Rail Baltica projekt allkirjastas 19,7 miljoni eurose toetuslepingu Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonnaagentuuriga

Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonnaagentuur (CINEA), Balti riikide ühisettevõte RB Rail AS, Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Läti Transpordiministeerium ning Leedu Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium allkirjastasid täiendava piiriülese toetuslepingu, millega eraldatakse Euroopa ühendamise rahastuse (CEF) toetus Rail Balticale. Lepingu kogumaht on 19,7 miljonit eurot, millest CEF-i toetus moodustab maksimaalselt 16,7 miljonit eurot ehk 85% käesoleva lepingu kohaste abikõlbulike kulude kogusummast. Ülejäänud 15% rahastavad kolme Balti riigi valitsused.

„Euroopa ühendamise rahastust ja Balti riikidest saadav täiendav toetus mitte ainult ei kinnita veel kord ELi ja Balti partnerite tugevat pühendumist sellele ainulaadsele piiriülesele projektile, vaid võimaldab lõpule viia viimased projekteerimisetapi tööd, kiirendada ülemaailmse projekti jätkumist alustades puuduvate lülide projekteerimishankeid olulisel Kaunas–Leedu/Poola piirilõigul ning Kaunas–Vilnius lõigul ja hõlbustada põhitrassi ehitushangete alustamist Lätis,“ selgitab Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail juhatuse esimees Agnis Driksna.

„Rahastamisele kuuluvate tegevuste nimekirjas on mitmeid olulisi uuringuid, näiteks Rail Baltica järgmise tasuvusanalüüsi ja äriplaani koostamine. Juba alustatud raudteerajatiste ja põhiliini projekteerimistööde lõpuleviimine ehitusvalmiduse saavutamiseks on projektipartnerite peamisi prioriteete,” lisab Driksna.

Rahastamisele kuuluvad järgmised tegevused:

  • Leedus Kaunase raudtee infrastruktuuri projekteerimine raudteejaamas (I etapp);
  • Leedus Kaunase infrastruktuuri hooldamise rajatiste projekteerimine;
  • Lätis Riia sõlmpunkti opereerimise arendamiseks vajalikud projektimuudatused;
  • Riia raudteejaama raudteelõigu tööprojekti muutmine lähtudes Rail Baltica opereerimiseplaanist Lätis;
  • Lätis Cekule objekti uuring, lõhkemata objektide tuvastamine Cekule endisel militaaralal;
  • Eestis Pärnu maakonnaplaneering;

Finantseerimine on tagatud ka ühise Rail Baltica piketaaži ja geodeetilise võrgu arendamise uuringule kõikides Balti riikides ning IT- arhitektuuri arendamise strateegiale. Rahastatakse ka Rail Baltica kilometraaži ja geodeetilise võrgu arendamise ühist uuringut Balti riikides ning IT-arhitektuuri arendusstrateegiat.

“Vahemikus 2014 kuni täna on EL rahastanud seitset Rail Baltica projekti kogusummas üle 950 miljoni euro. Viimane projekt, mille raames toetatakse ligi 17 miljoni euroga uuringuid ja projekteerimist, näitab ilmekalt kõigi osaliste tõsist tööd ja head koostööd. Soovin kõigile toetuse saajatele – RB Rail, Eesti, Läti ja Leedu – sujuvat piiriülese projekti realiseerimist Põhjamere–Läänemere koridoris,“ sõnas CINEA üksuse juht Morten Jensen.

Tegemist on viimase lepinguga, mis sõlmitakse rahastusperioodi 2014–2020 raames.

ELi mitmeaastase finantsraamistiku perioodil 2014–2020 on kolm Balti riiki ja RB Rail AS koos äsja allkirjastatud lepinguga sõlminud kokku seitse lepingut, millega toetatakse Euroopa Liidu rahastamisvahendi CEF raames Rail Balticu raudtee infrastruktuuri ehitamist. Koos varem allkirjastatud toetuslepingutega on Rail Baltica projekt taganud ELi ja riikide vahenditest ligikaudu 1,14 miljardit eurot.