Finansai

Rail Baltica šiuo metu yra viena iš didžiausių investicijų skirtų pagerinti mobilumą ir kelionių galimybes, plėtoti verslą, turizmą ir prekių mainus regione. Tai didžiausias geležinkelio infrastruktūros statybos projektas Baltijos šalyse per pastaruosius šimtą metų.

Rail Baltica – projektas, kurio nauda nusveria kaštus

Kaip nurodyta EY parengtoje kaštų ir naudos analizėje, bendri numatyti projekto statybos kaštai yra apie 5,8 mlrd. eurų.

Rail Baltica Cost vs. Benefits

Daugiau apie naudą

Šiuo metu skirtas projekto finansavimas

Iki šiol trims Baltijos šalims ir RB Rail AS finansavimas geležinkelio Rail Baltica statybai buvo skirtas triskart pagal CEF, bendra pasirašytų finansavimo sutarčių vertė siekia 824 mln. eurų.

Finansinis indėlis iš CEF ir šalių (mln. eurų), 2018 m. liepos

Iš viso 824
Estija 235
Latvija 303
Lietuva 286

 

Nacionalinis ir ES indėlis

Projekto Rail Baltica įgyvendinimą finansuoja valstybės – Estija, Latvija ir Lietuva, o Europos Sąjunga dengia iki 85 % visų galimų išlaidų, konkrečiai – iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) fondo.

Skyriaus klausimas – kas yra CEF?

CEF yra pagrindinė ES finansavimo priemonė augimui, užimtumui ir konkurencingumui skatinti per tikslines infrastruktūros investicijas Europos lygiu. Ji skatina didelio našumo, tvarius ir veiksmingai sujungtus europinius tinklus transporto, energetikos ir skaitmeninių paslaugų srityse.