Edvīns Bērziņš

Stebėtojų tarybos pirmininkas

Edvins Bērziņš yra įgijęs teisės magistro ir Norvegijos ir Latvijos specialistų magistro programos „Inovacijos ir verslumas“ verslo magistro laipsnį (Rygos technikos universitetas – RTU). 2016 m. jis baigė Profesionalių valdybos narių mokymo programą Baltijos įmonių valdymo institute (BICG).

E. Bērziņš dirbo Latvijos policijos akademijos Tarptautinių santykių katedros vedėju, teisiniu konsultantu „Lattelecom ltd.“, AS „Latvijas kuģniecība“ teisės skyriaus vadovu, buvo AS „Latvijas kuģniecība“ valdybos narys. Nuo 2011 m. jis yra VAS „Latvijas dzelzceļš“ valdybos narys. 2015 m. E. Bērziņš laikinai ėjo generalinio direktoriaus pareigas bendroje įmonėje AS „RB Rail“ (projektas Rail Baltica), o šiuo metu yra AS „RB Rail“ stebėtojų tarybos pirmininkas. Nuo 2016 m. jis yra SJSC „Latvijas dzelzceļš“ valdybos pirmininkas.

E. Bērziņš taip pat yra Latvijos darbdavių konfederacijos (LDDK) viceprezidentas, Latvijos komercijos ir pramonės rūmų (LCCI) prezidiumo narys, RTU konsultacinės tarybos narys, LCCI tarybos narys, Latvijos ir Baltarusijos, Latvijos ir Kazachstano verslo bendradarbiavimo tarybų pirmininkas, Turibos universiteto tarybos narių organizacijos ir Teisės fakulteto katedros narys.

Vineta Rudzīte

Stebėtojų tarybos narė

Vineta Rudzīte turi didesnę nei penkiolikos metų teisės patarėjos darbo didelėse infrastruktūros valdymo ir transporto pramonės įmonėse patirtį. Nuo 2011 m. ji ėjo įvairias pareigas SJSC „Latvijas Dzelzceļš“ – buvo specialistė teisės ir administraciniais klausimais, teisės reikalų direktoriaus pavaduotoja administraciniais klausimais ir vadovų tarybos sekretoriato vadovė. Nuo 2014 m. iki 2015 m. V. Rudzīte dirbo „RB Rail“ teisės ir administracijos skyriaus vadove.

Anksčiau ji yra dirbusi „Latvijas Kuģniecība“ teisės reikalų direktoriaus pavaduotoja, „Lattelecom“ teisine konsultante. Dirbdama Latvijos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir būdama Latvijos Respublikos ambasados Didžiojoje Britanijoje ir Šiaurės Airijoje bei ambasados Lenkijoje darbuotoja, V. Rudzīte įgijo tarptautinių santykių patirties.

Ji turi teisės bakalauro ir magistro bei anglų kalbos filologijos bakalauro laipsnius (įgytus Latvijos universitete). V. Rudzīte su pagyrimu baigė Kembridžo transporto akademijos jūrinio draudimo nuotolinį kursą.

Indrekas Oravas

Stebėtojų tarybos narys

Indrekas Oravas vadovauja „Rail Baltic Estonia“, vienai iš projekto Rail Baltica įgyvendinančiųjų institucijų Estijoje. 2004–2009 m. Indrekas Oravas dirbo Estijos geležinkeliuose: iš pradžių buvo vienas iš direktorių, vėliau – valdybos narys. Įmonė „Rail Baltic Estonia“ atstovauja Estijos interesams bendroje įmonėje AS „RB Rail“, kurią Rygoje įsteigė trys šalys visam projektui valdyti.

Indrekas Oravas yra įgijęs teisės magistro laipsnį Tartu universitete ir diplomatijos ir tarptautinių santykių išsilavinimą Estijos diplomatijos mokykloje.

Anti Moppelas

Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas

Anti Moppelas turi daugiau nei dvidešimties metų darbo viešajame sektoriuje, ypač transporto ir logistikos srityse, patirtį. Nuo 1996 iki 2002 m. jis dirbo Transporto ir susisiekimo ministerijos Transporto infrastruktūros plėtros departamento vadovu ir nuo pat pradžių turėjo galimybę dalyvauti Rail Baltica procese. Nuo 2002 m. A. Moppelas dirbo Estijos ekonomikos ir susisiekimo ministerijoje transporto ir logistikos kancleriu.

Anti Moppelas yra įgijęs geologijos magistro laipsnį Tartu universitete, nuo 1993 iki 1996 m. dirbo Estijos geologinių tyrimų centre.

Karolis Sankovski

Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas

Karolis Sankovski yra „Rail Baltica statyba“, Lietuvos akcininkės bendroje įmonėje AS „RB Rail“, direktorius. Prieš pradėdamas eiti šias pareigas K. Sankovski dirbo AB „Litgrid“ (Lietuvos elektros perdavimo sistemų operatorius) valdyboje ir vadovavo įmonės strateginės infrastruktūros skyriui. Eidamas šias pareigas jis buvo atsakingas už elektros perdavimo jungčių tarp Lietuvos ir Lenkijos („LitPol Link“) ir Lietuvos ir Švedijos („NordBalt“), strateginės svarbos projektų, įgyvendinimą.

Karolis Sankovski ėjo įvairias pareigas įmonėse, kurių specializacija – elektros gamyba ir skirstymas, šildymo ir vėdinimo sistemos, taip pat yra dirbęs aplinkos apsaugos skyriaus vadovu („LitPol Link Sp. z o.o.“), teisininku (AB „Lietuvos energija“), pardavimo vadybininku ir rinkodaros vadovu (UAB „Veskonas“).

K. Sankovski turi Vilniaus Mykolo Romerio universiteto teisės bakalauro ir Provanso Aix-Marseille universiteto (Prancūzija) teisės magistro laipsnius.

Arenijaus Jackaus

Stebėtojų tarybos narys

Arenijus Jackus yra Rail Baltica koordinavimo departamento direktorius AB „Lietuvos geležinkeliai“. Jis 1997 m. pradėjo dirbti LR Susisiekimo ministerijoje ir per 14 metų darbo viešajame sektoriuje turėjo galimybę dalyvauti Rail Baltica projekto įgyvendinime nuo jo pradžios. LR susisiekimo ministerijoje vadovavo strateginiams departamentams ir buvo atsakingas už strateginį planavimą ir finansus, ES paramos administravimą ir transporto sektoriaus investicinių projektų įgyvendinimą, plėtrą, tarptautinius santykius ir ES reikalus. Jis buvo VĮ „Kauno oro uostas“ valdybos pirmininkas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ stebėtojų tarybos narys, VĮ „Valstybinio Klaipėdos uosto direkcija“, VĮ „Oro navigacija“, UAB „Rail Baltica statyba“ valdybų narys.

Arenijus Jackus dirbo Centrinės finansų ir kontraktų agentūros direktoriaus pavaduotoju, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos rinkodaros skyriaus vedėjo pavaduotoju, dirbo ir dėstė Kauno technologijos, Vilniaus ir Vilniaus Gedimino technikos universitetuose.

Arenijus Jackus įgijo Vilniaus Gedimino  universiteto transporto inžinerinės ekonomikos ir vadybos magistro laipsnį.