Centrālais koordinators

AS “RB Rail”ir starpvalstu kopuzņēmums, ko dibinājusi Latvija, Lietuva un Igaunija ar mērķi īstenot Rail Baltica – pirmo šāda veida pan-Baltijas infrastruktūras projektu. “RB Rail” ir Rail Baltica projekta centrālais koordinators.

Uzņēmums “RB Rail”, kas dibināts 2014. gada oktobrī Rail Baltica projekta attīstīšanai un dzelzceļa infrastruktūras izveidošanai, ir reģistrēts Latvijas Republikā. Uzņēmuma galvenās darbības jomas ir dzelzceļa līnijas projektēšana, būvniecība un mārketinga aktivitātes. Tāpat “RB Rail” labuma guvēju vārdā iesniedz Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanas pieteikumus Rail Baltica Globālā projekta finansēšanai.  Līdztekus AS “RB Rail” rīko centralizētus konkursus pētījumu, plānu, būvprojektu, apakšsisistēmu (vadības iekārtas un signāliekārtas, enerģija/elektrifikācija), jēlmateriālu, galveno komponenšu un pārrobežu sliežu ceļu iepirkumiem.

Akcionāri

Uzņēmuma “RB Rail” akcijas līdzīgās daļās pieder uzņēmumam SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” Latvijā, UAB “Rail Baltica statyba” Lietuvā un OU “Rail Baltic Estonia” Igaunijā. Kopējais uzņēmuma akciju kapitāls ir 1 950 006 eiro. Kopuzņēmums pārstāv visu akcionāru intereses vienlīdzīgi.

Pārstāvniecības Lietuvā un Igaunijā

Abās pārējās Baltijas valstīs ir izveidotas AS “RB Rail” pārstāvniecības, lai rosinātu efektīvāku projekta koordinēšanas procesu ar labuma guvējiem un nacionālajiem ieviesējiem, piesaistītu darbiniekus no Lietuvas un Igaunijas, kā arī atrisinātu nodokļu sadales jautājumu.

Centrālas projekta koordinēšanas ieguvumi

Kopuzņēmums AS “RB Rail”:

  • pārstāv projektu kopumā un nodrošina pilnīgu savstarpējo savietojamību;
  • pārstāv visu akcionāru intereses;
  • nodrošina efektīvu projekta izmaksu politiku, izmantojot mēroga ekonomiku;
  • garantē veiksmīgu projekta īstenošanu, vienotā tirgus principa īstenošanu un vienlīdzīgu infrastruktūras pieejamību;
  • veidojas kā kompetenču centrs.