E-pirkimų sistema

Dėl pasikeitusio Latvijos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo visi AS „RB RAIL“ administruojami Rail Baltica konkursai bus tvarkomi naudojant nemokamą elektroninę informacinę sistemą ir jos el. konkursų posistemę. Elektroninė viešųjų pirkimų sistema (EVPS) šiuo metu yra alternatyva anksčiau Latvijoje naudotai paraiškų ir pasiūlymų teikimo sistemai. Ji visiškai pakeis ankstesnę popierinių pasiūlymų teikimo tvarką.

Remiantis Latvijos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsniu ir Pereinamosiomis sąlygomis, visos Latvijoje registruotos perkančiosios organizacijos, įskaitant AS „RB RAIL“, nuo 2017 m. spalio 1 d. turi užtikrinti elektroninį paraiškų ir pasiūlymų pateikimą, jei viešųjų pirkimų vertė ne mažesnė kaip 135 000 EUR prekėms ir paslaugoms ir ne mažesnė kaip 5 225 000 EUR statybos konkursų atveju.

AS „RB RAIL“ kviečia potencialius tiekėjus registruotis EVPS. Tai leis naudotis el. konkursų posisteme ir dalyvauti dabartiniuose bei būsimuose konkursuose. Norėdami naudotis EVPS el. konkurso posisteme visi neregistruoti naudotojai turi užsiregistruoti EVPS ir susikurti naudotojo teises el. konkurso posistemei administruoti.

EVPS yra naudinga visoms dalyvaujančioms šalims, nes ji sumažins administracinę naštą ir su tuo susijusias išlaidas. Sistema sutrumpins konkurso procesą ir užtikrins didesnį skaidrumą. Naujoji viešųjų pirkimų sistema yra Latvijos pastangų, skirtų skatinti gerą valdymą ir el. paslaugas, dalis. 

 EVPS registracijos procedūra

Norėdamas užsiregistruoti EVPS tiekėjas turi užpildyti ir Valstybinei regioninės plėtros agentūrai (VRPA) pateikti:

  • EVPS naudotojo registracijos formą (pasirašytą įgaliotojo tiekėjo atstovo);
  • leidimą administratoriaus teisėmis veikti el. konkurso sistemoje naudotojo vardu (pasirašytą tiekėjo įgaliotojo atstovo ir įgaliojamojo administratoriaus, t. y. leidimą turi pasirašyti du asmenys).

VRPA kontaktiniai duomenys: http://www.vraa.gov.lv/en/

Visas reikiamas paraiškos formas anglų kalba galima rasti svetainėje: 

Administratoriaus paraiškos formos leidimas  

Registracijos  forma

Užpildytas formas reikia pateikti VRPA. Formas galima pateikti:

  • spausdintas;
  • elektroniniu būdu, pasirašius saugiu el. parašu[1]; siunčiama el. paštu [email protected].

Gavusi registracijos dokumentus VRPA užregistruos organizaciją EVPS nare ir sukurs atitinkamą naudotoją su priskirta tiekėjo administratoriaus teise. Tiekėjo administratorius gaus el. laišką su sistemos prieigos duomenimis – naudotojo vardu, slaptažodžiu ir kodų kortele.

Išsamus vadovas, kaip naudotis el. konkurso posisteme, pateikiamas čia.

Atsakymus į klausimus kaip naudotis e-pirkimų posistemiu rasite čia.

E-pirkimų posistemyje naudojamą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) rasite čia.

 

[1] Išduota organizacijos, kuri įtraukta į Patikimąjį sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2014 m. liepos 23 d. Reglamentą (ES) Nr. 910/2014.