Karolis Sankovski

Stebėtojų tarybos pirmininkas

Prieš pradėdamas eiti pareigas AB „Lietuvos geležinkeliai, K. Sankovski dirbo AB „Litgrid“ valdyboje ir vadovavo įmonės strateginės infrastruktūros skyriui. Eidamas šias pareigas jis buvo atsakingas už elektros perdavimo jungčių tarp Lietuvos ir Lenkijos („LitPol Link“) ir Lietuvos ir Švedijos („NordBalt“), strateginės svarbos projektų, įgyvendinimą.

Karolis Sankovski ėjo įvairias pareigas AB „Litgrid“, taip pat yra dirbęs aplinkos apsaugos skyriaus vadovu („LitPol Link Sp. z o.o.“) ir teisininku (AB „Lietuvos energija“).

1. Sankovski turi Vilniaus Mykolo Romerio universiteto teisės bakalauro ir Provanso Aix-Marseille universiteto (Prancūzija) teisės magistro laipsnius.

Riia Sillave

Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja

Riia Sillave yra „Rail Baltic Estonia“, vienos iš trijų Rail Baltica projektą įgyvendinančių įmonių, generalinė direktorė. Savo plačias projektų valdymo žinias ji įgijo įsteigiant BCTMP celiuliozės gamyklą AS „Estonian Cell“, kuri pradėjo veikti 2006 m. Tai buvo didžiausia užsienio kapitalo investicija Estijoje, o ji buvo pirmoji darbuotoja ir Valdybos tarybos narė. Nuo 2012 iki 2017 m. ji dirbo AS „Estonian Cell“ akcininkų taryboje, buvo vyriausioji finansininkė „Heinzel Group“ – didžiulėje Austrijos celiuliozės ir popieriaus gamybos ir pardavimų įmonių grupėje. Ankstesnės savo karjeros metu, nuo 1997 iki 2004 m., ji dirbo Kontrolės vadove Vokietijos automobilių įmonės „Webasto Thermosysteme GmbH“ būstinėje Štokdorfe prie Miuncheno. Grįžusi į savo gimtąją šalį, 2017 m. gruodžio mėn. ji prisijungė prie Rail Baltica projekto.

Riia Sillave verslo administravimo diplomą įgijo Miuncheno Ludwig Maximilian universitete.

Edvīns Bērziņš

Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas

Edvins Bērziņš yra įgijęs teisės magistro ir Norvegijos ir Latvijos specialistų magistro programos „Inovacijos ir verslumas“ verslo magistro laipsnį (Rygos technikos universitetas – RTU). 2016 m. jis baigė Profesionalių valdybos narių mokymo programą Baltijos įmonių valdymo institute (BICG).

E. Bērziņš dirbo Latvijos policijos akademijos Tarptautinių santykių katedros vedėju, teisiniu konsultantu „Lattelecom ltd.“, AS „Latvijas kuģniecība“ teisės skyriaus vadovu, buvo AS „Latvijas kuģniecība“ valdybos narys. Nuo 2011 m. jis yra VAS „Latvijas dzelzceļš“ valdybos narys. 2015 m. E. Bērziņš laikinai ėjo generalinio direktoriaus pareigas bendroje įmonėje AS „RB Rail“ (projektas Rail Baltica), o šiuo metu yra AS „RB Rail“ stebėtojų tarybos pirmininkas. Nuo 2016 m. jis yra SJSC „Latvijas dzelzceļš“ valdybos pirmininkas.

E. Bērziņš taip pat yra Latvijos darbdavių konfederacijos (LDDK) viceprezidentas, Latvijos komercijos ir pramonės rūmų (LCCI) prezidiumo narys, RTU konsultacinės tarybos narys, LCCI tarybos narys, Latvijos ir Baltarusijos, Latvijos ir Kazachstano verslo bendradarbiavimo tarybų pirmininkas, Turibos universiteto tarybos narių organizacijos ir Teisės fakulteto katedros narys.

