Dokumendikogu

Kõik Rail Balticu üleilmset projekti käsitlevad dokumendid on vabalt saadaval elektroonilises dokumendikogus. Pöörame tähelepanu asjaolule, et seda teavet võidakse muuta ja värskendada.

Projekti organisatsiooni dokumendid

Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) transpordivaldkonna rahastamisleping nr INEA/CEF/TRAN/M2016/1360716, 2018, EN (PDF)
– Rail Balticu töövõtuskeem, 2016, ET (JPG)
– Rahastamislepingu lisa nr INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482, 2015, EN (PDF)
– Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) transpordivaldkonna rahastamisleping nr INEA/CEF/TRAN/M2015/1129482, 2015, EN (PDF)
– Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) transpordivaldkonna rahastamisleping nr INEA/CEF/TRAN/M2014/1045990, 2014, EN (PDF)

Infograafika

– Rail Baltica – põnevam pereelu, 04.01.2018, (PDF)
– Rail Baltica – uued võimalused tudengitele, 04.01.2018, (PDF)
– Rail Baltica – väärtuslikud ressursid ettevõtjatele, 04.01.2018, (PDF)
– Toob kasu juba praegu, 13.12.2017, (PDF)
– Kellele kuulub Rail Baltica infrastruktuur, 24.11.2017, (PDF)
– Rail Baltica: Aeg on raha – vali parim, 15.11.2017, (PDF)
– Rail Baltica: Parem ühendus Baltikumi inimestele, 15.11.2017, (PDF)
– Rail Balticu hankekava, 07.02.2017, EN (JPG)
– Rail Baltica trassi heakskiit, 07.02.2017, EN (JPG) 
– Rail Baltica töövõtuskeem, 05.10.2016, (JPG)

Keskkonnamõju-uuringud

Eesti
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), 2014–2015, ET
– KSH aruande avalikustamine – Harju maakond
– KSH aruanne avalikustamiseks – Rapla maakond
– KSH aruande avalikustamine – Pärnu maakond
KSH ulatuse määramise aruanne: eelmine versioon, protseduuri dokumentatsioon
KSH ulatuse määramise aruanne: Värskendatud versioon
– KSH vahearuanne
– KSH lisauuringud
KSH aruande projekt: 31.08.2015, 05.10.2015
– KSH kokkuvõte
Uuringud ja analüüsid, ET
– Olemasoleva Röa-Pärnu raudteetrassi kasutamise analüüs, 23.09.2013
– Harjumaa ja Põhja-Raplamaa kahe trassialternatiivi täpsem analüüs, 06.07.2015
– Kompensatsioonimehhanism Rail Balticu projektis, 30.09.2015.
– Maakonna kaardi kokkuvõte
Ülemiste ja Pärnu terminalide üksikasjalik kava, ET
– Ülemiste terminali üksikasjalik kava
– Detailed Pärnu reisijateterminali üksikasjalik kava
Rail Balticu Harju, Rapla ja Pärnu maakonna kaardid, ET
Läti
– Keskkonnamõju hindamine, 2016, LV
– Rail Balticu raudteetrassi integreerimine Riia keskse mitmeliigilise ühistranspordisõlmega – tehnilise lahenduse välja töötamine, 2016, EN (PDF)
Leedu
– Keskkonnamõju hindamine, 2015–2017, LT