Tehniskie rādītāji

Rail Baltica ir jauna, ātra, elektrificēta, ar Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu aprīkota divceļu dzelzceļa līnija, kuras maksimālais projektētais ātrums ir 249 km/h (maksimālais braukšanas ātrums ir 234 km/h) maršrutā no Tallinas līdz Lietuvas–Polijas robežai caur Pērnavu, Rīgu, Panevēžu un Kauņu, kā arī ar savienojot Kauņu ar Viļņu. Jaunās dzelzceļa līnijas sliežu platums būs 1435 mm, kas pilnīgi atbildīs savstarpējas izmantojamības tehniskajai specifikācijai (TSIs).

 

 

Vairāk informācijas par Rail Baltica būvprojektēšanas vadlīnijām: