Vizuālās vadlīnijas

Rail Baltica īstenošanā piedalās vairāki projekta oficiālie partneri, taču arī citiem partneruzņēmumiem var rasties nepieciešamība izmantot Rail Baltica logotipu, lai veicinātu projekta atpazīstamību. Rail Baltica logotips ir reģistrēta prečzīme, kas pieder projekta centrālajam koordinatoram, uzņēmumam AS “RB Rail”. Pareiza Rail Baltica logotipa izmantošana ir izklāstīta vizuālās identitātes vadlīnijās.
 

Pielikumi

Vizuālās identitātes vadlīnijas (PDF)
Rail Baltica logotips (.png)
Rail Baltica logotips melnos toņos (.png)
Rail Baltica logotips baltos toņos (.png)