Põhikoordinaator

RB Rail AS on rahvusvaheline Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis on loodud selleks, et ellu viia Rail Baltic – esimene omataoline Baltimaade-ülene taristuprojekt. RB Rail AS on Rail Balticu projekti põhikoordinaator.

RB Rail asutati 2014. aasta oktoobris ja on registreeritud Läti Vabariigis eesmärgiga luua raudteetaristu ja arendada Rail Balticu projekti. Ettevõtte tegevusvaldkonnad on raudteeliini projekteerimine, ehitamine ja turustamine. Lisaks sellele edastab RB Rail toetuse saajate nimel ka ELi finantsettepanekuid Rail Balticu projekti jaoks. Samuti on see keskne hankeasutus kõikide poolte jaoks projektiga seonduvate uuringute, plaanide ja projektide, alamsüsteemide (juhtimis-, kontrolli- ja signaliseerimissüsteemid ning energia/elektrifitseerimine), toormaterjali, võtmekomponentide ja piiriüleste liiprisektsioonide hankimisel.

Aktsionärid

RB Rail ASi aktsiad on jaotatud võrdselt Läti SIA Eiropas Dzelzceļa Līnijas, Leedu UAB Rail Baltica Statyba ja Eesti OÜ Rail Baltic Estonia vahel. RB Rail ASi aktsiakapital on 1 950 006 eurot. Ühisettevõte esindab võrdselt kõikide aktsionäride huve.

Harud Leedus ja Eestis

Et tagada projekti parem koordineerimine toetuse saajate ja projekti elluviivate asutuste vahel, äratada huvi Eesti ja Leedu töötajate seas ning arvestada maksudele avalduvat mõju igas riigis, asutas RB Rail AS haruettevõtted mõlemas riigis.

Keskse projektijuhtimise eelised

RB Raili ülesanded:

  • kogu projekti esindamine ja täieliku koostalitlusvõime tagamine;
  • kõikide aktsionäride huvide esindamine;
  • mastaabisäästust tulenev kulude kokkuhoidmine;
  • projekti eduka elluviimise tagamine, ühtse, piiramata turu funktsioneerimine ja võrdne juurdepääs taristule;
  • arenemine pädevuskeskusena.