Dokumendikogu

Kõik Rail Balticu üleilmset projekti käsitlevad dokumendid on vabalt saadaval elektroonilises dokumendikogus. Pöörame tähelepanu asjaolule, et seda teavet võidakse muuta ja värskendada.

Projekti organisatsiooni dokumendid

– Euroopa Komisjoni 26. oktoobri 2018. aasta rakendusotsus Põhjamere-Läänemere põhivõrgukoridori piiriülese projekti Rail Baltica kohta, 26.10.2018, (PDF)
Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) transpordivaldkonna rahastamisleping nr INEA/CEF/TRAN/M2016/1360716, 2018, EN (PDF)
– Rail Balticu töövõtuskeem, 2016, ET (JPG)
– Rahastamislepingu lisa nr INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482, 2015, EN (PDF)
– Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) transpordivaldkonna rahastamisleping nr INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482, 2015, EN (PDF)
– Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) transpordivaldkonna rahastamisleping nr INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990, 2014, EN (PDF)

Infograafika

– Rail Baltica – põnevam pereelu, 04.01.2018, (PDF)
– Rail Baltica – uued võimalused tudengitele, 04.01.2018, (PDF)
– Rail Baltica – väärtuslikud ressursid ettevõtjatele, 04.01.2018, (PDF)
– Toob kasu juba praegu, 13.12.2017, (PDF)
– Kellele kuulub Rail Baltica infrastruktuur, 24.11.2017, (PDF)
– Rail Baltica: Aeg on raha – vali parim, 15.11.2017, (PDF)
– Rail Baltica: Parem ühendus Baltikumi inimestele, 15.11.2017, (PDF)
– Rail Balticu hankekava, 07.02.2017, EN (JPG)
– Rail Baltica trassi heakskiit, 07.02.2017, EN (JPG) 
– Rail Baltica töövõtuskeem, 05.10.2016, (JPG)

Keskkonnamõju-uuringud

Eesti
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), 2014–2015, ET
– KSH aruande avalikustamine – Harju maakond
– KSH aruanne avalikustamiseks – Rapla maakond
– KSH aruande avalikustamine – Pärnu maakond
KSH ulatuse määramise aruanne: eelmine versioon, protseduuri dokumentatsioon
KSH ulatuse määramise aruanne: Värskendatud versioon
– KSH vahearuanne
– KSH lisauuringud
KSH aruande projekt: 31.08.2015, 05.10.2015
– KSH kokkuvõte
Uuringud ja analüüsid, ET
– Olemasoleva Röa-Pärnu raudteetrassi kasutamise analüüs, 23.09.2013
– Harjumaa ja Põhja-Raplamaa kahe trassialternatiivi täpsem analüüs, 06.07.2015
– Kompensatsioonimehhanism Rail Balticu projektis, 30.09.2015.
– Maakonna kaardi kokkuvõte
Ülemiste ja Pärnu terminalide üksikasjalik kava, ET
– Ülemiste terminali üksikasjalik kava
– Detailed Pärnu reisijateterminali üksikasjalik kava
Rail Balticu Harju, Rapla ja Pärnu maakonna kaardid, ET
Läti
– Keskkonnamõju hindamine, 2016, LV
– Rail Balticu raudteetrassi integreerimine Riia keskse mitmeliigilise ühistranspordisõlmega – tehnilise lahenduse välja töötamine, 2016, EN (PDF)
Leedu
– Keskkonnamõju hindamine, 2015–2017, LT