Avaldati Rail Balticu raudteeinfrastruktuuri juurdepääsupoliitika aruanne

Konsultatsioonifirmal Atkins Limited on Rail Balticu ühisettevõte RB Rail AS nimel valminud Rail Balticu infrastruktuuri juurdepääsupoliitika aruanne, milles antakse Rail Balticule soovitusi peamiste raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise põhimõtete ja kasutustasude skeemide kohta.

Kõnealuse uuringu osana teostatud rahvusvaheline võrdlusanalüüs raudtee kasutustasude mudelite ja läbilaskevõime jaotamise valdkonnas põhines järgmisel kuuel ELi riigil: Itaalia, Hispaania, Belgia, Madalmaad, Rootsi ja Saksamaa. Esitati ülevaade erinevatest teenuslepingute mudelitest, et tagada Rail Balticu reisija- ja kaubaveoteenuste kasutuselevõtt erinevates segmentides, sealhulgas äritegevuse algetapis, ning soovitused Rail Balticu optimaalsete lähenemisviiside kohta.

Lisaks hinnati veeremi hankimise võimalusi ja suuniseid erinevate lepingutüüpide, sealhulgas ostu-müügi, liisingu- ja muude mudelite lõikes.

„Uuringus selgitatakse välja järgmised sammud, mida tuleb astuda optimaalsete lahendusteni jõudmiseks seoses raudtee kasutustasude ja läbilaskevõime jaotamise põhimõtete, teenuslepingute sõlmimise skeemidega ja veeremi hankimise mudelitega,“ selgitas Kristīne Malnača, RB Rail ASi transpordianalüütik.

Selleks, et tagada tulemuste arvestamine Rail Balticu edasises arengus, on uuringu peamiste järelduste arutelusse olnud kaasatud üldprojektiga seotud riigisisesed sidusrühmad, sealhulgas ekspertgrupp, kes hakkab välja töötama tulevase RB infrastruktuuri haldamise mudelit.

 

 

Peamised soovitused:

  • raudtee kasutustasumäärade, läbilaskevõime jaotamise ja prioritiseerimise protsessi koordineerimine kõigis kolmes Balti riigis on eriti oluline liiklusvoogude ligimeelitamiseks ja piiriülese kooskõla tagamiseks;
  • tõenäoliste reisijaveoteenuste lepingute skeemide kindlaksmääramiseks vajatakse detailseid eri stsenaariumide analüüse;
  • raudtee kasutustasud mõjutavad transpordikulusid ja mängivad samas märkimisväärset rolli raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate tuluvoogudes. Erinevaid teenuslepingute sõlmimise skeeme analüüsiv võrdlusmudel võib olla abiks poliitikutele iga teenuserühma jaoks sobiva optimaalse skeemi määramisel ja raudtee üldise toetuse tõenäolise taseme mõistmisel;
  • veeremi soetamise ja uuel trassil kasutuselevõtu ajakulu tähendab, et reisijaveoteenuse mudelite ja veeremi hankimise skeemide osas tuleb poliitilised otsused langetada aegsasti.

Soovitustest lähtuvalt kavatseb RB Rail AS 2022. aasta septembris läbi viia turu-uuringu konsultatsioone veeremitootjate ja -ettevõtjate ning teenusepakkujatega, et saada parem turuülevaade veeremi soetamise ja teenuslepingute sõlmimise skeemidega seotud põhiküsimustest.

Lõpparuanne on kättesaadav Rail Balticu dokumenditeegis:

https://www.railbaltica.org/about-rail baltica/documentation/.

 

Atkins on Ühendkuningriigis tegutsev rahvusvaheline korporatsioon,  mis tegutseb inseneriteenuste, konstrueerimise, planeerimise, arhitektuuriliste lahenduste, projektijuhtimise ja konsulteerimisteenuste vallas. See on SNC-Lavalini tütarettevõtja, mille peakontor on Londonis.