Pirkimų reglamentas ir tiekėjo kvalifikacija

Pirkimo principai

Projekto pirkimų principai, bendros įmonės, naudos gavėjų ir nacionalinių įgyvendinančiųjų institucijų įgaliojimai ir atsakomybė yra nustatyti Rail Baltica pirkimų tvarkos sutartyje.

Projekto Rail Baltica pirkimai grindžiami 3 pagrindiniais principais:

  • „RB Rail AS“ pirkimai:„RB Rail AS“ perka savo vardu, su tiekėjais bendrauja tiesiogiai ir prisiima visišką atsakomybę;

  • konsoliduoti pirkimai:„RB Rail AS“ organizuoja viešųjų pirkimų procedūras naudos gavėjų arba nacionalinių įgyvendinančiųjų institucijų vardu, tiesiogiai bendrauja su tiekėjais ir prisiima visišką atsakomybę;

  • prižiūrimi nacionaliniai pirkimai: „RB Rail AS“ atlieka priežiūros funkcijas, o naudos gavėjai ar nacionalinės įgyvendinančiosios institucijos perka savo vardu, tiesiogiai mezga santykius su tiekėjais ir prisiima visišką atsakomybę.

Daugiau apie pirkimo programą

Bendrieji standartai ir gairės

Projekto Rail Baltica bendrieji standartai ir gairės kiekvienam komandos nariui suteikia bendrą pagrindinių mūsų principų viziją. Yra daug veikiančių dalyvių, daug subjektų reikia suvienyti. Nustatant pirkimo standartus užtikrinama, kad kiekvienas dalyvis pateiktų kokybiškus rezultatus. Itin svarbus yra rizikos mažinimas – tokių pavojų kaip neteisėti rangovų paskelbimai laimėtojais konkursuose, interesų konfliktai ar kiti nukrypimai nuo sąžiningumo ir skaidrumo principų. Bendrieji pirkimų standartai ir gairės turi užtikrinti geriausius galimus Rail Baltica įgyvendinimo rezultatus.

 

Common Procurement Standards and Guidelines for the Rail Baltica Project

Jūsų patogumiu atskirai pateikiame priedus, kurie labiausiai reikalingi tiekėjams.

Perkančiosio organizaxijos elgesio kodeksas – mūsų atsakomybė

Tiekėjų elegesio kodeksas – jūsų atsakomybė.

Minimalūs reikalavimai tiekėjams – pirkimo sutartyje apibrėžiami minimalūs reikalavimai ekonominės veiklos vykdytojų kvalifikacijai prižiūrimuose nacionaliniuose pirkimuose. Tiekėjų atžvilgiu bus atliekami auditai ir patikrinimai, kaip dalis nuoseklios stebėsenos bei spaudimo. Iš tiekėjų tikimasi visiško bendradarbiavimo.

Tiekėjų deklaracija – kiekvienas tiekėjas ar subrangovas pasirašydamas sutartį su Rail Baltica projekto vykdytojais privalo pasirašyti tiekėjo deklaraciją. Tiekėjas įsipareigoja laikytis tiekėjų elgesio kodekso ir minimalių reikalavimų tiekėjams.