Rail Baltica Pärnu rahvusvaheline reisiterminal sai ehitusloa

Pärnu linnavalitsus otsustas oma 29. mai istungil väljastada Rail Balticu Pärnu rahvusvahelisele reisiterminalile ehitusloa.   „Oleme astunud järjekordse sammu, et Pärnu saaks kiired ühendused pealinna ja muu maailmaga. Äsja väljastatud ehitusluba võimaldab alustada Pärnu uue raudteeterminaali ehitustöid, kust mõnede aastate pärast peaks saama sõita 40 minutiga Tallinna ja Läti pealinna Riiga ühe tunniga. Pärnu saab taas […]

30.05.2023

Kuulutati välja Rail Baltica Eesti osa ühe mahukaima liiklussõlme ehitushange

Transpordiamet kuulutas koostöös Rail Baltic Estonia OÜ-ga välja hanke Kiili ja Saku valla piirile jääva Kangru liiklussõlme ehitamiseks.  Kangru liiklussõlme ehitamise käigus lahendatakse Viljandi maantee, Kurna-Tuhala riigitee ja Rail Baltica raudtee omavahelised lõikumised. Tööde käigus rajatakse kergliiklustee, mis viib Kangru külast Raku järveni, praegune Viljandi maantee ja Kurna-Tuhala ristumine muudetakse mitmetasandiliseks, mis tagab suurema liiklusohutuse. […]

18.05.2023

Rail Baltica akadeemia naaseb kolmandat aastat järjest, lubades mitmekesiseid ja kaasahaaravaid veebiloenguid

Rail Baltica, kiirraudtee projekt, mis ühendab Balti riigid Euroopa raudteevõrguga, naaseb loengutega käesoleval kevadel. See globaalne teadmiste jagamise platvorm jätkab ideede ja ekspertteadmiste vahendamist läbi avalike veebiloengute, tagades Rail Baltica ekspertide väärtuslike teadmiste jõudmise laia publikuni. Rail Baltica Akadeemiast on saanud keskus, kus oma ala professionaalid, raudteehuvilised, üliõpilased ja tulevased Rail Baltica kasutajad saavad jagada […]

12.05.2023

Järgmised Rail Baltica keskkonnamõju hindamised said rohelise tule

Tänaseks on Rail Baltica raudtee ehitamise eelduseks olevaid keskkonnamõjude hindamisi (KMH) tunnistatud vastavaks juba viiel lõigul kaheksast. Kui viimati aprilli alguses tunnistati Tehnilise Järelevalve- ja Tarbijakaitseameti (TTJA) poolt vastavaks  keskkonnamõjude hindamine Harju maakonna, ligi 19 km pikkusel lõigul Kangrust kuni Harju ja Raplamaa piirini, siis nüüd on sellele lisandunud veel järgmised lõigud, mis ameti hinnangul […]

Rail Baltica avastab Baltimaade loodust läbi imetajate seire

Lõpule on viidud kaheaastane imetajate, sealhulgas kiskjate seire, et töötada välja parim lahendus, kuidas loomad pääseksid ohutult teisele poole raudteerööpaid. Vastavalt looduskaitseagentuuri programmile rakendati ehituseelses etapis aastatel 2020–2022 eluslooduse seiret kõigis neljas Rail Baltica trassi lõigus Lätis. Lõigul Eesti ja Läti piirist Vangažini jälgiti imetajaid ka videokaameratega. Sel perioodil külastas vastavat piirkonda mitmesuguseid metsloomi, sealhulgas […]

20.04.2023

Rail Baltic Estonia sõlmis lepingu Ülemiste terminalihoone I etapi ehitamiseks

Eelmise aasta novembris algatatud Rail Baltica ühisterminali esimese etapi ehitushankes kuulutati võitjaks ühispakkumuse esitanud AS Merko Ehitus Eesti ja KMG Infra OÜ. Lepingu maksumuseks on 44,8 miljonit eurot, mis on senini rahaliselt kõige mahukam Rail Baltica leping Eestis. „Rail Baltica raudtee arendamine ja sellega seotud objektide ehitamine hoogustub sel aastal märgatavalt. Mul on hea meel, […]

13.04.2023

Rail Baltica hangete veebiseminar 2023: käimasolevad hanked, tarnijate tagasiside ning ühiste hankestandardite ja suuniste ajakohastamine

2023. aasta märtsi lõpus toimus iga-aastane Rail Baltica hangete veebiseminar, mille eesmärk oli teavitada potentsiaalseid tarnijaid ja peamisi partnereid Rail Baltica praegustest hankeplaanidest ning käsitleda tarnijate küsimusi. Üritusega liitusid eksperdid Rail Baltica ühisettevõttest RB Rail AS ning riiklikest rakendusasutustest Rail Baltic Estonia, „Eiropas Dzelzceļa līnijas“ ja LTG Infra. Veebiseminar oli ka platvormiks tarnijatele, et mõista […]

