Riia Sillave

Nõukogu esimees

Riia Sillave on ettevõtte Rail Baltic Estonia – üks kolmest Rail Baltica projekti teostavast ettevõttest – tegevjuht. Tema laialdased teadmised projektijuhtimise alal pärinevad Greenfield BCTMP tselluloositehase AS-i Estonian Cell tegevuse käimalükkamisest 2006. aastal. See oli tolle aasta suurim välisinvesteering Eestisse. Sillave oli selle ettevõtte esimene töötaja ning juhatuse liige. Aastatel 2012–2017 töötas ta AS-i Estonian Cell aktsionäri peakorteris, suure paberimassi- ja paberitootmise ning -müügi kontserni Heinzel grupi finantsjuhina. Oma karjääri alguses, aastatel 1997–2004, töötas ta ka Saksa autotööstusettevõtte Webasto Thermosysteme GmbH peakontori kontrolliosakonna juhina Müncheni lähedal Stockdorfis Saksamaal. Tulles tagasi kodumaale, liitus ta Rail Baltica projektiga 2017. aasta detsembris ning alates 2018. aastast on ta ühtlasi RB Rail AS-i nõukogu esimees.

Riia Sillave on omandanud diplomi ärijuhtimise alal Ludwig-Maximilians-Universitätis Münchenis Saksamaal.

Anti Moppel

Nõukogu liige

Anti Moppelil on enam kui kakskümmend aastat kogemusi avalikus sektoris, esmajoones transpordi- ja logistikavaldkonnas. Aastatel 1996–2002 töötas ta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis transporditaristu arendamise osakonna direktorina ning tal oli võimalus olla kaasatud Rail Balticu kaasaaitamise protsessi algusest peale. Alates 2002. aastast on ta pidanud ministri nõuniku ametit transpordi ja logistika alal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.

Anti Moppel on omandanud magistrikraadi geoloogias Tartu Ülikoolist ja töötanud Eesti Geoloogiakeskuses aastatel 1993–1996.

Vineta Rudzīte

Nõukogu liige

Vineta Rudzītel on üle viieteistkümne aasta õigusnõustamise kogemust suuremahulise taristu halduse ja transporditööstuse ettevõtetes. 2011. aastast alates töötas ta ettevõttes Latvijas Dzelzceļš eri ametikohtadel: õigus- ja haldusküsimuste spetsialistina, õigustalituse asejuhina haldusküsimustes ja presidendi nõukogu sekretariaadi juhatajana. Aastatel 2014–2015 oli ta RB Rail ASi õigus- ja haldustoe juht.

Eelnevalt on ta töötanud õigustalituse asejuhina ettevõttes Latvijas Kuģniecība ja õigusnõustajana ettevõttes Lattelecom. V. Rudzītel on töötanud rahvusvaheliste suhete vallas Läti Vabariigi Välisministeeriumis ning olnud Läti Vabariigi saatkondade personaliliige Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigis ning Poola Vabariigis.

Tal on bakalaureuse- ja magistrikraad õigusteaduses ning bakalaureusekraad inglise filoloogias (mõlemad Läti Ülikoolist). Teda on tunnustatud Cambridge’i Transpordiakadeemia merekindlustuse kaugõppe kursusel.

Edvīns Bērziņš

Nõukogu aseesimees

Edvīns Bērziņšil on õigusteaduste magistrikraad ja lisaks on ta omandanud magistrikaadi ärijuhtimises Norra-Läti professionaalse magistriprogrammi „Innovatsioon ja ettevõtlus” raames (Riia Tehnikaülikool, RTU). 2016. aastal lõpetas ta professionaalse juhatuse liikme haridusprogrammi Balti ühingujuhtimise instituudis (BICG).

Ta on olnud Läti Politseiakadeemia rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja, töötanud Lattelecom Ltd. juriidilise konsultandina, olnud Latvijas Kuģniecība ASi õigusosakonna juhataja ning juhatuse liige. Alates 2011. aastast on ta Latvijas Dzelzceļš VASi juhatuse liige. 2015. aastal oli Bērziņš ühisettevõtte RB Rail ASi (Rail Balticu projekt) ajutine tegevjuht ning on nüüd RB Rail ASi nõukogu esimees. Alates 2016. aastast töötab ta SJSC Latvijas Dzelzceļši juhatuse esimehena.

Ta on ühtlasi Läti tööandjate keskliidu (LDDK) asepresident, Läti kaubandus-tööstuskoja (LCCI) presiidiumi liige, RTU nõuandekogu liige, LCCI volikogu liige, Läti-Valgevene ja Läti-Kasahstani ettevõtjate koostöönõukogude esimees ning Turiba ülikooli nõunike ülemkoja ja õigusteaduskonna liige.

Karolis Sankovski

Nõukogu aseesimees

Karolis Sankovski on ühisettevõtte RB Rail AS Leedu osaniku Rail Baltica Statyba juht. Enne selle ametikoha vastuvõtmist oli Sankovski Litgrid AB juhatuses, mis on Leedu elektriülekandesüsteemi operaator, ning juhtis selle strateegilise taristu osakonda. Tema ametikohustuste hulka kuulus vastutamineelektriülekande kasutuselevõtu eest Leedu ja Poola (LitPol Link) ning Leedu ja Rootsi (NordBalt) vahel. Need on strateegilise tähtsusega projektid.

Karolis Sankovski on pidanud erinevaid ameteid elektritootmisele ja -jaotamisele ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemidele spetsialiseerunud ettevõtetes. Ta on olnud keskkonnatalituse juht (LitPol Link Sp. z o.o.), jurist (Lietuvos Energija AB) ning müügi- ja turundusjuht (Veskonas UAB).

Sankovskil on õigusteaduse bakalaureusekraad Mykolas Romerise ülikoolist (Vilnius, Leedu) ning õigusteaduse magistrikraad Aix-Marseille‘ ülikoolist (Provence, Prantsusmaa).

Arenijus Jackus

Nõukogu liige

Arenius Jackus omandas Vilniuse Gediminase Tehnikaülikoolis magistrikraadi transporditehnika majanduse ja juhtimise alal.

Praegu töötab ta UAB Lietuvos Geležinkeliai Rail Baltica koordineerimisosakonna juhina. Ta alustas oma karjääri 1997. aastal taristu- ja kommunikatsiooniministeeriumis ning 14 avalikus sektoris veedetud aasta jooksul oli tal võimalus olla algusest peale Rail Baltica projekti rakendamise juures. Varasemalt on ta töötanud juhtivatel positsioonidel mitmetes taristu- ja kommunikatsiooniministeeriumi strateegilistes osakondades, mis vastutavad nii strateegilise planeerimise ja rahaliste vahendite, ELi investeeringute haldamise ja projektide elluviimise kui ka rahvusvaheliste suhete ja ELi küsimuste eest. Ühtlasi on ta olnud SE Kaunas Airport juhatuse esimees, UAB Lietuvos Geležinkeliai nõukogu liige ning SEA Klaipėda State Seaport Authority, SE Oro Navigacija ja UAB Rail Baltica Statyba juhatuste liige.

Samuti on ta töötanud rahastamise ja lepingute sõlmimise kesktalituse asedirektorina, Leedu riigiraadio ja -televisiooni turundusosakonna juhi asetäitjana ning assistendi ja lektorina mitmetes ülikoolides: Kaunase Tehnikaülikoolis, Vilniuse Ülikoolis ning Vilniuse Gediminase Tehnikaülikoolis.