Anti Moppelas

Stebėtojų tarybos narys

Anti Moppelas turi daugiau nei dvidešimties metų darbo viešajame sektoriuje, ypač transporto ir logistikos srityse, patirtį. Nuo 1996 iki 2002 m. jis dirbo Transporto ir susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros plėtros departamento vadovu ir nuo pat pradžių turėjo galimybę dalyvauti Rail Baltica procese. Nuo 2002 m. A. Moppelas dirbo Estijos ekonomikos ir susisiekimo ministerijoje transporto ir logistikos kancleriu.

Anti Moppelas yra įgijęs geologijos magistro laipsnį Tartu universitete, nuo 1993 iki 1996 m. dirbo Estijos geologinių tyrimų centre.

Vineta Rudzīte

Stebėtojų tarybos narė

Vineta Rudzīte turi didesnę nei penkiolikos metų teisės patarėjos darbo didelėse infrastruktūros valdymo ir transporto pramonės įmonėse patirtį. Nuo 2011 m. ji ėjo įvairias pareigas SJSC „Latvijas Dzelzceļš“ – buvo specialistė teisės ir administraciniais klausimais, teisės reikalų direktoriaus pavaduotoja administraciniais klausimais ir vadovų tarybos sekretoriato vadovė. Nuo 2014 m. iki 2015 m. V. Rudzīte dirbo „RB Rail“ teisės ir administracijos skyriaus vadove.

Anksčiau ji yra dirbusi „Latvijas Kuģniecība“ teisės reikalų direktoriaus pavaduotoja, „Lattelecom“ teisine konsultante. Dirbdama Latvijos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir būdama Latvijos Respublikos ambasados Didžiojoje Britanijoje ir Šiaurės Airijoje bei ambasados Lenkijoje darbuotoja, V. Rudzīte įgijo tarptautinių santykių patirties.

Ji turi teisės bakalauro ir magistro bei anglų kalbos filologijos bakalauro laipsnius (įgytus Latvijos universitete). V. Rudzīte su pagyrimu baigė Kembridžo transporto akademijos jūrinio draudimo nuotolinį kursą.

Romas Švedas

Stebėtojų tarybos narys

Romas Švedas yra teisininkas turintis patirties tarptautiniuose ekonominiuose santykiuose ir tarptautinių energetikos bei transporto infrastruktūros projektų plėtojime, įmonių valdyme, išmano tokių tarptautinių organizacijų kaip Europos Sąjungą ir Jungtinės Tautos veiklą.

R. Švedas valstybės tarnyboje dirba jau 20 metų, nuo 2011 m. užima nepriklausomo eksperto ir lektoriaus pareigas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Jis yra dirbęs Energetikos ministerijos viceministru, vadovavo Užsienio reikalų ministerijos Ekonominio saugumo politikos ir Ekonominių ryšių skyriams. Buvo Nuolatinio Lietuvos atstovo (Coreper I) Europos Sąjungoje pavaduotoju, Nuolatinės Lietuvos respublikos misijos Jungtinėse Tautose ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje patarėju. Romas Švedas buvo AB „Klaipėdos nafta“, AB „Litrgrid“, AB „Lietuvos dujos“, VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ valdybos narys ir pirmininkas,. Nuo 2016 m. Romas Švedas vadovauja AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdybai (nepriklausomas tarybos narys), nuo 2014 m. priklauso, o nuo 2017 m. vadovauja Jungtinių Tautų Espoo konvencijos komitetui.

Savo darbo Briuselyje metu artimai dirbo su ES koordinatoriumi ankstyvoje „Rail Baltica“ projekto stadijoje. Būdamas Energetikos viceministru jis buvo atsakingas už Lietuvos-Švedijos elektros jungties (NordBalt) plėtojimą, suskystintų gamtinių dujų terminalą, Ignalinos atominės elektrinės uždarymą ir demontavimą, naujos Lietuvos atominės elektrinės projekto įgyvendinimą, elektros ir dujų rinkų liberalizavimą, trečiojo ES energetikos paketo perkėlimą į Lietuvos teisės aktus.

Romas švedas yra Profesionalaus valdybos nario (2010 m.) ir pirmininko (2017 m.) programų Baltijos korporatyvinio valdymo instituto (BICG) absolventas.