05.04.2023

Allkirjastati Rail Baltica Ülemiste raudteetaristu ehitusleping

Rail Baltica Ülemiste ühisterminali arendamine saab alguse piirkonna raudteetaristu ümberehitamisest, mille teostamiseks allkirjastasid Rail Baltic Estonia ning ühispakkujad GRK Eesti AS ja GRK Suomi OY lepingu mahus 27,2 miljonit eurot. Ehitustööde käigus ehitatakse ümber olemasolev Ülemiste raudteeinfrastruktuur, et teha ruumi tulevikus ehitatavale Rail Baltica 1435 mm rööpmelaiusega raudteele. Selle jaoks lammutatakse ligi 16,3 kilomeetrit olemasolevaid […]

04.04.2023

Rail Baltica uuring 2022: toetus Rail Baltica globaalsele projektile püsib Baltimaades püsivalt kõrge

Viiendat korda järjest viidi läbi iga-aastane kogu Baltikumi hõlmav uuring elanike suhtumisest* Rail Balticasse. Baltikumiülese uuringu tulemused näitasid, et Baltimaade suurima raudteetaristu projekti üldine toetustase püsib stabiilselt kõrge kõigis kolmes riigis ning keskmine toetus oli 2022. aastal 61%, sarnanedes 2021. aasta 62-protsendilise toetusega. Samal ajal näevad elanikud olukorras, kus piirkonnas jätkub sõda, Rail Balticat mitte […]

31.03.2023

Otseülekanne: Rail Baltica hangete veebiseminar

Selleks, et teavitada potentsiaalseid tarnijaid ja võtmepartnereid Rail Baltica 2023. aasta hankeplaanidest ning vastata tarnijate küsimustele, toimub 30. märtsil 2023 kell 13–16 (EEST) veebis Rail Baltica hangete veebiseminar. Ürituse töökeel on inglise keel. Küsimusi Rail Baltica hankeekspertidele saab esitada leheküljel Slido.com, kasutades hashtagi #RailBalticaProcurement2023 või QR-koodi.   Otseülekanne on saadaval ka erinevates Rail Baltica globaalsetes […]

30.03.2023

Rail Baltica Harju ja Rapla maakonna lõigu keskkonnamõjude hindamise aruanne sai heakskiidu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tunnistas Rail Baltica raudteetrassi lõigu „Kangru – Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande nõuetele vastavaks, mis viib lähemale trassilõigu ehitamise algusele. Mõjude hindamise algatamist taotles RB Rail AS kohalik filiaal omal initsiatiivil 2019. aasta alguses. Nüüd veidi enam kui kolme aasta pikkuse töö tulemusena on valminud […]

23.03.2023

Rail Baltica hangete veebiseminar 2023 toimub 30. märtsil

Selleks, et teavitada potentsiaalseid tarnijaid ja võtmepartnereid Rail Baltica 2023. aasta hankeplaanidest ning vastata tarnijate küsimustele, toimub 30. märtsil 2023 kell 13–16 (EEST) veebis Rail Baltica hangete veebiseminar. Üritusel tutvustavad Rail Baltica projektiarendusorganisatsioonide – RB Rail AS, Rail Baltic Estonia, Eiropas Dzelzceļa līnijas ja LTG Infra – eksperdid Rail Baltica globaalseid projektihankeplaane aastaks 2023, muuhulgas […]

14.03.2023

RB Rail AS kuulutab välja tegevjuhi otsingud

14. veebruaril kuulutas Rail Baltica ühisettevõte RB Rail AS otsingu tegevjuhi ja juhatuse esimehe leidmiseks, kuna endine tegevjuht Agnis Driksna astus ametist tagasi. Juhtide otsimisega alustatakse peagi ning vahepeal võtab ajutise tegevjuhi ülesanded üle juhatuse liige ja hankejuht Marko Kivila. A. Driksna töötas Rail Baltica projekti kallal kümme aastat ning oli otseselt seotud ja vastutav […]

14.02.2023

Rail Baltic Estonia kuulutas Ülemiste raudteetaristu ehitushankel edukaks GRK Eesti AS ja GRK Suomi OY ühispakkumuse

Hankele tehti kolm pakkumist, mille hulgast oli parim GRK Eesti ja Soome ettevõtete ühispakkumus. Ehitustööde eesmärgiks on ümber ehitada olemasolev Ülemiste raudteeinfrastruktuur, et teha ruumi tulevikus ehitatavale Rail Baltica 1435 mm rööpmelaiusega raudteele. Selle jaoks tuleb lammutada ligi 16,3 kilomeetrit olemasolevaid rööbasteid, mille asemele ehitatakse üle 8 kilomeetri uusi 1520mm rööpmelaiusega raudteid. Muuhulgas ehitatakse ümber […]

Rail Baltica koostöö Poolaga süveneb

Eesmärgiga tugevdada tihedat koostööd Poola ja Rail Baltica ühe peamise strateegilise partneriga PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. allkirjastati üldprojekti koordinaatori ja tarneorganisatsiooni RB Rail AS, Leedu riikliku rakendusasutuse LTG Infra ja Poola raudteetaristu-ettevõtja vahel kolmepoolne kavatsusavaldus Rail Baltica koridori tehnilisel ja operatiivsel tasandil rakendamise kohta Poola-Leedu piirilõigus. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. on Poola raudteetaristu-ettevõtja, […]