“Rail Baltica” akadēmijas ietvaros turpina neformālo zināšanu apmaiņas programmu

Lai piedāvātu iespēju STEM studentiem un plašākai sabiedrībai, kas interesējas par dzelzceļa inženieriju, plānošanu, inovācijām, virtuālo projektēšanu un būvniecības informācijas modelēšanu, būvniecību, vides un citiem ar Rail Baltica megaprojektu saistītiem aspektiem, RB Rail AS izziņo “Rail Baltica” akadēmijas jauno lekciju ciklu. Publisko tiešsaistes lekciju ietvaros interesenti varēs piedalīties labāko dzelzceļa nozares un Rail Baltica ekspertu lekcijās no RB Rail AS, AB LTGI Infra, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas, Rail Baltic Estonia OÜ un citu projekta partneru organizācijām, lai gūtu padziļinātu ieskatu un ekspertu redzējumu par jaunākajām dzelzceļa nozares tendencēm un projekta aktualitātēm.

Tāpat arī zināšanu platformas rudens sesijas ietvaros, studenti varēs piedalīties papildus lekcijās, tostarp klātienē sadarbībā ar Lietuvas Enerģētikas institūtu, Rīgas Tehnisko universitāti, Tallinas Tehnoloģiju universitāti un Tallinas Lietišķo zinātņu universitāti Igaunijā.

Programmas ietvaros plānota šādu Rail Baltica projekta ekspertu dalība un tēmas*:

 • Kaurs Lānsalu (Kaur Laansalu), Tehniskais direktors Igaunijas filiālē / RB Rail AS “Projektu vadība – ieinteresēto pušu (stakeholder) vadības izaicinājumi liela mēroga infrastruktūras projektos;
 • Andrejs Mislēvičs, Rail Balticasignalizācijas un komunikācijas sistēmu izveides vadītājs / RB Rail AS “Vadības un kontroles sistēmas (CCS) pamati”;
 • Rūta Blagnite (Rūta Blagnytė), Vadošā vides eksperte / RB Rail AS, “Videi draudzīgu dzelzceļu būvēšana un ekspluatācija: Rail Baltica”;
 • Rolands Mūrs (Müür), Vides jautājumu vadītājs / Rail Baltic Estonia “Ietekmes uz vidi kompensēšanas piemēri Rail Baltica projekta būvniecībā, izmantojot medņu piemēru”;
 • Urmas Albers (Urmas Alber), BIM un AIM koordinators / RB Rail AS, “Būvniecības informācijas modelēšana”;
 • Raitis Bušmanis, Virtuālā un būvniecības dizaina vadītājs / RB Rail AS “Dati Rail Baltica globālā projekta īstenošanā”;
 • Endijs Bilingtons (Andy Billington), Inovāciju un ilgtspējības eksperts / RB Rail AS “Atvērtie standarti un pasažieriem ērta ceļošana”;
 • Ēriks Diļevs, Tehniskais direktors Latvijas filiālē / RB Rail AS “Ilgtspēja būvniecībā un projektēšanā”; papildus lekcija Rīgas Tehniskajā universitātē;
 • Ēriks Kammels (Eric Kammel), DB Engineering & Consulting GmbH “Darbs Rail Baltica megaprojektā un citi starptautiski projekti, no kuriem mācīties”;
 • Eduardo Kaliksto (Eduardo Calixto), RAMS vadītājs / RB Rail AS “Sistēmu uzturēšana – piemēri no dzelzceļa nozares”;
 • Antanas Šnirpūnas (Antanas Šnirpūnas), Enerģijsa piegādes komandas vadītājs / RB Rail AS “Vērienīgākais dzelzceļa elektrifikācijas projekts Baltijas valstīs – tehnoloģijas, vērtību inženierija un ieviešana”;
 • Kaurs Piho (Kaur Piho), Dzelzceļa operācijas komandas vadītāja p.i. / RB Rail “Dzelzceļa operācijas un pakalpojumi”;
 • Žans-Marks Bedmārs (Jean-Marc Bedmar), Sistēmu un ekspluatācijas departamenta vadītājs “Dzelzceļa elektrifikācija – Rail Baltica energoapgādes apakšsistēmas izveide”
 • Emīlija VanLuka (Emilie VanLook), BERERIX, Arhitektūras un ainavu dizaina koordinatore “Ilgtspējīgi dizaina risinājumi Rail Baltica Rīgas Centrālās stacijas projektā, ņemot vērā dažādus izaicinājumus un prasības”
 • Mantas Kaušilas (Mantas Kaušylas), Stratēģijas un starptautisko attiecību vadītājs / LTG Infra Rail Baltica departaments “Rail Baltica infrastruktūras projekta īstenošana: teorija un prakse”

*Pilns lekciju saraksts un informācija par citām plānotām un aizraujošajām ekspertu lekcijām tiks publicēta visu 2021. gada novembri projekta globālajā vietnē: railbaltica.org/rail-baltica-academy/.

Lekcijas tiks organizētas angļu, latviešu, lietuviešu vai igauņu valodās (atkarībā no konkrētās lekcijas), un tās būs publiski pieejamas Rail Baltica globālā projekta Facebook vietnē un mājaslapā.

Iepriekšējās “Rail Baltica” akadēmijas sesijās, pirmā no kurām notika 2020. gada novembrī, piedalījās vairāk nekā 280 studenti no 14 izglītības iestādēm, tostarp no Baltijas valstīm, Vācijas, Spānijas un Nīderlandes. Savukārt tiešsaistes lekciju ciklā, kas norisinājās šī gada vasarā piedalījās vairāk nekā 3000 interesentu no 19 pasaules valstīm. Līdzšinējo “Rail Baltica” akadēmijas lekciju video ieraksti pieejami saitē šeit: railbaltica.org/rail-baltica-academy/.

“Rail Baltica akadēmija” (Rail Baltica Academy) piedāvā virkni publisku lekciju gan STEM (dabas zinātņu un tehnoloģiju) studentiem, gan plašākai sabiedrībai visās Baltijas valstīs.