Karolis Sankovski

Nõukogu esimees

Sankovski oli enne RB Rail AS ühisettevõttega liitumist Litgrid AB juhatuses, mis on Leedu elektriülekandesüsteemi korraldamise ettevõte, ning juhtis selle strateegilise taristu osakonda. Tema ametikohustuste hulka kuulus vastutamine elektriülekande kasutuselevõtu eest Leedu ja Poola (LitPol Link) ning Leedu ja Rootsi (NordBalt) vahel. Tegemist on strateegilise tähtsusega projektidega.

Karolis Sankovski on pidanud erinevaid ameteid elektritootmisele ja -jaotamisele ning kütte- ja ventilatsioonisüsteemidele spetsialiseerunud ettevõtetes. Ta on olnud keskkonnatalituse juht (LitPol Link Sp. z o.o.), jurist (Lietuvos Energija AB) ning müügi- ja turundusjuht (Veskonas UAB).

Sankovskil on õigusteaduse bakalaureusekraad Mykolas Romerise ülikoolist (Vilnius, Leedu) ning õigusteaduse magistrikraad Aix-Marseille‘ ülikoolist (Provence, Prantsusmaa).

 

Riia Sillave

Nõukogu aseesimees

Riia Sillave on ettevõtte Rail Baltic Estonia – üks kolmest Rail Baltica projekti teostavast ettevõttest – tegevjuht. Tema laialdased teadmised projektijuhtimise alal pärinevad Greenfield BCTMP tselluloositehase AS-i Estonian Cell tegevuse käimalükkamisest 2006. aastal. See oli tolle aasta suurim välisinvesteering Eestisse. Sillave oli selle ettevõtte esimene töötaja ning juhatuse liige. Aastatel 2012–2017 töötas ta AS-i Estonian Cell aktsionäri peakorteris, suure paberimassi- ja paberitootmise ning -müügi kontserni Heinzel grupi finantsjuhina. Oma karjääri alguses, aastatel 1997–2004, töötas ta ka Saksa autotööstusettevõtte Webasto Thermosysteme GmbH peakontori kontrolliosakonna juhina Müncheni lähedal Stockdorfis Saksamaal. Tulles tagasi kodumaale, liitus ta Rail Baltica projektiga 2017. aasta detsembris ning alates 2018. aastast on ta ühtlasi RB Rail AS-i nõukogu esimees.

Riia Sillave on omandanud diplomi ärijuhtimise alal Ludwig-Maximilians-Universitätis Münchenis Saksamaal.

Edvīns Bērziņš

Nõukogu aseesimees

Edvīns Bērziņšil on õigusteaduste magistrikraad ja lisaks on ta omandanud magistrikaadi ärijuhtimises Norra-Läti professionaalse magistriprogrammi „Innovatsioon ja ettevõtlus” raames (Riia Tehnikaülikool, RTU). 2016. aastal lõpetas ta professionaalse juhatuse liikme haridusprogrammi Balti ühingujuhtimise instituudis (BICG).

Ta on olnud Läti Politseiakadeemia rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja, töötanud Lattelecom Ltd. juriidilise konsultandina, olnud Latvijas Kuģniecība ASi õigusosakonna juhataja ning juhatuse liige. Alates 2011. aastast on ta Latvijas Dzelzceļš VASi juhatuse liige. 2015. aastal oli Bērziņš ühisettevõtte RB Rail ASi (Rail Balticu projekt) ajutine tegevjuht ning on nüüd RB Rail ASi nõukogu esimees. Alates 2016. aastast töötab ta SJSC Latvijas Dzelzceļši juhatuse esimehena.

Ta on ühtlasi Läti tööandjate keskliidu (LDDK) asepresident, Läti kaubandus-tööstuskoja (LCCI) presiidiumi liige, RTU nõuandekogu liige, LCCI volikogu liige, Läti-Valgevene ja Läti-Kasahstani ettevõtjate koostöönõukogude esimees ning Turiba ülikooli nõunike ülemkoja ja õigusteaduskonna liige.

