Naujienos

Daugiau apie projekto įgyvendinimą:

Pirkimai

Dėl Rail Baltica globalaus projekto dydžio ir jo tikslo integruoti Baltijos šalis į Europos geležinkelio tinklą būtinas glaudus bendradarbiavimas tarp daugelio šalių siekiant palengvinti projekto vykdymą. Būtina nuolat teikti paslaugas ir gaminius – tuo tikslu sukurta pirkimų dalis, palengvinanti bendravimą su galimais tiekėjais.
Nurodyti visi Rail Baltica konkursai, informacija apie pirkimo principus, pirkimų planas, baigtų konkursų archyvas. Pirkimų procesas pagrįstas Bendraisiais standartais ir gairėmis, kurie buvo įdiegti siekiant užtikrinti sąžiningumą, skaidrumą ir geriausius rezultatus.

Jei norite gauti Rail Baltica konkursų naujinius, užsiregistruokite gauti pirkimų naujienas.

Socialiniai tinklai

Projekto vykdymas