Edvīns Bērziņš

Nõukogu esimees

Edvīns Bērziņšil on õigusteaduste magistrikraad ja lisaks on ta omandanud magistrikaadi ärijuhtimises Norra-Läti professionaalse magistriprogrammi „Innovatsioon ja ettevõtlus” raames (Riia Tehnikaülikool, RTU). 2016. aastal lõpetas ta professionaalse juhatuse liikme haridusprogrammi Balti ühingujuhtimise instituudis (BICG).

Ta on olnud Läti Politseiakadeemia rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja, töötanud Lattelecom Ltd. juriidilise konsultandina, olnud Latvijas Kuģniecība ASi õigusosakonna juhataja ning juhatuse liige. Alates 2011. aastast on ta Latvijas Dzelzceļš VASi juhatuse liige. 2015. aastal oli Bērziņš ühisettevõtte RB Rail ASi (Rail Balticu projekt) ajutine tegevjuht ning on nüüd RB Rail ASi nõukogu esimees. Alates 2016. aastast töötab ta SJSC Latvijas Dzelzceļši juhatuse esimehena.

Ta on ühtlasi Läti tööandjate keskliidu (LDDK) asepresident, Läti kaubandus-tööstuskoja (LCCI) presiidiumi liige, RTU nõuandekogu liige, LCCI volikogu liige, Läti-Valgevene ja Läti-Kasahstani ettevõtjate koostöönõukogude esimees ning Turiba ülikooli nõunike ülemkoja ja õigusteaduskonna liige.

Vineta Rudzīte

Nõukogu liige

Vineta Rudzītel on üle viieteistkümne aasta õigusnõustamise kogemust suuremahulise taristu halduse ja transporditööstuse ettevõtetes. 2011. aastast alates töötas ta ettevõttes Latvijas Dzelzceļš eri ametikohtadel: õigus- ja haldusküsimuste spetsialistina, õigustalituse asejuhina haldusküsimustes ja presidendi nõukogu sekretariaadi juhatajana. Aastatel 2014–2015 oli ta RB Rail ASi õigus- ja haldustoe juht.

Eelnevalt on ta töötanud õigustalituse asejuhina ettevõttes Latvijas Kuģniecība ja õigusnõustajana ettevõttes Lattelecom. V. Rudzītel on töötanud rahvusvaheliste suhete vallas Läti Vabariigi Välisministeeriumis ning olnud Läti Vabariigi saatkondade personaliliige Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigis ning Poola Vabariigis.

Tal on bakalaureuse- ja magistrikraad õigusteaduses ning bakalaureusekraad inglise filoloogias (mõlemad Läti Ülikoolist). Teda on tunnustatud Cambridge’i Transpordiakadeemia merekindlustuse kaugõppe kursusel.

Indrek Orav

Nõukogu liige

Indrek Orav juhib ettevõtet Rail Baltic Estonia, mis on üks Rail Balticu projekti elluviivatest asutustest Eestis. Aastatel 2004–2009 töötas Indrek Orav ettevõttes Eesti Raudtee, esmalt ühena direktoritest ning hiljem juhatuse liikmena. Rail Baltic Estonia esindab Eesti Vabariigi huve ühisfirmas RB Rail AS, mis asutati Riias kolme riigi poolt kogu projekti haldamiseks.

Indrek Oraval on magistrikraad õigusteaduses Tartu Ülikoolist ning diplomaatia ja rahvusvaheliste suhete kraad Eesti Diplomaatide Koolist.

Anti Moppel

Nõukogu aseesimees

Anti Moppelil on enam kui kakskümmend aastat kogemusi avalikus sektoris, esmajoones transpordi- ja logistikavaldkonnas. Aastatel 1996–2002 töötas ta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis transporditaristu arendamise osakonna direktorina ning tal oli võimalus olla kaasatud Rail Balticu kaasaaitamise protsessi algusest peale. Alates 2002. aastast on ta pidanud ministri nõuniku ametit transpordi ja logistika alal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.

Anti Moppel on omandanud magistrikraadi geoloogias Tartu Ülikoolist ja töötanud Eesti Geoloogiakeskuses aastatel 1993–1996.

Karolis Sankovski

Nõukogu aseesimees

Karolis Sankovski on ühisettevõtte RB Rail AS Leedu osaniku Rail Baltica Statyba juht. Enne selle ametikoha vastuvõtmist oli Sankovski Litgrid AB juhatuses, mis on Leedu elektriülekandesüsteemi operaator, ning juhtis selle strateegilise taristu osakonda. Tema ametikohustuste hulka kuulus vastutamineelektriülekande kasutuselevõtu eest Leedu ja Poola (LitPol Link) ning Leedu ja Rootsi (NordBalt) vahel. Need on strateegilise tähtsusega projektid.

Karolis Sankovski on pidanud erinevaid ameteid elektritootmisele ja -jaotamisele ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemidele spetsialiseerunud ettevõtetes. Ta on olnud keskkonnatalituse juht (LitPol Link Sp. z o.o.), jurist (Lietuvos Energija AB) ning müügi- ja turundusjuht (Veskonas UAB).

Sankovskil on õigusteaduse bakalaureusekraad Mykolas Romerise ülikoolist (Vilnius, Leedu) ning õigusteaduse magistrikraad Aix-Marseille‘ ülikoolist (Provence, Prantsusmaa).

Arenijus Jackus

Nõukogu liige

Arenius Jackus omandas Vilniuse Gediminase Tehnikaülikoolis magistrikraadi transporditehnika majanduse ja juhtimise alal.

Praegu töötab ta UAB Lietuvos Geležinkeliai Rail Baltic koordineerimisosakonna juhina. Ta alustas oma karjääri 1997. aastal taristu- ja kommunikatsiooniministeeriumis ning 14 avalikus sektoris veedetud aasta jooksul oli tal võimalus olla algusest peale Rail Baltic projekti rakendamise juures. Varasemalt on ta töötanud juhtivatel positsioonidel mitmetes taristu- ja kommunikatsiooniministeeriumi strateegilistes osakondades, mis vastutavad nii strateegilise planeerimise ja rahaliste vahendite, ELi investeeringute haldamise ja projektide elluviimise kui ka rahvusvaheliste suhete ja ELi küsimuste eest. Ühtlasi on ta olnud SE Kaunas Airport juhatuse esimees, UAB Lietuvos Geležinkeliai nõukogu liige ning SEA Klaipėda State Seaport Authority, SE Oro Navigacija ja UAB Rail Baltic Statyba juhatuste liige.

Samuti on ta töötanud rahastamise ja lepingute sõlmimise kesktalituse asedirektorina, Leedu riigiraadio ja -televisiooni turundusosakonna juhi asetäitjana ning assistendi ja lektorina mitmetes ülikoolides: Kaunase Tehnikaülikoolis, Vilniuse Ülikoolis ning Vilniuse Gediminase Tehnikaülikoolis.