Publicēts pētījums par Rail Baltica infrastruktūras piekļuves politikas attīstību

Konsultāciju uzņēmums Atkins Limited pēc Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS deleģējuma ir veicis pētījumu par Rail Baltica infrastruktūras piekļuves politikas attīstību, kura ietvaros sagatavotas rekomendācijas un ieteikumi par Rail Baltica galvenās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas iespējām, tai skaitā jaudas sadales principiem un infrastruktūras maksas shēmām.

Pētījuma izstrādes sākumposmā veikta starptautiskā salīdzinošā analīze par sliežu ceļu infrastruktūras maksas modeļiem un jaudas piešķiršanas iespējām, balstoties uz sešu ES valstu piemēriem: Itāliju, Spāniju, Beļģiju, Nīderlandi, Zviedriju un Vāciju, tādējādi sniedzot pārskatu par dažādiem pakalpojumu līgumu slēgšanas modeļiem. Iegūtā informācija ir sekmējusi Rail Baltica pasažieru un kravu pārvadājumu pakalpojumu izvērtēšanu dažādos segmentos, tostarp komerciālās darbības sākumposmā, kā arī ieteikumu sagatavošanu par Rail Baltica globālā projekta optimālākajiem risinājumiem.

Tāpat tika izvērtētas iespējas un sniegtas rekomendācijas ritošā sastāva iegādei, izmantojot dažādus līgumu veidus, tostarp pirkšanas, līzinga un citus modeļus.

“Pētījumā ir norādītas nākamās darbības, kas jāveic, lai rastu optimālus risinājumus attiecībā uz sliežu ceļu piekļuves maksu un jaudas piešķiršanas politiku, pakalpojumu līgumu shēmām un ritošā sastāva iegādes modeļiem. Saprotams, šis ir tikai sākums un nepieciešama padziļināta analīze, lai varētu gūt pārliecību un vienoties par visiem politikas jautājumiem šajās tik nozīmīgajās jomās,” stāsta Kristīne Malnača, RB Rail AS transporta analītiķe.

Lai nodrošinātu, ka pētījuma rezultāti tiek ņemti vērā, strādājot pie Rail Baltica turpmākās attīstības, gala ziņojuma ieteikumu apspriešanā un tālākā darbā iesaistītas projekta attīstībā ieinteresētās puses un nacionālie ieviesēji, tostarp ekspertu grupa, kas izstrādā nākotnes Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeli.

 

 

Galvenie ieteikumi:

  • liela nozīme ir infrastruktūras piekļuves maksas likmju, jaudas piešķiršanas un prioritāšu noteikšanas procesa koordinācijai visās trīs Baltijas valstīs ar mērķi piesaistīt satiksmes plūsmas un nodrošināt pārrobežu konsekvenci;
  • lai noteiktu iespējamās pasažieru pārvadājumu līgumu slēgšanas shēmas, nepieciešama detalizēta scenāriju analīze;
  • maksa par piekļuvi sliežu ceļiem ietekmē transportēšanas izmaksas, un tajā pašā laikā tai ir nozīmīga loma infrastruktūras pārvaldītāja ieņēmumu plūsmā. Salīdzinājuma modelis, kurā aplūkotas dažādas pakalpojumu līgumu slēgšanas shēmas, var palīdzēt politikas lēmumu pieņēmējiem noteikt optimālo shēmu, kas piemērota katrai pakalpojumu grupai, un izprast iespējamo dzelzceļa kopējo subsīdiju līmeni;
  • ilgie termiņi, kas nepieciešami ritošā sastāva iegādei un tā nodošanai ekspluatācijā jaunā dzelzceļa līnijā, nozīmē, ka ir būtiski, lai tiktu savlaicīgi pieņemti politiski lēmumi par pasažieru pārvadājumu modeļiem un ritošā sastāva iegādes shēmām.

Ievērojot šīs rekomendācijas, Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS 2022. gada septembrī plāno veikt tirgus konsultācijas ar ritošā sastāva ražotājiem, ritošā sastāva uzņēmumiem un pakalpojumu operatoriem, lai no tirgus dalībniekiem gūtu turpmāku ieskatu būtiskākajos jautājumos saistībā ar ritošā sastāva iegādi un pakalpojumu līgumu slēgšanas shēmām.

Gala ziņojums ir pieejams Rail Baltica globālā projekta mājaslapā šeit:

https://www.railbaltica.org/about-rail baltica/documentation/.

Skatīt prezentāciju šeit.

“Atkins Limited” ir daudznacionāls Lielbritānijas inženierzinātņu, projektēšanas, plānošanas, arhitektūras projektēšanas, projektu vadības un konsultāciju pakalpojumu uzņēmums, kas ir daļa no “SNC-Lavalin” koncerna ar galveno mītnes vietu Londonā.