Rail Baltic Estonia sõlmis allianss hangete konsultatsioonilepingu

Rail Baltic Estonia sõlmis olulise lepingu, mille tulemusel töötatakse välja allianss hankestrateegia, mis on aluseks suuremahuliste Rail Baltica raudtee ehitustööde hankimiseks. Leping sõlmiti ühispakkujatega BrainTeam OÜ ja Vison Oy.  “Rail Baltica raudtee peab valmima 2030. aastal ning pingeline ajakava tingib ka selle, et otsime pidevalt võimalusi, et oma tegevusi tõhustada. Üleminek koostööpõhisele või allianss hankemudelile […]

Rail Baltic Estonia sõlmis Rail Baltica põhitrassi esimese lõigu ehituslepingu

Rail Baltica ehitamine jõudis Eestis täna uue tähiseni, kui ühispakkujatega AS TREV-2 Grupp ja AllSpark OÜ sõlmiti leping rahvusvahelise raudtee Eesti põhitrassi esimese lõigu ehitamiseks.  „Tänane päev läheb kahtlemata Rail Baltica ajalukku kirja kui üks olulisemaid, sest täna antud allkirjadega oleme viimaks jõudnud punkti, mis tähistab raudtee põhitrassi ehitamisega alustamist. Lisaks oleme tänaseks kuulutanud välja […]

TTJA väljastas esimese ehitusloa Rail Balticu põhitrassile

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) väljastas 21.07.2023 ehitusloa Rail Baltic raudteeliini ehitamiseks Kohila lõigul. Trass on jagatud projekteerimislõikudeks ning väljastatud ehitusluba on esimene, mis annab ehitustegevuseks loa põhitrassile ligikaudse pikkusega 9,4 km algusega Harju ja Rapla maakonna piirilt kuni Lohu ja Mälivere vahelisele alani.   Nimetatud lõigul on seni valminud esimesed kohtobjektid, millest olulisemad […]

Rail Baltica esitab hangete uuenduse 2023. aasta teiseks pooleks

Rail Baltica annab ülevaate käimasolevatest ja eesseisvatest hangetest, et hoida potentsiaalseid tarnijaid ja partnereid kursis hankeprioriteetidega 2023. aasta teises pooles. Tänavu keskendub Rail Baltica põhiliinide ehituse alustamisele kõigis Balti riikides. See hõlmab põhiliiniobjektide, nendega seotud taristurajatiste ja juurdepääsuteede ehitamist ning oluliste teenuste rakendamist, et suurendada koostalitlusvõimet ja projekti piiriülest mõõdet. Tänaseks on edenenud strateegilise tähtsusega […]

Rail Baltica mõjude kompenseerimiseks hakatakse taastama metsise elupaiku

Rail Baltica projekt toob ühe keskkonnamõjude kompenseeriva meetmena kaasa metsise elupaikade taastamise. Koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega korraldatud esimeste alade projekteerimishanke elupaikade taastamiseks võitis AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi.  2018-2021 aastani viidi Rail Baltic Estonia tellimusel Eesti Ornitoloogiaühingu poolt läbi ulatuslik uurimus Lõuna-Pärnumaa metsiste asurkonna kohta, eesmärgiga koguda andmeid, mis aitaksid juba enne Rail Baltica ehitamist […]

Järgmised Rail Baltica keskkonnamõju hindamised said rohelise tule

Tänaseks on Rail Baltica raudtee ehitamise eelduseks olevaid keskkonnamõjude hindamisi (KMH) tunnistatud vastavaks juba viiel lõigul kaheksast. Kui viimati aprilli alguses tunnistati Tehnilise Järelevalve- ja Tarbijakaitseameti (TTJA) poolt vastavaks  keskkonnamõjude hindamine Harju maakonna, ligi 19 km pikkusel lõigul Kangrust kuni Harju ja Raplamaa piirini, siis nüüd on sellele lisandunud veel järgmised lõigud, mis ameti hinnangul […]

Rail Baltic Estonia kuulutas Ülemiste raudteetaristu ehitushankel edukaks GRK Eesti AS ja GRK Suomi OY ühispakkumuse

Hankele tehti kolm pakkumist, mille hulgast oli parim GRK Eesti ja Soome ettevõtete ühispakkumus. Ehitustööde eesmärgiks on ümber ehitada olemasolev Ülemiste raudteeinfrastruktuur, et teha ruumi tulevikus ehitatavale Rail Baltica 1435 mm rööpmelaiusega raudteele. Selle jaoks tuleb lammutada ligi 16,3 kilomeetrit olemasolevaid rööbasteid, mille asemele ehitatakse üle 8 kilomeetri uusi 1520mm rööpmelaiusega raudteid. Muuhulgas ehitatakse ümber […]

