Dokumentu krātuve

Visi dokumenti, kas saistīti ar Rail Baltica globālo projektu, ir brīvi pieejami elektroniskajā bibliotēkā. Aicinām ņemt vērā, ka šeit publicētā informācija var tikt mainīta un papildināta.

Politiskās deklarācijas

– Starpvaldību līgums (angļu val.), Tallina, 2017. g. (PDF)
– Kopīgā deklarācija (angļu val.), Roterdama, 2016. g. (PDF)
– Kopīgā deklarācija (angļu val.), Rīga, 2015. g. (PDF)
– Kopīgā deklarācija (angļu val.), Tallina, 2014. g. (PDF)
– Kopīgā deklarācija (angļu val.), Viļņa, 2013. g. (PDF)
– Baltijas premjerministru kopīgais paziņojums (angļu val.), Rīga, 2013. g. (PDF)
– Baltijas premjerministru kopīgais paziņojums (angļu val.), Tallina, 2011. g. (PDF)
– Saprašanās memorands (angļu val.), Saragosa, 2010. g. (PDF)
– Nodoma deklarācija (angļu val.), Brisele, 2006. g. (PDF)

Ekonomiskā pamatojuma pētījumi

Feasibility Study of Parnu Rail Freight Terminal in the context of the Rail Baltica Global Project 2019, EN
– Pilns ziņojums (PDF)
– Kopsavilkums (PDF)
AECOM ziņojums par Rail Baltica (angļu val.), 2011. g.
– Kopsavilkums (PDF)
Pilns ziņojums: I sējums (PDF), II sējums (PDF), III sējums (PDF)
– Valstu kartes ar alternatīvām (ZIP)
– Trases izvietojuma kartes (ZIP) 
Pilsētu kartes: Tallina (ZIP), Pērnava (ZIP), Rīga (ZIP), Panevēža (ZIP), Kauņa (ZIP)
– Šķērsgriezumi
1. variants: trases izvietojums (ZIP), pilsētas (ZIP)
2. variants: trases izvietojums (ZIP), pilsētas (ZIP)
3. variants: trases izvietojums (ZIP), pilsētas (ZIP)
4. variants: trases izvietojums (ZIP), pilsētas (ZIP)
Rail Baltica dzelzceļa līnijas priekšizpēte (angļu val.), 2007. g.
– Noslēguma ziņojums (PDF)
– Pielikumi (PDF)

Pētījumi

Pētījums par dzelzceļa infrastruktūras piekļuves jautājumiem 2022, EN
– Pilns ziņojums (PDF)

Rail Baltica starptautisko staciju ilgtermiņa pievienotās vērtības pētījums, 2022, EN
– Kopsavilkums (PDF)
– Pilns ziņojums (PDF)
Reģionālās ietekmes pētījums: Sociālekonomiskā ietekme uz reģionālajām dzelzceļa stacijām un pakalpojumiem, 2022, EN
– Kopsavilkums (PDF)
Pilns ziņojums (PDF)
Rail Baltica globālā projekta infrastruktūras sinerģijas pārrobežu dzelzceļa koridorā, 2022, EN
– Rail Baltica globālā projekta infrastruktūras sinerģijas pārrobežu dzelzceļa koridorā – kopsavilkums (PDF)
– Rail Baltica globālā projekta infrastruktūras sinerģijas pārrobežu dzelzceļa koridorā – pilns pētījuma pārskats (PDF)
– Pielikums 1 – Starptautiskā labākā prakse un iespējas (PDF)
– Pielikums 2 – EISI un citu valsts atbalsta un attīstības programmu sinerģijas un priekšlikumi (PDF)
– Pielikums 3 – Fona informācija (PDF)
Rīgas dzelzceļa mezgla darbības optimizācijas izpēte, 2021, EN
– Noslēguma ziņojums (PDF)
Standarta tiltu risinājumu pētījums, 2019, EN
– Noslēguma ziņojums (PDF)
– Pielikums 0 – Information from previous reports (ZIP), ENG
– Pielikums 1, Case 1 – Underpass (ZIP), ENG
– Pielikums 2, Case 2 – Railway Viaduct (ZIP), ENG
– Pielikums 3, Case3 – Animal Overpass (ZIP), ENG
– Pielikums 4, Case 4 – Road Overpass (ZIP), ENG
– Pielikums 5 – principles of detail for railway bridges (ZIP), ENG
Rail Baltica Project Airport Integration Study (Passengers and Luggage services), 2019, EN
Rail Baltica arhitektūras, ainavu un vizuālās identitātes vadlīnijas, 2019, EN
– Stacijas elementi (PDF)
– Pilsētvides elementi (PDF)
– Tīkla elementi (PDF)
Pētījums par klimata pārmaiņu ietekmi uz Rail Baltica dzelzceļa līnijas projektēšanu, būvniecību, uzturēšanu un darbību, 2019, EN
– Noslēguma ziņojums (PDF)
Rail Baltica Infrastruktūras pārvaldības modeļa pētījums, 2019, EN
– Noslēguma ziņojums (PDF)
Rail Baltica vilcienu kustības plāns, 2018, EN
– Noslēguma ziņojums (PDF)
– Pielikumi (PDF)
 

