Karolis Sankovski

Stebėtojų tarybos pirmininkas

Prieš pradėdamas eiti pareigas AB „Lietuvos geležinkeliai, K. Sankovski dirbo AB „Litgrid“ valdyboje ir vadovavo įmonės strateginės infrastruktūros skyriui. Eidamas šias pareigas jis buvo atsakingas už elektros perdavimo jungčių tarp Lietuvos ir Lenkijos („LitPol Link“) ir Lietuvos ir Švedijos („NordBalt“), strateginės svarbos projektų, įgyvendinimą.

Karolis Sankovski ėjo įvairias pareigas AB „Litgrid“, taip pat yra dirbęs aplinkos apsaugos skyriaus vadovu („LitPol Link Sp. z o.o.“) ir teisininku (AB „Lietuvos energija“).

1. Sankovski turi Vilniaus Mykolo Romerio universiteto teisės bakalauro ir Provanso Aix-Marseille universiteto (Prancūzija) teisės magistro laipsnius.

Riia Sillave

Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja

Riia Sillave yra „Rail Baltic Estonia“, vienos iš trijų Rail Baltica projektą įgyvendinančių įmonių, generalinė direktorė. Savo plačias projektų valdymo žinias ji įgijo įsteigiant BCTMP celiuliozės gamyklą AS „Estonian Cell“, kuri pradėjo veikti 2006 m. Tai buvo didžiausia užsienio kapitalo investicija Estijoje, o ji buvo pirmoji darbuotoja ir Valdybos tarybos narė. Nuo 2012 iki 2017 m. ji dirbo AS „Estonian Cell“ akcininkų taryboje, buvo vyriausioji finansininkė „Heinzel Group“ – didžiulėje Austrijos celiuliozės ir popieriaus gamybos ir pardavimų įmonių grupėje. Ankstesnės savo karjeros metu, nuo 1997 iki 2004 m., ji dirbo Kontrolės vadove Vokietijos automobilių įmonės „Webasto Thermosysteme GmbH“ būstinėje Štokdorfe prie Miuncheno. Grįžusi į savo gimtąją šalį, 2017 m. gruodžio mėn. ji prisijungė prie Rail Baltica projekto.

Riia Sillave verslo administravimo diplomą įgijo Miuncheno Ludwig Maximilian universitete.

Anri Leimanis

Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas

Anri Leimanis yra korporatyvinio valdymo ekspertas turintis daugiau nei 20 metų patirties ir į stebėtojų tarybą buvo paskirtas kaip nepriklausomas narys.

Anri Leimanis taip pat eina „Latvijas Mobilais Telefons (LMT)“ stebėtojų tarybos vicepirmininko postą. Užsiimdamas visuomenine veikla, Anri Leimanis vadovauja Latvijos PPP asociacijai ir aktyviai dalyvauja daugelio NVO veikloje.

Iki to, Anri Leimanis užėmė įvairias vadovo pozicijas „Lattelecom Group“ įmonėse. Jis taip pat 13 metų buvo „First Closed Pension Fund“ valdybos pirmininkas.

Anri Leimanis turi „University of the Pacific, California“ teisės magistro laipsnį ir „Riga Business School, Latvija“ verslo administravimo magistro laipsnį. Jis baigė tarptautinio valdybos nario programą „Baltic Institute of Corporate Governance“ ir atliko korporatyvinio valdymo tyrimus Oksfordo universiteto Šv. Jono fakultete.

Anti Moppelas

Stebėtojų tarybos narys

Anti Moppelas turi daugiau nei dvidešimties metų darbo viešajame sektoriuje, ypač transporto ir logistikos srityse, patirtį. Nuo 1996 iki 2002 m. jis dirbo Transporto ir susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros plėtros departamento vadovu ir nuo pat pradžių turėjo galimybę dalyvauti Rail Baltica procese. Nuo 2002 m. A. Moppelas dirbo Estijos ekonomikos ir susisiekimo ministerijoje transporto ir logistikos kancleriu.

Anti Moppelas yra įgijęs geologijos magistro laipsnį Tartu universitete, nuo 1993 iki 1996 m. dirbo Estijos geologinių tyrimų centre.

