Dokumentacijos biblioteka

Visa Rail Baltica globalaus projekto dokumentacija laisvai prieinama elektroninėje dokumentacijos bibliotekoje. Atkreipkite dėmesį, kad ši informacija gali būti keičiama ir atnaujinama.

Politinės deklaracijos

– Tarpvalstybinė sutartis, Talinas, 2017, EN (PDF)
– Bendra deklaracija, Roterdamas, 2016, EN (PDF)
– Bendra deklaracija, Ryga, 2015, EN (PDF)
– Bendras pareiškimas, Talinas, 2014, EN (PDF)
– Bendra deklaracija, Vilnius, 2013, EN (PDF)
– Baltijos šalių ministrų pirmininkų bendras pareiškimas, Ryga, 2013, EN (PDF)
– Baltijos šalių ministrų pirmininkų bendras pareiškimas, Talinas, 2011, EN (PDF)
– Susitarimo memorandumas, 2010, Saragosa, EN (PDF)
– Ketinimų deklaracija, Briuselis, 2006, EN (PDF)

Galimybių studijos

Kaštų ir naudos analizė, 2017, EN
– Galutinė ataskaita (PDF)
– Ataskaitos santrauka (PDF)
AECOM Rail Baltica galutinė ataskaita, 2011, EN
– Ataskaitos santrauka (PDF)
Galutinė ataskaita: I dalis (PDF), II dalis (PDF), III dalis (PDF)
– Šalių žemėlapiai su antrinėmis parinktimis (ZIP)
– Išdėstymo žemėlapiai (ZIP) 
Miestų žemėlapiai: Talinas (ZIP), Pernu (ZIP), Ryga (ZIP), Panevėžys (ZIP), Kaunas (ZIP)
– Tipiniai skerspjūviai
1 parinktis: išdėstymas (ZIP), miestai (ZIP)
2 parinktis: išdėstymas (ZIP), miestai (ZIP)
3 parinktis: išdėstymas (ZIP), miestai (ZIP)
4 parinktis: išdėstymas (ZIP), miestai (ZIP)
Rail Baltica geležinkelių galimybių studija, 2007, EN
– Galutinė ataskaita (PDF)
– Priedai (PDF)

Tyrimai

Tipinio tilto sprendimo studija, 2019, EN
– Galutinė ataskaita (PDF)
– Priedai (ZIP)
Rail Baltica Project Airport Integration Study (Passengers and Luggage services), 2019, EN
„Rail Baltica“ architektūros, kraštovaizdžio ir vizualinio identiteto projektavimo gairės, 2019, EN
– Stočių elementai (PDF)
– Urbanistiniai elementai (PDF)
– Geležinkelių tinklo elementai (PDF)
Klimato kaitos poveikio „Rail Baltica“ geležinkelio projektavimui, statybai, priežiūrai ir eksploatacijai vertinimo studija, 2019, EN
– Galutinė ataskaita (PDF)
Rail Baltica infrastruktūros valdymo studiją, 2019, EN
– Galutinė ataskaita (PDF)
Rail Baltica traukinių eismo planas, 2018, EN
– Galutinė ataskaita (PDF)
– Priedai (PDF)
– Kelių išvystymo planas (updated 14.04.2021.) (PDF)

Projekto organizaciniai dokumentai

– Susitarimo pakeitimas Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990, 2019, EN (PDF)
– 2018-10-26 Europos Komisijos įgyvendinamasis sprendimas dėl Tarptautinio Rail Baltica Šiaurės jūros – Baltijos jūros pagrindinio tinklo koridoriaus projekto 2018 m., (PDF)
– Dotacijos susitarimas pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) – Transporto sektorius, Susitarimas Nr. INEA/CEF/TRAN/M2016/1360716, 2018, EN, (PDF)
– Rail Baltica viešųjų pirkimų tvarkos sutartis, 2016, (JPG)
– Susitarimo pakeitimas Nr. INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482, 2015, EN (PDF)
– Dotacijos susitarimas pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) – Transporto sektorius, Susitarimas Nr. INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482, 2015, EN, (PDF)
– Dotacijos susitarimas pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) – Transporto sektorius, Susitarimas Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990, 2014, EN, (PDF)

Infografikai

– Rail Baltica – labiau įtraukiantis šeimos gyvenimas, 2018-01-04, (PDF)
– Rail Baltica – naujos galimybės studentams, 2018-01-04, (PDF)
– Rail Baltica – vertingi ištekliai verslininkams, 2018-01-04, (PDF)
– Gaukite naudą greičiau, nei manote, 2018-01-04, (PDF)
– Kam nuosavybės teise priklausys Rail Baltica geležinkelių infrastruktūra, 2017-11-24, (PDF)
– Rail Baltica: Laikas ir pinigai – pasirink geriausią, 2017-11-15, (PDF)
– Rail Baltica: Geresnis susisiekimas Baltijos šalių gyventojams, 2017-11-15, (PDF)
– Rail Baltica viešųjų pirkimų planas, 2017-02-07, EN (JPG)
– Rail Baltica maršruto patvirtinimas, 2017-02-07, EN (JPG) 
– Rail Baltica viešųjų pirkimų tvarkos sutartis, 2016-10-05, (JPG)

Poveikio aplinkai studijos

Estija
Strateginis aplinkos vertinimas (SEA), 2014–2015, ET
– SEA ataskaita dėl viešųjų nuorodų – Harju
– SEA ataskaita dėl viešųjų nuorodų – Rapla
– SEA ataskaita dėl viešųjų nuorodų – Pernu
SEA apimties ataskaita: ankstesnė versija, procedūrinė dokumentacija
SEA apimties ataskaita: atnaujinta versija
– SEA tarpinė ataskaita
– SEA papildomi tyrimai
SEA preliminari ataska: 2015-08-31, 2015-10-05
– SEA santrauka
Studijos ir analizės, ET
– Esamo Röa-Pernu geležinkelio naudojimo analizė, 2013-09-23
– Dviejų alternatyvių Rail Baltica išdėstymų Harju apskrityje ir šiaurinėje Raplos apskrities dalyje pakoreguota analizė, 2015-07-06
– Kompensavimo mechanizmai Rail Baltica projekte, 2015-09-30
– Apskričių planų santrauka
Ilemistės ir Pernu stočių detalieji planai, ET
– Ilemistės stoties detalusis planas
– Pernu keleivių stoties detalusis planas
Rail Baltic Harju, Raplos ir Pernu miestų planai, ET
Latvija
– Poveikio aplinkai vertinimas, 2016, LV
– Rail Baltica geležinkelio linijos integracija į Rygos centrinio daugiarūšio viešojo transporto mazgą – techninio sprendimo patikslinimas, 2016, EN (PDF)
Lietuva
– Poveikio aplinkai vertinimas, 2015–2017, LT