“Rail Baltica Academy” jätkab veebiloengute sarjaga

RB Rail AS jätkab sügisel “Rail Baltica Academy” loengutega, et tudengid ja kõik huvilised saaksid rohkem teadmisi raudtee projekteerimisest, innovatsioonist, virtuaalsest disainist, ehitamisest, keskkonnast ja paljudest muudest Rail Baltica megaprojektiga seotud teemadest. Loengud, mida viivad läbi Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail ASi tippeksperdid ning riiklike elluviivate asutuste esindajad Eestis, Lätis ja Leedus (Rail Baltic Estonia OÜ, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas, AB LTG Infra) ning teised projekti partnered, annavad ainulaadse võimaluse tutvuda projekti erinevate tahkudega.

“Rail Baltica Academy” sügissessioonil toimuvad eraldi loengud koostöös Leedu Energia Instituudi, Riia Tehnikaülikooli, Kaunase Tehnikakolledži, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooliga.

Rail Baltica projektiga töötavad eksperdid annavad üle 20 loengu, mille jooksul osalejad saavad põhjaliku ülevaate projekti erinevatest aspektidest, samuti küsida ekspertidelt vastuseid tekkinud küsimustele.

Loengutel kõnelejad ja teemad*:

 • Priit Sauk, RB Rail ASi Eesti filiaali juht “Rail Baltica globaalse projekti ülevaade – rohkem kui ainult raudtee”, loengud Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
 • Kaur Laansalu, RB Rail AS tehniline projektijuht Eestis “Projektijuhtimine – puudutatud osapoolte juhtimise väljakutsed suuremastaabilistes infrastruktuuri projektides”.
 • Roland Müür, Rail Baltic Estonia keskkonnajuht “Keskkonnamõjude kompenseerimine RB projektis metsise elupaikade taastamise näitel”.
 • Talvar Anijärv, RB Rail AS sillainsener Eestis “Unikaalsed sillalahendused Rail Baltica projektis”, loengud Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
 • Urmas Alber, RB Rail AS BIM ja AIM koordinaator Eestis “Ehitusprojektist haldusmudelini – kuidas korraldada infovahetust RB Rail näitel”, loengud Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
 • Raitis Bušmanis, RB Rail AS virtuaalse projekteerimise ja ehitamise juht (VDC)
 • Rūta Blagnytė, RB Rail AS keskkonnaekspert “Building and operating environmentally sustainable rail: Rail Baltica”.
 • Andy Billington, RB Rail AS innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse ekspert “Open standards and seamless travelling”.
 • Ēriks Diļevs, RB Rail AS tehniline direktor Lätis “Sustainability in construction and design”.
 • Eric Kammel, Deutsche Bahn AG
 • Eduardo Calixto, RB Rail AS RAMS juht “The Reliability Availability and Maintainability implementation – the railway case study”.
 • Andrejs Mislēvičs, RB Rail AS liiklusjuhtimise ja -kommunikatsiooni tiimi juht “Basics of Control-Command System”.
 • Antanas Šnirpunas, RB Rail AS Power Supply Team Leader
 • Kaur Piho, RB Rail AS raudtee operatsioonide tiimi juht “Railway operation and services offered on railway”.
 • Jean-Marc Bedmar, RB Rail AS süsteemide ja operatsioonide üksuse juht
 • Mantas Kaušylas, LTG Infra strateegia ja rahvusvaheliste suhete juht “Building Rail Baltica Infrastructure: theory and practise”

*Loengute ajakava ning informatsioon teiste tulevaste põnevate ekspertloengute kohta avaldatakse 2021. novembri jooksul projekti veebilehel: railbaltica.org/rail-baltica-academy/

Loengud toimuvad inglise, läti, leedu või eesti keeles (sõltuvalt konkreetsest loengust) ning neid saab jälgida Facebooki ürituste kaudu ja Rail Baltica projekti veebilehel www.railbaltica.org.

“Rail Baltica Academy” eelmistel sessioonidel, millest esimene toimus 2020. aasta novembris, osales üle 280 üliõpilase 14 õppeasutusest. Osalejaid oli Baltikumist, Saksamaalt, Hispaaniast ja Hollandist. 2021. aasta suvel korraldatud veebisessioonid kogusid üle 3000 vaataja 19 erinevast riigist, videomaterjalid on kättesaadavad kodulehel: railbaltica.org/rail-baltica-academy/.

Rail Baltica on oma mahu ja tehnilise keerukuse poolest üks suurimaid kiirraudteeprojekte Euroopas ja üks kaheksast juhtivast taristuprojektidest Euroopas. Tõeliselt üleeuroopalise projektina toob Rail Baltica parimad rahvusvahelised kogemused Balti riikidesse ning seob need kohalike ekspertide ja praktikutega.