Uzņēmuma valde

RB Rail AS valdes sastāvā ir četri locekļi — valdes priekšsēdētājs, finanšu direktors, operacionālais direktors un tehniskais direktors, kas kopīgi pārstāv kopuzņēmumu. Valdes locekļus ievēl uz trīs gadiem.

 

Agnis Driksna

Izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs

Kopš 2016. gada Agnis Driksna strādā “Eiropas dzelzceļa līnijas” attīstības un komunikāciju departamenta direktora amatā. Kopš 2014. gada viņš ir bijis Satiksmes ministrijas Rail Baltica projekta vadītājs, atbildīgs par starptautisko sadarbību. Viņš sagatavoja pirmos finansējuma pieteikumus ES un pārstāvēja Latviju Baltijas valstu un ES kopīgajos projektos. Iepriekš Agnis Driksna ir strādājis Latvijas Ekonomikas ministrijā par Eiropas Savienības sadarbības departamenta direktora vietnieku un ES tiesību nodaļas vadītāju. Viņš ir bijis arī juridiskais konsultants Latvijas Konkurences padomē. Agnim Driksnam ir Rīgas Stradiņa universitātes profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un ES tieslietās, kā arī maģistra grāds ES un starptautiskajās tieslietās no Konkordijas Starptautiskās universitātes Igaunijā.

 

 

 

Igns Degutis

Finanšu direktors un valdes loceklis

Igns Degutis uzsāka darbu pie Rail Baltica projekta kā finanšu direktors un valdes loceklis RB Rail AS 2017. gada jūnijā. Viņš ir projektu vadības eksperts ar plašu pieredzi finanšu ekonomikā, ieskaitot saimnieciskā pamatojuma izpēti, finanšu modeļu attīstību un līgumsarunu vešanu projektos ar nacionālu un reģionālu stratēģisku nozīmi. Pirms darba uzsākšanas “RB Rail AS”, Degutis piesasitīja finansējumu atkritumu koģenerācijas, kā arī biomasas apvienotās siltuma un enerģijas stacijām Viļņā un Kauņā, strādājot par Finanšu direktoru AS Vilniaus kogeneracinė jėgainė un projektu vadītāju Lietuvos Energija grupā, kas ir lielākais enerģētikas uzņēmums Lietuvā. Ignas Degutis vadījis ekonomikas nodaļu uzņēmumā Klaipedos Nafta AB un bija atbildīgs par LNG Termināļa ieviešanu, finansēšanu un tiesisko aspektu ievērošanu. Tāpat viņš ir strādājis uzņēmumā “Ernst & Young” kā procesu un risku vadības konsultants Viļņā un Rīgā. Degutis ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta (BICG) programmu “Profesionāls valdes loceklis” absolvents un Degutim ir maģistra grāds finanšu ekonomikā no ISM Vadības un ekonomikas universitātes Viļņā, Lietuvā.

 

Marks-Filips El Beze

Tehniskais direktors un valdes loceklis

Markam-Filipam El Bezem ir vairāk nekā 40 gadu pieredze dzelzceļa nozarē, ieskaitot darbu pie globāliem dzelzceļa projektiem Eiropā, Kanādā, Brazīlijā, Tuvajos Austrumos, Āzijā, Ziemeļāfrikā un Okeānijā. Profesionālās karjeras laikā El Beze ir darbojies ar visjaunākajām dzelzceļa sistēmām, tostarp to stratēģijas un programmu definējumiem; projektu izveidi un vadību; projekta kontroli un ziņošanu; inženiertehniskajiem procesiem; projektēšanas vadību uzņēmumā vai kā ārpakalpojumu; iepirkumiem; uzstādīšanu un ieviešanu; testēšanu; apstiprināšanu, nodošanu ekspluatācijā un apstiprināšanu. Viņa augstākā līmeņa pieredze ietver arī ievērojama izmēra dzelzceļa organizāciju izveidi, attīstību, reorganizāciju un vadību, kā arī sarežģītu starptautisku konkursu procesu izstrādi, vadīšanu un finalizēšanu dzelzceļa sistēmām, ekspluatācijai un uzturēšanai. Iepriekš viņš ieņēma inženiertehniskā vadītāja amatu Vinci Construction GP / Link aliansē, kur strādāja pie City Rail Link projekta Oklendā, Jaunzēlandē. Marks-Filips El Beze ir ieguvis universitātes zinātņu diplomu Parīzes XI Universitātē un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja kvalifikāciju Francijas Nacionālajā dzelzceļā.

 

Marks Loaders

Programmas vadības direktors un valdes loceklis

Markam Loaderam ir vairāk nekā 35 gadu pieredze pasaules dzelzceļa un infrastruktūras nozarē, ieskaitot darbu tālsatiksmes dzelzceļa projektos Eiropā, Kanādā, ASV, Āzijā un Austrālijā. Viņa pieredzē iekļaujas arī sarežģītu dzelzceļa projektu vadības sistēmu izstrāde un ieviešana, ieskaitot pārrobežu projektu grafiku, risku, izmaksu un izmaiņu vadību. Viņš ir izveidojis un vadījis augstas veiktspējas komandas un nodrošinājis vadību, realizējot sarežģītus projektus. Pavisam nesen viņš ieņēma projekta direktora amatu Malaizijas ātrgaitas dzelzceļa korporācijā Kualalumpurā, izstrādājot un ieviešot pilnu projektu vadības procesu komplektu.

Markam Loaderam ir zinātņu bakalaura grāds mašīnbūvē, kā arī diploms inženierzinātņu vadībā. Viņš ir dimplomēts inženieris un Mašīnbūves institūta, kā arī Karaliskās pilnvarotu mērnieku institūcijas biedrs. Viņš ir arī sertificēts projektu vadības profesionālis (PMP).