Anti Moppel

Nõukogu liige

Anti Moppelil on enam kui kakskümmend aastat kogemusi avalikus sektoris, esmajoones transpordi- ja logistikavaldkonnas. Aastatel 1996–2002 töötas ta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis transporditaristu arendamise osakonna direktorina ning tal oli võimalus olla kaasatud Rail Balticu kaasaaitamise protsessi algusest peale. Alates 2002. aastast on ta pidanud ministri nõuniku ametit transpordi ja logistika alal Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis.

Anti Moppel on omandanud magistrikraadi geoloogias Tartu Ülikoolist ja töötanud Eesti Geoloogiakeskuses aastatel 1993–1996.

Vineta Rudzīte

Nõukogu liige

Vineta Rudzītel on üle viieteistkümne aasta õigusnõustamise kogemust suuremahulise taristu halduse ja transporditööstuse ettevõtetes. 2011. aastast alates töötas ta ettevõttes Latvijas Dzelzceļš eri ametikohtadel: õigus- ja haldusküsimuste spetsialistina, õigustalituse asejuhina haldusküsimustes ja presidendi nõukogu sekretariaadi juhatajana. Aastatel 2014–2015 oli ta RB Rail ASi õigus- ja haldustoe juht.

Eelnevalt on ta töötanud õigustalituse asejuhina ettevõttes Latvijas Kuģniecība ja õigusnõustajana ettevõttes Lattelecom. V. Rudzītel on töötanud rahvusvaheliste suhete vallas Läti Vabariigi Välisministeeriumis ning olnud Läti Vabariigi saatkondade personaliliige Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigis ning Poola Vabariigis.

Tal on bakalaureuse- ja magistrikraad õigusteaduses ning bakalaureusekraad inglise filoloogias (mõlemad Läti Ülikoolist). Teda on tunnustatud Cambridge’i Transpordiakadeemia merekindlustuse kaugõppe kursusel.

Romas Švedas

Nõukogu liige

Romas Švedas on advokaat, kes omab laiapõhjalisi teadmisi ja kogemusi rahvusvaheliste majandussuhete arendamisega ning infrastruktuuride projektidega energia ja transpordi valdkonnas. Lisaks omab ta hulgaliselt koostöö kogemusi rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu Euroopa Liit ja ÜRO.

Švedas on olnud riigiteenistuja 20 aastat ning alates 2011. aastast täidab ta Vilniuse Ülikoolis rahvusvaheliste suhete ja poliitikateaduste instituudis sõltumatu eksperdi ja lektori kohuseid. Ta on endine Leedu energeetikaministri asetäitja, majandusliku julgeolekupoliitika osakonna juhataja ja välisministeeriumi majandussuhete osakonna juhataja, Leedu alaline esindaja Euroopa Liidus Brüsselis ja Leedu alalise esinduse nõunik ÜRO kontoris ning teistes rahvusvahelistes organisatsioonides Genfis.

Romas Švedas oli Leedu ettevõtete AB Klaipedos nafta, AB Litgrid, AB Lietuvos dujos ja VĮ Ignalinos atominės elektrinės juhatuste liige ning esimees. Alates 2016. aastast on Švedas AB Lietuvos Geležinkeliai juhatuse esimees (sõltumatu juhatuse liige). Samuti on ta 2014. aastast ÜRO Espoo konventsiooni rakenduskomisjoni liige ning alates 2017. aastast selle esimees.

Brüsseli lähetusel tegi Švedas tihedat koostööd Euroopa Liidu koordinaatoriga ja on võtnud osa Rail Baltica projektist alates varajastest etappidest. Energeetikaministri asetäitjana vastutas ta Leedu-Rootsi (NordBalt) ja Leedu-Poola (LitPolLink) elektrivõrkude ühendamise ning LNG terminali eest. Samuti oli ta vastutav Ignalina tuumaelektrijaama sulgemise ja demonteerimise ning Leedu uue tuumaelektrijaama arendamise eest. Švedase vastutusalasse kuulus ka Leedu elektri- ja gaasituru liberaliseerimine, aidates viia Leedu seadusandlusesse Euroopa Liidu kolmas energiapakett.

Romas Švedas on õppinud organisatsioonijuhtimist Balti instituudi – Baltic Institute of the Corporate Governance (BICG) – haridusprogrammides.