Istoriniai faktai

2019 Pasirašyta pirmojo pagrindinės „Rail Baltica“ linijos projektavimo sutartis
2018 Europos Komisija priėmė įgyvendinantį sprendimą dėl tarptautinio „Rail Baltica“ projekto Šiaurės-Baltijos jūrų TEN-T koridoriuje
Pasirašoma ES CEF3 finansavimo sutartis
Patvirtintos Rail Baltica projektavimo gairės
Pasirašyta pirmoji Rail Baltica statybos projektavimo ir priežiūros sutartis dėl Rail Baltica stoties Rygos oro uoste, susijusios infrastruktūros ir viaduko
Baigtas Rail Baltica geležinkelio linijos nustatymas bei teritorijų planavimas visose trijose Baltijos šalyse, išskyrus ruožą Kaunas/Palemonas–Lietuvos/Lenkijos valstybės siena, kuris bus nustatytas po atliktos modernizavimo galimybių studijo
2017 Baigiama kaštų ir naudos analizė
Estijos, Latvijos ir Lietuvos ministrai pirmininkai pasirašo tarpvalstybinę sutartį
2016 Pasirašoma Rail Baltica pirkimų tvarkos sutartis
Pasirašoma ES CEF2 finansavimo sutartis
Pasirašoma sutartis tarp naudos gavėjų
Trys Baltijos šalys, Lenkija ir Suomija pasirašo deklaraciją
2015 Pasirašoma ES CEF1 finansavimo sutartis
Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos susisiekimo ministrai ir Europos Komisijos narė Violeta Bulc pasirašo deklaraciją
Detaliosios techninės studijos
„PricewaterhouseCoopers“ parengia bendradarbiavimo programos modelį
Lenkija ir Lietuva paskelbia apie paramą projektui
2014 Baltijos šalių ministrai pirmininkai pasirašo bendrą susitarimą
Įsteigiama „RB Rail AS“
2013 Estijos, Latvijos ir Lietuvos susisiekimo ministrai pasirašo deklaraciją dėl tolesnio bendradarbiavimo
2011 AECOM galimybių studija
Baltijos šalių ministrai pirmininkai pasirašo bendrą susitarimą
2010 Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos susisiekimo ministerijų atstovai pasirašo memorandumą
2008 Europos Komisija nusprendžia bendrai finansuoti TEN-T Latvijos, Lietuvos ir Estijos projektus
2007 COWI AS atlieka tyrimą
Latvijos ir Lietuvos susisiekimo ministrai pasirašo susitarimo memorandumą
2006 Penkių Rail Baltica šalių partnerių susisiekimo ministrai pasirašo ketinimų deklaraciją
2005 Europos Komisija paskelbia visos Sanglaudos fondo pirminės Rail Baltica projekto galimybių studijos konkursą
„Interreg IIIB“ koordinavimo komitetas patvirtina Rail Baltica „Interreg IIIB“ projekto paraišką
2004 Rail Baltica įtraukiamas į TEN-T prioritetų sąrašą
2003 Rail Baltica įtraukiamas į Europos Komisijos Europos Tarybai pateiktą siūlomą prioritetinių projektų sąrašą
2001 Estijos, Latvijos ir Lietuvos susisiekimo ministrai pasirašo bendradarbiavimo sutartį
1994 Bendros politikos dokumente „Baltijos jūros vizija ir strategijos 2010“ pirmą kartą pristatoma Rail Baltica koncepcija kaip svarbus Baltijos jūros erdvinės plėtros elementas
1991 – 1997 Europinėse transporto konferencijose Prahoje, Kretoje ir Helsinkyje iškeliama pirmoji projekto idėja ir vizija