Projekti õiglane ja läbipaistev rakendamine

Rail Baltica hanked, tarnijate osalemine selles ja projektide elluviimine peavad toimuma õiglasel, avatud ja läbipaistval viisil. Õiglase ja läbipaistva hankesüsteemi tagamiseks on üks olulisemaid ja laialt aktsepteeritud põhimõtteid pakkuda tarnijatele avatud, piiramatu ja universaalse konkurentsi ning juurdepääsuga turgu. Lisaks peab hankeprotsess – nõuded hankijale, pakkujate valimine, pakkumismenetlus ja lepingute sõlmimine – olema täielikult kooskõlas kehtiva seadusandlusega. See tagab avatuse ja läbipaistvuse ning samas parimate tavade rakendamise. Et tagada Rail Baltica hankeprotsessis läbipaistvus ja õiglus, jagame kolme Balti riigi õiguskaitseasutuste kontakte. See võimaldab meie potentsiaalsetel ja olemasolevatel tarnijatel küsida mis tahes asjakohaseid küsimusi projekti kohta, teatada tekkinud kitsaskohtadest ja tuvastatud riskidest hanke ja lepingu täitmise erinevatel etappidel.

Eesti

  • Politsei- ja piirivalveamet, keskkriminaalpolitsei, korruptsioonikuritegude büroo vihje meiliaadress: [email protected], utomaatvastaja: +372 612 3657, postiaadress: Tööstuse 52, 10416 Tallinn. Külasta veebilehte.

Läti

Leedu