Rahastamine

Hetkel on Rail Baltica üks suurimatest investeeringutest mobiilsuse ja reisivõimaluste parandamisse, samuti äritegevuse, kaubanduse, turismi ja kaubavahetuse arendamisse regioonis. See on suurim raudteetaristuprojekt, mida Balti riikides viimase saja aasta jooksul ehitatakse.

Rail Baltic – projekt, mille kasu ületab kulu

Projekti ehituse hinnanguline kogumaksumus konsultatsiooniettevõtte Ernst & Young´i tehtud kulude-tulude analüüsi järgi on umbes 5,8 miljardit eurot.

Rail Baltica kasu vs. kulu

Rohkem kasu kohta

Praegu olemasolev projekti rahastus

Praeguseks on Balti riigid ja RB Rail AS saanud Rail Baltica ehitamiseks kolm korda Euroopa ühendamise rahastult toetust, allkirjastatud on toetuskokkulepped koguväärtuses 824 miljonit eurot.

Euroopa ühendamise rahastu ja riikide rahaline panus (miljonites eurodes), juuli 2018.

Kokku 824
Eesti 235
Läti 303
Leedu 286

 

Riiklik ja ELi panus

Rail Balticu projekti elluviimist rahastavad riigid – Eesti, Läti ja Leedu – ise, millele lisandub kaasfinantseerimine ELilt kuni 85% ulatuses kõikidest abikõlblikest kuludest, seda esmajoones Euroopa ühendamise rahastu (Connecting Europe Facility, CEF) rahastamisvahendi raames.

Mis on Euroopa ühendamise rahastu?

Euroopa ühendamise rahastu on ELi peamine rahastamisvahend arengu, töökohtade ja konkurentsivõime tagamiseks suunatud investeeringute kaudu Euroopa tasandil. See toetab hästi toimiva, keskkonnasäästliku ja tõhusalt ühendatud üleeuroopaliste võrkude arengut transpordi-, energia- ja digiteenuste valdkonnas.