Paskelbta „Rail Baltica“ infrastruktūros prieigos politikos plėtros studija

Konsultacinė bendrovė „Atkins Limited“ bendros „Rail Baltica“ Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS“ vardu baigė rengti „Rail Baltica“ infrastruktūros prieigos politikos plėtros studiją, kurioje pateikiamos rekomendacijos dėl pagrindinių geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo politikos ir prieigos mokesčių schemų „Rail Baltica“ projektui.

Atliekant tarptautinę lyginamąją analizę apmokestinimo už naudojimąsi geležinkeliais modelių ir pajėgumų paskirstymo srityje, kuri yra šios studijos dalis, buvo remiamasi šiomis šešiomis ES šalimis: Italijoje, Ispanijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Švedijoje ir Vokietijoje, apžvelgti įvairūs paslaugų teikimo sutarčių sudarymo modeliai, skirti užtikrinti keleivių ir krovinių vežimo paslaugų diegimą „Rail Baltica“ įvairiuose segmentuose, įskaitant pradinį komercinės veiklos etapą, taip pat pateiktos rekomendacijos dėl optimalių „Rail Baltica“ metodų.

Be to, įvertintos riedmenų įsigijimo galimybės ir gairės pagal įvairias sutarčių rūšis, įskaitant pirkimo, išperkamosios nuomos ir kitus modelius.

„Tyrime nustatyti tolesni žingsniai, kurių reikia imtis, kad būtų priimti optimalūs sprendimai dėl mokesčių už naudojimąsi geležinkeliais ir pajėgumų paskirstymo politikos, paslaugų sutarčių sudarymo schemų ir riedmenų įsigijimo modelių. Todėl reikia toliau dirbti, kad būtų galima visapusiškai išbandyti arba susitarti dėl visų politikos klausimų šiose kritinėse srityse“, – sakė „RB Rail AS“ transporto analitikė Kristīne Malnača.

Siekiant užtikrinti, kad rezultatai būtų įtraukti į tolesnį „Rail Baltica“ vystymą, į pagrindinių tyrimo išvadų aptarimą buvo įtraukti atitinkami nacionaliniai ir pasauliniai projekto suinteresuotieji subjektai, įskaitant ekspertų grupę, kuriančią būsimą RB infrastruktūros valdymo modelį.

 

 

Pagrindinės rekomendacijos:

  • Siekiant pritraukti eismo srautus ir užtikrinti nuoseklumą tarp valstybių, būtina koordinuoti TAC normas, pajėgumų paskirstymą ir prioritetų nustatymo procesą trijose Baltijos valstybėse;
  • Siekiant nustatyti galimas keleivių vežimo paslaugų sutarčių sudarymo schemas, būtina išsami scenarijų analizė;
  • Naudojimosi geležinkeliais mokesčiai daro įtaką transporto išlaidoms ir tuo pat metu yra svarbūs infrastruktūros valdytojo pajamų srautui. Lyginamasis modelis, kuriame nagrinėjamos skirtingos paslaugų sutarčių sudarymo schemos, gali padėti politikos sprendimų priėmėjams nustatyti optimalią schemą, tinkamą kiekvienai paslaugų grupei, ir suprasti tikėtiną bendrą geležinkelio subsidijavimo lygį;
  • Ilgas laikas, kurio reikia riedmenims įsigyti ir pradėti juos eksploatuoti naujoje linijoje, reiškia, kad labai svarbu laiku priimti politinius sprendimus dėl keleivių vežimo paslaugų modelių ir riedmenų įsigijimo schemų.

Vadovaudamasi rekomendacijomis, 2022 m. rugsėjo mėnesį „RB Rail AS“ planuoja vykdyti tiriamąsias rinkos konsultacijas su riedmenų gamintojais, riedmenų bendrovėmis ir paslaugų operatoriais, siekdama iš rinkos gauti daugiau įžvalgų svarbiausiais riedmenų įsigijimo ir paslaugų teikimo sutarčių sudarymo schemos klausimais.

Galutinę ataskaitą galima rasti  oficialioje „Rail Baltica“ globalaus projekto interneto svetainėje:

https://www.railbaltica.org/about-rail baltica/documentation/.

 

„Atkins“ yra Didžiosios Britanijos tarptautinė inžinerijos, projektavimo, planavimo, architektūrinio projektavimo, projektų valdymo ir konsultacinių paslaugų bendrovė. Ji yra bendrovės „SNC-Lavalin“ patronuojamoji įmonė, kurios pagrindinė buveinė yra Londone.