikul kui ka regionaalsel tasandil elavdav mõju, kirjutab Rail Balticu ühisettevõtte juhatuse esimees Agnis Driksna.

25.05.2020

Intervjuu Skepast ja Puhkim juhatuse liikme Hendrik Puhkimiga

Me teeme Rail Baltic’u projektis lõigul Tallinnast kuni Tootsini Pärnumaal keskkonnamõjude hindamist, autoteede ja -sildade projekteerimist ning pakume kohalikku tuge peatöövõtjale IDOM Hispaaniast, et jõuda vastavate ehituslubade väljastamiseni.

21.05.2020

Rail Baltica projekt keskendub 2020. aastal projekteerimis- ja ehitustöödele ning panustab majanduse taastumisse Covid-19 eriolukorra järgselt

Rail Baltica veebifoorum tõi täna kokku enam kui 1000 osalejat 39 erinevast riigist, nende hulgas tarnijad, ehitustööstuse spetsialistid ja muud huvilised, et saada ülevaade Rail Baltica projekti edenemise ja 2020. aasta plaanide kohta. Veebiülekande ajal andsid RB Rail AS esindajad edasi info peamiste eesseisvate ehitusangete, projekti ajakava ja strateegiliste suundade aga ka pikaajalise arendustegevuse kohta.

23.04.2020

Rail Baltica kohtus esimeste ehituskomponentide tarnijatega

Sellel nädalal leppis RB Rail AS kokku veebipõhiste kohtumiste sarja võimalike raudteeinfrastruktuuri komponentide tarnijatega. Kohtumine raudteetööstuse ettevõtetega on jätk Rail Baltica komponentide hankimise strateegiale, mis viidi koostöös ettevõttega TÜV SÜD ja Grazi ülikooliga lõpule möödunud aastal. RB RAIL AS-i ja ettevõtete kohtumiste eesmärk on muu hulgas teada saada toodete saadavuse kohta turul ning õppida tundma nende tehnilisi omadusi ja valmistamisaega ning koguda infot komponentide hankimise kohta.

17.04.2020