Ligita Austrupe

Stebėtojų tarybos narė

Ligita Austrupe sukaupė dvidešimties metų ES lešų, įskaitant ir EU finansuojamų priežiūrą ir auditą, patirtį.

Jos ES projektų stebėtojos ir valdytojos profesionalės karjera prasidėjo nuo vidaus auditorės pozicijos Kaimo palaikymo programoje. Ji tobulino savo audito įgūdžius vidinio audito padalinyje Europos Komisijos Regioninės ir urbanistinės plėtros politikos generaliniame direktorate.

2002 m. Ligita prisijungė prie Centrinės finansų ir pirkimų agentūros, kuri nuo 1997 m. yra atsakinga už ES finansuojamų projektų administravimą Latvijoje. Būdama šios agentūros direktoriaus pavaduotoja, ji įgavo reikšmingos finansų ir strateginio valdymo patirties – tiek ES finansuojamų projektų, tiek pačios institucijos administravimo.

Nuo 2013 m. Ligita dirbo Latvijos Susisiekimo ministerijoje, kur buvo atsakinga už transporto sektoriaus investicijų planavimą ir įgyvendinimą. Kaip valstybės sekretoriaus pavaduotoja, ji atsakinga už ES reikalus, transporto sektoriaus finansinį ir strateginį planavimą bei investicijų politiką.

Nuo 2018 m. Ligita užima už ES lėšų administravimą Latvijoje atsakingos institucijos vadovės poziciją, o dar neseniai užėmė ir CEF valdytojos Latvijoje vadovės poziciją.

Šios dvi įstaigos įgyvendino ne vieną infrastruktūros plėtros projektą, įskaitant ir didelės apimties infrastruktūros projektus įvairiuose sektoriuose – uostų, oro uostų, kelių ir geležinkelių. Būdama CEF valdytojos Latvijoje vadove, ji užtikrino „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo stebėseną Latvijoje.

Romas Švedas

Stebėtojų tarybos narys

Romas Švedas yra teisininkas turintis patirties tarptautiniuose ekonominiuose santykiuose ir tarptautinių energetikos bei transporto infrastruktūros projektų plėtojime, įmonių valdyme, išmano tokių tarptautinių organizacijų kaip Europos Sąjungą ir Jungtinės Tautos veiklą.

R. Švedas valstybės tarnyboje dirba jau 20 metų, nuo 2011 m. užima nepriklausomo eksperto ir lektoriaus pareigas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Jis yra dirbęs Energetikos ministerijos viceministru, vadovavo Užsienio reikalų ministerijos Ekonominio saugumo politikos ir Ekonominių ryšių skyriams. Buvo Nuolatinio Lietuvos atstovo (Coreper I) Europos Sąjungoje pavaduotoju, Nuolatinės Lietuvos respublikos misijos Jungtinėse Tautose ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje patarėju. Romas Švedas buvo AB „Klaipėdos nafta“, AB „Litrgrid“, AB „Lietuvos dujos“, VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ valdybos narys ir pirmininkas,. Nuo 2016 m. Romas Švedas vadovauja AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybai (nepriklausomas tarybos narys), nuo 2014 m. priklauso, o nuo 2017 m. vadovauja Jungtinių Tautų Espoo konvencijos komitetui.

Savo darbo Briuselyje metu artimai dirbo su ES koordinatoriumi ankstyvoje „Rail Baltica“ projekto stadijoje. Būdamas Energetikos viceministru jis buvo atsakingas už Lietuvos-Švedijos elektros jungties (NordBalt) plėtojimą, suskystintų gamtinių dujų terminalą, Ignalinos atominės elektrinės uždarymą ir demontavimą, naujos Lietuvos atominės elektrinės projekto įgyvendinimą, elektros ir dujų rinkų liberalizavimą, trečiojo ES energetikos paketo perkėlimą į Lietuvos teisės aktus.

Romas švedas yra Profesionalaus valdybos nario (2010 m.) ir pirmininko (2017 m.) programų Baltijos korporatyvinio valdymo instituto (BICG) absolventas.