Projekti elluviijad

Rail Balticu projekti elluviijateks on kolm Balti riiki: Eesti, Läti ja Leedu.

Rail Balticu projekti raames toetuse saajad on kolme Balti riigi ministeeriumid: Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Läti Transpordiministeerium ning Leedu Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium. 2014. aastal asutasid ministeeriumid ühisettevõtte RB Rail AS, mis on põhikoordinaator raudtee ehitamisel ja Rail Balticu projekti arendamisel.

Rail Baltic Estonia OÜ Eestist, Eiropas Dzelzceļa līnijas SIA Lätist ning Rail Baltica Statyba UAB ja LTG Infra Leedust on riiklikud projekti elluviivad asutused. Projekti elluviivate asutuste juhendatavad ehitustööd tehakse RB Rail ASi järelevalvel. Ehitustööde aluseks on ühtsed hankepõhimõtted, reeglid ja lepinguvormid.

 

Rail Balticu projekti ülesehitus