Karolis Sankovski

Nõukogu esimees

Sankovski oli enne RB Rail AS ühisettevõttega liitumist Litgrid AB juhatuses, mis on Leedu elektriülekandesüsteemi korraldamise ettevõte, ning juhtis selle strateegilise taristu osakonda. Tema ametikohustuste hulka kuulus vastutamine elektriülekande kasutuselevõtu eest Leedu ja Poola (LitPol Link) ning Leedu ja Rootsi (NordBalt) vahel. Tegemist on strateegilise tähtsusega projektidega.

Karolis Sankovski on pidanud erinevaid ameteid elektritootmisele ja -jaotamisele ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemidele spetsialiseerunud ettevõtetes. Ta on olnud keskkonnatalituse juht (LitPol Link Sp. z o.o.), jurist (Lietuvos Energija AB) ning müügi- ja turundusjuht (Veskonas UAB).

Sankovskil on õigusteaduse bakalaureusekraad Mykolas Romerise ülikoolist (Vilnius, Leedu) ning õigusteaduse magistrikraad Aix-Marseille‘ ülikoolist (Provence, Prantsusmaa).

 

Anri Leimanis

Nõukogu aseesimees

Anri Leimanis on enam kui 20-aastase kogemusega juhtimisekspert, kes on sõltumatu nõukogu liige.

Anri Leimanis on ka Läti juhtiva telekommunikatsioonioperaatori Latvijas Mobilais Telefons (LMT) nõukogu aseesimees. Kogukondliku tegevuse raames juhib Anri Leimanis Läti PPP assotsiatsiooni ja osaleb aktiivselt erinevate mittetulundusühingute töös.

Enne seda on Anri Leimanis tegutsenud mitmetel juhtivatel ametikohtadel Lattelecom Group-i kuuluvates ettevõtetes. Muuhulgas oli ta 13 aastat esimese suletud pensionifondi juhatuse esimees.

Anri Leimanisel on rahvusvahelise õiguse magistrikraad Pacific ülikoolist (University of the Pacific, California), lisaks magistrikraad Riia Ärikoolist. Ta on lõpetanud rahvusvahelise juhatuse liikme kursuse Balti instituudi – Baltic Institute of the Corporate Governance (BICG) – haridusprogrammis ning läbinud Oxfordi ülikooli, St John’i kolledži juhtimisuuringute programmi.

Riia Sillave

Nõukogu aseesimees

Riia Sillave on ettevõtte Rail Baltic Estonia – üks kolmest Rail Baltica projekti teostavast ettevõttest – tegevjuht. Tema laialdased teadmised projektijuhtimise alal pärinevad Greenfield BCTMP tselluloositehase AS-i Estonian Cell tegevuse käimalükkamisest 2006. aastal. See oli tolle aasta suurim välisinvesteering Eestisse. Sillave oli selle ettevõtte esimene töötaja ning juhatuse liige. Aastatel 2012–2017 töötas ta AS-i Estonian Cell aktsionäri peakorteris, suure paberimassi- ja paberitootmise ning -müügi kontserni Heinzel grupi finantsjuhina. Oma karjääri alguses, aastatel 1997–2004, töötas ta ka Saksa autotööstusettevõtte Webasto Thermosysteme GmbH peakontori kontrolliosakonna juhina Müncheni lähedal Stockdorfis Saksamaal. Tulles tagasi kodumaale, liitus ta Rail Baltica projektiga 2017. aasta detsembris ning alates 2018. aastast on ta ühtlasi RB Rail AS-i nõukogu esimees.

Riia Sillave on omandanud diplomi ärijuhtimise alal Ludwig-Maximilians-Universitätis Münchenis Saksamaal.

Anti Moppel

Nõukogu liige

Anti Moppelil on enam kui kakskümmend aastat kogemusi avalikus sektoris, esmajoones transpordi- ja logistikavaldkonnas. Aastatel 1996–2002 töötas ta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis transporditaristu arendamise osakonna direktorina ning tal oli võimalus olla kaasatud Rail Balticu kaasaaitamise protsessi algusest peale. Alates 2002. aastast on ta pidanud ministri nõuniku ametit transpordi ja logistika alal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.

