Juhatus

RB Rail ASi juhatus koosneb neljast liikmest: juhatuse esimees, finantsjuht, operatsioonide juht ja tehniline juht. Nad esindavad ühisettevõtet ühiselt. Juhatus nimetatakse ametisse kolmeks aastaks.

 

Agnis Driksna

Tegevjuht ja juhatuse esimees

Oli alates 2016. aastast ettevõtte Eiropas Dzelzceļa Līnijas SIA arengu- ja koostööosakonna juht. 2014. aastast alates töötas ta Rail Baltica projektijuhina Läti transpordiministeeriumis ja vastutas rahvusvahelise koostöö eest. Ta koostas kõige esimesed Euroopa Liidu toetuse taotlused ning esindas Lätit Baltikumi ja Euroopa Liidu ühistes projektides. Varasemalt on Agnis Driksna töötanud Läti transpordiministeeriumis Euroopa Liidu osakonna asedirektorina ja Euroopa Liidu õigusdivisjoni juhina. Ta on olnud ka Läti konkurentsivõime nõukogu õigusnõunik. Agnis Driksna on omandanud magistrikraadi ärijuhtimises ja õiguses Riia Stradiņši Ülikoolisning Euroopa Liidu õiguses Concordia Rahvusvahelises Ülikoolis Eestis.

 

 

 

 

Ignas Degutis

Finantsjuht ja juhatuse liige

Finantsjuhi Ignas Degutis liitus Rail Baltica ühisettevõttega rohkem kui aasta tagasi ning asus täitma finantsjuhi ja juhatuse liikme kohustusi. Degutis on majandusspetsialist, kellel on laiaulatuslikud kogemused finantshalduse, sh riigi majanduse jaoks strateegilise tähtsusega projektide teostatavusuuringute koostamise, rahastamiskavade ja lepingualaste läbirääkimiste vallas. 

Enne Rail Baltica ühisettevõttega liitumist töötas Degutis Leedu energiaettevõttes Lietuvos Energija UAB, et planeerida, arendada ja rakendada Vilniuse ning Kaunase soojuselektrijaamade rahastamiskavasid. Samuti on Degutis töötanud Lietuvos Energija Groupi kuuluva Vilniaus Kogeneracinė Jėgainė UAB finantsjuhina, keskendudes peamiselt jäätmetest ja biomassist soojuse ning elektri koostootmise projektile Vilniuses. Degutis juhtis Klaipedos Nafta AB majandustalitust ning teostas Klaipeda LNG terminali rahastamiskava järelevalvet, mis hõlmas rahastamist krediidiasutuste poolt, gaasisektori õiguskeskkonda ja ELi toetuseid. Tema töökohtade loetellu kuuluvad ka tehingu- ja riskinõustamise teenused ettevõttes Ernst ja Young Vilniuses ning Riias. Ignas Degutis omab magistrikraadi finantsökonoomikas.

 

Marc-Philippe El Beze

Tehniline juht ja juhatuse liige

Marc-Philippe El Bezel on 40 aasta pikkune kogemus raudteetööstuses. Ta on töötanud globaalsete raudteeprojektide juures Euroopas, Kanadas, Brasiilias, Lähis-Idas, Aasias, Põhja-Aafrikas ja Okeaanias. Tööalase karjääri jooksul on El Beze juurutanud kõige kaasaegsemaid raudteesüsteeme, strateegia ja programmi määratlusi, ehitanud ülesse ja juhtinud projekte, teostanud projektide kontrolli ja aruandlust, eest vedanud inseneriprotsesse, viinud ellu projektijuhtimist ettevõttesiseselt või alltöövõtu korras, teostanud hankeid, olnud kaasatud paigaldamise ja juurutamise protsessidesse ning süsteemide valideerimisse ja kasutuselevõtmisesse. Tema juhtimiskogemus hõlmab suurte raudteeorganisatsioonide loomist, arendamist, ümberkorraldamist ja juhtimist. Samuti keerukate rahvusvaheliste hankeprotsesside väljatöötamist, juhtimist ja lõpuleviimist, mis puudutavad raudteesüsteemide käitamist ning hooldust. Viimati töötas ta peainsenerina Vinci Construction GP/Link Alliance juures ja oli Uus-Meremaal Aucklandis seotud City Rail Link projektiga. Marc-Philippe El Bezel on lõpetanud Pariisi XI ülikooli ja saanud raudteeinfrastruktuuri juhi kvalifikatsiooni Prantsusmaa riiklikult raudtee-ettevõttelt.

.

Mark Loader

Programmi juht ja juhatuse liige

Tal on enam kui 35-aastane töökogemus ülemaailmses raudtee- ja taristutööstuses. Lisaks on ta töötanud pikamaaraudtee projektide juures Euroopas, Kanadas, USA-s, Aasias ja Austraalias. Tal on kogemused keerukate raudteeprojektide juhtimissüsteemide väljatöötamises ja rakendamises, sealhulgas piiriüleste projektide ajakava, riskide, kulude ja muudatuste juhtimises. Ta on arendanud ja juhtinud tulemuslikke meeskondi ning pakkunud juhtimisalast abi keerukate projektide elluviimisel. Viimati töötas ta Kuala Lumpuris Malaisia ​​kiirraudteekorporatsioonis projektijuhina, arendades ja rakendades seal kogu projektihaldamise protsessi.

Mark Loaderil on masinaehituse bakalaureusekraad ja insenerijuhtimise diplom. Ta on diplomeeritud insenere ühendava ametiühigu (RICS) liige. Lisaks on ta sertifitseeritud projektijuhtimise ekspert.