Vēsture

2019 Parakstīts pirmais Rail Baltica dzelzceļa līnijas būvprojektēšanas līgums
2018 Eiropas Komisija pieņem lēmumu par Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T koridora pārrobežu projekta Rail Baltica ieviešanu
Paraksta trešo Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansējuma līgumu
Apstiprinātas Rail Baltica būvprojektēšanas vadlīnijas
Parakstīts pirmais Rail Baltica projektēšanas un autoruzraudzības līgums par Rail Baltica stacijas, saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojektēšanu starptautiskajā lidostā „Rīga”
Noteikta Rail Baltica dzelzceļa trase un teritoriālais plānojums visās trīs Baltijas valstīs, izņemot dzelzceļa posmā Kauņa-Lietuva/Polijas robeža, kurā noris papildus izpēte par dzelzceļa līnijas uzlabošanas iespējām.
2017 EY pabeidz izdevumu-ieguvumu analīzi
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas premjerministri paraksta starpvaldību līgumu
2016 Paraksta vienošanos par Rail Baltica projekta finansēšanas un izpildes modeli 
Paraksta otro Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansējuma līgumu

Finansējuma saņēmēji paraksta līgumu par atbildības un pilnvaru sadalījumu 
Baltijas valstis, Polija un Somija paraksta deklarāciju, apliecinot Rail Baltica nozīmību reģionā
2015 Paraksta pirmo Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) līdzfinansējuma līgumu
Baltijas valstu, Polijas un Somijas transporta un infrastruktūras ministri un Eiropas transporta komisāre Violeta Bulca paraksta deklarāciju
Tiek pabeigta detalizēta tehniskā izpēte
“PricewaterhouseCoopers” attīsta projekta finansēšanas un izpildes modeli
Polija un Somija publicē projekta īstenošanas atbalsta vēstules
2014 Trīs Baltijas valstu premjerministri paraksta kopīgu deklarāciju
Dibina kopuzņēmumu AS “RB Rail”
2013 Igaunijas, Latvijas un Lietuvas satiksmes ministri paraksta deklarāciju par turpmāku sadarbību
2011 “AECOM” veic tehniskās un ekonomiskās pamatotības izpēti
Trīs Baltijas valstu premjerministri paraksta kopīgu deklarāciju
2010 Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Somijas transporta ministriju pārstāvji paraksta memorandu
2008 Eiropas Komisija pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu kopējas intereses projektiem Eiropas komunikāciju tīklu jomā Igaunijā, Latvijā un Lietuvā
2007 AS “COWI” veic priekšizpēti
Latvijas un Lietuvas satiksmes ministri paraksta saprašanās memorandu
2006 Piecu Rail Baltica projektā iesaistīto valstu transporta ministri paraksta nodoma deklarāciju
2005 Eiropas Komisija izsludina iepirkumu par Rail Baltica projekta priekšizpēti 
Interreg IIIB sekretariāts apstiprina Rail Baltica
Interreg IIIB projekta pieteikumu
2004 Rail Baltica projektu iekļauj TEN-T prioritāšu sarakstā
2003 Eiropas Komisija iekļauj Rail Baltica prioritāto projektu sarakstā piedāvājumā, kas iesniegts Eiropas Padomē
2001 Baltijas valstu satiksmes ministri paraksta sadarbības līgumu
1994 Rail Baltica projekta ideja pirmoreiz parādās ziņojumā “Vīzijas un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai” kā nozīmīgs Baltijas jūras reģiona telpiskās attīstības elements
1991 – 1997 Pirmā ideja un vīzija par projektu izteikta Paneiropas transporta konferenču laikā Prāgā, Krētā un Helsinkos