Anti Moppel on omandanud magistrikraadi geoloogias Tartu Ülikoolist ja töötanud Eesti Geoloogiakeskuses aastatel 1993–1996.

Ligita Austrupe

Nõukogu liige

Ligita Austrupe omab kahekümneaastast töökogemust Euroopa Liidu projektide rahastamise valdkonnas. Oma karjääri jooksul on ta tegelenud Euroopa Liidu poolt rahastatud projektide järelevalve ja auditeerimisega.

Oma kutsealast karjääri Euroopa Liidu rahastatud projektide järelevalve ja juhtimise valdkonnas alustas Ligita siseaudiitorina.

2020. aastal ühines Ligita agentuuriga CFCA, mis on alates 1997. aastast olnud vastutav Euroopa Liidu rahastatud projektide haldamise eest Lätis. Asedirektorina sai Ligita laialdased kogemused nii finantsilise ja strateegilise planeerimise kui Euroopa Liidu rahastatud projektide alal.

Alates 2013. aastast on Ligita töötanud Läti transpordiministeeriumis, kus tegeleb transpordisektori investeeringute planeerimise ja ellurakendamisega Lätis. Asekantsleri asetäitjana vastutab Ligita Euroopa Liidu asjade, Läti transpordisektori finantsilise ja strateegilise planeerimise ning investeerimispoliitika eest.

Alates 2018. aastast on Ligita Lätis Euroopa Liidu vahendite haldamise eest vastutava asutuse juhataja ning oli eelnevalt Euroopa Ühendamise Rahastu Läti esinduse juht, tagades Rail Baltica projekti elluviimise Lätis.

Romas Švedas

Nõukogu liige

Romas Švedas on advokaat, kes omab laiapõhjalisi teadmisi ja kogemusi rahvusvaheliste majandussuhete arendamisega ning infrastruktuuride projektidega energia ja transpordi valdkonnas. Lisaks omab ta hulgaliselt koostöö kogemusi rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu Euroopa Liit ja ÜRO.

Švedas on olnud riigiteenistuja 20 aastat ning alates 2011. aastast täidab ta Vilniuse Ülikoolis rahvusvaheliste suhete ja poliitikateaduste instituudis sõltumatu eksperdi ja lektori kohuseid. Ta on endine Leedu energeetikaministri asetäitja, majandusliku julgeolekupoliitika osakonna juhataja ja välisministeeriumi majandussuhete osakonna juhataja, Leedu alaline esindaja Euroopa Liidus Brüsselis ja Leedu alalise esinduse nõunik ÜRO kontoris ning teistes rahvusvahelistes organisatsioonides Genfis.

Romas Švedas oli Leedu ettevõtete AB Klaipedos nafta, AB Litgrid, AB Lietuvos dujos ja VĮ Ignalinos atominės elektrinės juhatuste liige ning esimees. Alates 2016. aastast on Švedas AB Lietuvos Geležinkeliai juhatuse esimees (sõltumatu juhatuse liige). Samuti on ta 2014. aastast ÜRO Espoo konventsiooni rakenduskomisjoni liige ning alates 2017. aastast selle esimees.

Brüsseli lähetusel tegi Švedas tihedat koostööd Euroopa Liidu koordinaatoriga ja on võtnud osa Rail Baltica projektist alates varajastest etappidest. Energeetikaministri asetäitjana vastutas ta Leedu-Rootsi (NordBalt) ja Leedu-Poola (LitPolLink) elektrivõrkude ühendamise ning LNG terminali eest. Samuti oli ta vastutav Ignalina tuumaelektrijaama sulgemise ja demonteerimise ning Leedu uue tuumaelektrijaama arendamise eest. Švedase vastutusalasse kuulus ka Leedu elektri- ja gaasituru liberaliseerimine, aidates viia Leedu seadusandlusesse Euroopa Liidu kolmas energiapakett.

Romas Švedas on õppinud organisatsioonijuhtimist Balti instituudi – Baltic Institute of the Corporate Governance (BICG) – haridusprogrammides.