Projekta pārvaldības dokumenti

– Pielikums Nr. 1 līgumam Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990, 2019. g., EN, (PDF)
– Nevalstisko organizāciju un Rail Baltica projekta sadarbības memorands, 2019. g., (PDF)
– Komisijas īstenošanas lēmums (26.10.2018.) par pārrobežu proejktu Rail Baltica Ziemeļjūras-Batijas jūras pamattīkla koridorā, 2018. g., (PDF)
– Līdzfinansējuma līgums saskaņā ar Eiropas infrastrukūras savienošanas instrumentu (CEF) – Transporta nozari, līgums Nr. INEA/CEF/TRAN/M2016/1360716, 2018. g., EN, (PDF)
– Iepirkumu pārvaldes modelis, 2016. g. (JPG)
– Pielikums Nr. 1 līgumam Nr. INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482, 2015. g., EN, (PDF)
– Līdzfinansējuma līgums saskaņā ar Eiropas infrastrukūras savienošanas instrumentu (CEF) – Transporta nozari, līgums Nr. INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482, 2015. g., EN, (PDF)
– Līdzfinansējuma līgums saskaņā ar Eiropas infrastrukūras savienošanas instrumentu (CEF) – Transporta nozari, līgums Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990, 2014. g., EN, (PDF)

Infografikas

– Rail Baltica – patīkamāka ģimenes ikdiena, 04.01.2018., (PDF)
– Rail Baltica – saistošas iespējas studentiem, 04.01.2018., (PDF)
– Rail Baltica – vērtīgi resursi uzņēmējiem, 04.01.2018., (PDF)
– Ieguvumi jau tuvākajā nākotnē, 13.12.2017., (PDF)
– Kam piederēs Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūra, 24.11.2017., (PDF)
– Rail Baltica: Laiks ir nauda – izvēlies labāko, 15.11.2017., (PDF)
– Rail Baltica: Efektīva satiksme Baltijas iedzīvotājiem, 15.11.2017., (PDF)
– Rail Baltica iepirkumu plāns (angļu val.), 07.02.2017., (JPG)
– Rail Baltica trases novietojuma apstiprināšana (angļu val.), 07.02.2017., (JPG) 
– Iepirkumu pārvaldes modelis, 05.10.2016., (JPG)

Ietekmes uz vidi pētījumi

Igaunija
Stratēģiskais vides novērtējums (igauņu val.), 2014. – 2015. g.
– Ziņojums par Harju apriņķi
– Ziņojums par Raplas apriņķi
– Ziņojums par Pērnavas apriņķi
Ziņojums par teritoriālo tvērumu: iepriekšējā versija, procedūras dokmentācija
Ziņojums par teritoriālo tvērumu: atjauninātā versija
– Starpposma ziņojums
– Papildu aptaujas
Ziņojuma projekts: 31.08.2015, 05.10.2015
– Kopsavilkums
Pētījumi un analīzes (igauņu val.)
– Esošās Röa-Pärnu dzelzceļa līnijas izmantošanas analīze, 23.09.2013
– Alternatīvo Rail Baltica trases izvietojumu Harju apriņķī un Raplas apriņka ziemeļu daļā analīze, 06.07.2015
– Rail Baltica projekta kompensāciju mehānismi, 30.09.2015
– Trases plānojuma apriņķos kopsavilkums
Detalizēti Ilemistes un Pērnavas staciju plāni (igauņu val.)
– Detalizēts Ilemistes stacijas plāns
– Detalizēts Pērnavas pasažieru stacijas plāns

Rail Baltica Harju, Raplas and Pērnavas apriņķu plāni (igauņu val.)
Latvija
– Ietekmes uz vidi novērtējums (latv. val.), 2016. g.
– Rail Baltica dzelzceļa līnijas integrācija Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezglā – tehniskā risinājuma izstrāde (angļu val.), 2016. g. (PDF)
Lietuva
– Ietekmes uz vidi novērtējums (liet. val.), 2015. – 2017. gads