Sąžiningas ir skaidrus projekto įgyvendinimas

„Rail Baltica“ pirkimai, tiekėjų dalyvavimas ir projekto įgyvendinimas bus atliekami sąžiningai, atvirai ir skaidriai. Vienas svarbiausių ir plačiausiai naudojamų sąžiningos ir skaidrios pirkimų sistemos principas yra atvira, neapribota ir universali konkurencija bei prieiga prie tiekėjų rinkos. Be to, pirkimo procesas – perkančiosios organizacijos reikalavimai, potencialių tiekėjų atranka, pirkimo procedūros ir laimėtojų paskelbimas – bus vykdomas atsižvelgiant į visus įstatymus ir viešumą užtikrinantį reguliavimą bei taikant geriausią praktiką. Norėdami užtikrinti „Rail Baltica“ pirkimų sąžiningumą ir skaidrumą, pateikiame aktualią informaciją apie Baltijos šalių teisėsaugos institucijas ir jų kontaktus. Į jas mūsų esami ir potencialūs tiekėjai gali kreiptis konsultacijoms arba pranešti apie įtarimus ar riziką keliančius faktorius, kuriuos jie pastebėjo pirkimų ir sutarčių vykdymo metu.

Estija

  • Estijos policijos ir sienos apsaugos valdyba, Centrinė kriminalinė policija, Korupcijos nusikaltimų biuras. Anoniminių pranešimų el. paštas: [email protected], autoatsakiklis: +372 612 3657, adresas korespondencijai: Tööstuse 52, 10416 Tallinn. Interneto svetainė.
  • Estijos vidaus saugumo tarnyba. Trumpasis nr.:  12455, konfidenciali telefono linija.: +372 612 1455, el. paštas: [email protected], adresas korespondencijai: Toompuiestee 3, 10142, Tallinn, Estonia. Interneto svetainė.

Latvija

Lietuva