Godīga un caurskatāma projekta īstenošana

Rail Baltica iepirkums, piegādātāju līdzdalība un projekta īstenošana notiks godīgi, atklāti un caurskatāmi. Viens no vissvarīgākajiem un plašāk pieņemtajiem godīgas un caurskatāmas iepirkumu sistēmas principiem ir atvērtas, neierobežotas un universālas konkurences un piekļuves nodrošināšana piegādātāju tirgum. Turklāt iepirkuma procesam – līgumslēdzēju iestādes prasībām, pretendentu atlasei, konkursa procedūrām un līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanai – pilnībā jāatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas nodrošina atklātību sabiedrības uzraudzībai, vienlaikus nodrošinot labākās prakses piemērošanu. Lai pastiprinātu Rail Baltica iepirkuma procesa caurspīdīgumu un taisnīgumu, mēs dalāmies ar būtisko informāciju un kontaktiem par atbildīgajām tiesībaizsardzības iestādēm visās Baltijas valstīs, lai mūsu potenciālie un esošie piegādātāji varētu uzdot visus attiecīgos jautājumus, ziņot par viņu bažām un identificētajiem riskiem, iepirkuma un līguma izpildes posmā.

Igaunija

  • Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvalde, Centrālā kriminālpolicija, Korupcijas noziegumu birojs e-pasta adrese [email protected], tālrunis +372 612 3657, pasta adrese Tööstuse 52, 10416 Tallina. Apmeklē mājaslapu.
  • Igaunijas Iekšējās Drošības dienests, tālrunis +372 612 1455 (Konfidenciāla karstā līnija), e-pasta adrese [email protected], pasta adrese Toompuiestee 3, 10142, Tallina, Igaunija. Apmeklē mājaslapu.

Latvija

Lietuva