Rail Baltica koostöö Poolaga süveneb

Eesmärgiga tugevdada tihedat koostööd Poola ja Rail Baltica ühe peamise strateegilise partneriga PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. allkirjastati üldprojekti koordinaatori ja tarneorganisatsiooni RB Rail AS, Leedu riikliku rakendusasutuse LTG Infra ja Poola raudteetaristu-ettevõtja vahel kolmepoolne kavatsusavaldus Rail Baltica koridori tehnilisel ja operatiivsel tasandil rakendamise kohta Poola-Leedu piirilõigus. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. on Poola raudteetaristu-ettevõtja, […]

Rail Baltic Estonia kuulutas välja esimese hanke Rail Baltica põhitrassi ehitamiseks

Uue hankega selgub rahvusvahelise raudtee Eesti osa esimene ehitaja. Rail Baltica raudtee põhitrassi ehitamist alustatakse Kohila vallast. Harju maakonna ja Rapla maakonna piirist kuni Sihi teeni kulgev ehituslõik on 9,4 km pikk. Rajatava muldkeha laius on kuni 14 meetrit ning hanke õnnestumise korral plaanitakse ehitustöödega alustada 2023. aasta sügisel. „Kahtlemata on põhitrassi raudteekehandi esimese ehitushanke […]

Rail Baltic Estonia kuulutas välja Ülemiste terminalihoone ehitushanke esimese etapi

Uue hankega otsitakse Ülemiste reisiterminali kandekonstruktsioonide ehitajat. Väljakuulutatud hange puudutab Ülemiste ühisterminali raudteealuste kandekonstruktsioonide ehitustöid, mille tulemusel ehitatakse valmis tulevase, Linda nime kandva hakkava, terminali maa-alune korrus ja muud seotud raudteerajatised. Konstruktsioonide ehitamine toimub pärast olemasoleva raudtee lammutamist ning peab valmima enne uute raudteede ehitust, nõudes infrastruktuuri töövõtjalt ning terminali konstruktsioonide töövõtjalt ka tihedat koostööd. […]

Rail Baltica Industry Day toimub 6. detsembril

Aasta viimasesse kvartalisse jõudes valmistub Baltikumi ühisettevõte RB Rail AS ja Rail Baltica meeskond üldisemalt, iga aastaseks Rail Baltica Valdkonnapäevaks, mis toimub 6. detsembril 2022.   Üritusel anname koos Rail Baltica riiklike rakendusorganitega – Rail Baltic Estonia OÜ, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas ja LTG Infra AB – laiema ülevaate 2022. aasta globaalse projekti edenemisest, sh käimasolevatest ja […]

Rail Baltica ühisettevõttele nimetati uued juhatuse liikmed

RB Rail AS-i nõukogu teatas 28. oktoobril 2022 otsusest laiendada Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail AS-i juhatust. Rail Baltica globaalse projekti meeskonna tugevdamiseks ning olemasolevatele ja tulevastele väljakutsetele vastu minemiseks on juhatus edaspidi kuueliikmeline: tegevdirektor Agnis Driksna (LV), tehniline juht Marc-Philippe El Beze (FR), tegevjuht Marius Narmontas (LT), ESG tegevdirektor Anrī Leimanis (LV) ja hankejuht […]

Rail Baltica projekti raames allkirjastati 353 miljoni eurone toetusleping Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusametiga

Täna teatas Rail Baltica ühisettevõtte Euroopa ühendamise rahastuse (CEF) Rail Baltica toetamise täiendava piiriülese toetuslepingu allkirjastamisest. Kõnealuse lepingu kogueelarve on 422,6 miljonit eurot, millest CEF panus moodustab 353,9 miljonit eurot ehk 85%, ülejäänud 15% rahastavad kolme Balti riigi valitsused. Leping allkirjastatakse Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusameti (CINEA), RB Rail ASi, Eesti Vabariigi Majandus- ja […]

Rail Baltica Industry Day toimub 9. novembril

Aasta viimasesse kvartalisse jõudes valmistub Baltikumi ühisettevõte RB Rail AS ja Rail Baltica meeskond üldisemalt, iga aastaseks Rail Baltica Valdkonnapäevaks, mis toimub 9. novembril 2022.  Üritusel anname koos Rail Baltica riiklike rakendusorganitega – Rail Baltic Estonia OÜ, SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas ja LTG Infra AB – laiema ülevaate 2022. aasta globaalse projekti edenemisest, sh käimasolevatest […]

Rail Baltic Estonia kuulutas välja uue hanke Ülemiste raudteetaristu ehitamiseks

Väljakuulutatud hanke näol on tegemist varasema, Ülemiste terminali ja lähiala komplekshanke esimese etapiga. Ehitustööde eesmärgiks on ümber ehitada olemasolev Ülemiste raudteeinfrastruktuur, et teha ruumi tulevikus ehitatavale Rail Baltica 1435 mm rööpmelaiusega raudteele. Selle jaoks tuleb lammutada ligi 16,3 kilomeetrit olemasolevaid rööbasteid, mille asemele ehitatakse üle 8 kilomeetri uusi 1520mm rööpmelaiusega raudteid. Muuhulgas ehitatakse ümber ka […]