Finansējums

Rail Baltica šobrīd ir viena no lielākajām investīcijām reģiona mobilitātes un ceļošanas iespēju uzlabošanā, kā arī biznesa, tirdzniecības, tūrisma un preču apmaiņas veicināšanā. Tas ir lielākais dzelzceļa infrastruktūras projekts, kas pēdējo simts gadu laikā ticis īstenots Baltijas valstīs.

Rail Baltica – ieguvumi, kas pārsniedz izdevumus

Kopējās projekta būvniecības izmaksas tiek lēstas ap 5,8 miljardu eiro apmērā saskaņā ar EY veikto ieguvumu-izdevumu analīzi.

Rail Baltica izmaksas pret ieguvumiem

Vairāk par IEGUVUMIEM

Pašreizējais projekta finansējums

Līdz šim trīs Baltijas valstis un kopuzņēmums RB Rail AS trīsreiz saņēmuši Eiropas infrastruktūras savienošanas (CEF) fonda līdzfinansējumu Rail Baltica dzelzceļa līnijas izbūvei, parakstot līdzfinansēšanas līgumus 824 milj. eiro vērtībā.

Finansējuma apmērs no CEF un nacionālo valstu budžetiem (milj. eiro), 2018. gada jūlijs

Kopā 824
Igaunija 235
Latvija 303
Lietuva 284

 

Nacionālie un ES ieguldījumi

Rail Baltica projektu finansē trīs valstis – Igaunija, Latvija un Lietuva – līdztekus Eiropas Savienības līdzfinansējumam līdz 85% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām, kas tiek piešķirts no Eiropas infrastruktūras savienošanas (CEF) fonda līdzekļiem.

Sadaļas jautājums – kas ir CEF?

CEF (Connecting Europe Facility) is nozīmīgs Eiropas Savienības finanšu instruments, kas izveidots, lai veicinātu attīstību, konkurētspēju un darba vietu rašanos, investējot Eiropas mēroga infrastruktūrā. Šis mehānisms paredzēts augstas veiktspējas, ilgtspējīgu un efektīvi savienotu Eiropas tīklu atbalstam transporta, enerģētikas un digitālo pakalpojumu jomās.