Rail Baltica annab soovitusi piiriülese infrastruktuurikoridori sünergiate avamiseks

Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail AS tellimusel on Hispaania taristukonsultatsioonifirma Ineco läbi viinud pöördelise uuringu võimaluste kohta maksimeerida sünergiat erinevate infrastruktuuriarenduste samaaegsest kasutuselevõtust Rail Baltica rohevälja raudteekoridoris. Uuring tugineb rahvusvahelisele parima praktika “Dig Once” filosoofial ning annab Baltikumi ja Euroopa ametiasutustele praktilisi soovitusi 800+ km pikkuse piiriülese raudteekoridori võimendamiseks, et koosluua ka muud sünkroniseeritud ja […]

Rail Baltica globaalse projekti roll ja prioriteetsus praeguses geopoliitilises olukorras kasvavad. Seetõttu toimub 13. aprillil 2022 kell 13-16 aadressil www.railbaltica.org Rail Baltica 2022 hankeveebinar eesmärgiga nii olemasolevaid kui potentsiaalseid tarnijaid-partnereid teavitada Rail Baltica globaalse projekti edenemisest, tutvustada 2022. aasta hankeplaane ning vastata pakkujate küsimustele hangete ja lepingute teemal.  Rail Baltica projekti teostavate organisatsioonide (Rail Baltica […]

06.04.2022

Rail Baltic Estonia kuulutas välja Ülemiste ühisterminali ehitushanke

Rail Baltic Estonia kuulutas nädala alguses välja Eesti läbi aegade mahukaima ehitushanke Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ja lähiala ehitamiseks. Ülemiste terminalihoone ja selle lähiala töömaa maht on ühtekokku ligemale 100 000 m². Ühest maa-alusest ja neljast maapealsest korrusest moodustuva terminalihoone netopinnaks on projekteerimislahenduse järgi ca 10 000 m². Koos terminaliga ehitatakse lisaks ka vajalikud juurdepääsuteed […]

Toimuvad muudatused RB Rail AS-i juhatuses ning ametisse nimetati uus juhatuse liige

RB Rail AS-i nõukogu võttis 22. veebruaril 2022 vastu otsused muudatuste kohta Rail Baltica ühisettevõtte juhatuses. Programmijuht hr Mark Loader lahkub oma ametist isiklikel põhjustel ning uueks juhatuse liikmeks ja finantsjuhiks nimetati RB Rail AS-i administratsiooni juht Ignas Degutis. „Rail Baltica globaalse projektimeeskonna nimel soovin tänada Mark Loaderit tema panuse eest sellesse ainulaadsesse projekti, sest […]

23.02.2022

RB Rail AS Eesti filiaali juht Hr. Priit Sauk kohtus Soome Vabariigi suursaadikuga Eestis

RB Rail AS-i Eesti filiaali juht Hr. Priit Sauk kohtus 11. veebruaril Soome Vabariigi suursaadikuga  Eestis Hr. Timo Kantolaga ja saatkonna esimese sekretäri Hr. Paavo Kotiahoga, kellega tal oli võimalus anda ülevaade Rail Baltica projekti arengust ning arutada võimalusi koostöö tugevdamiseks. „Koostöö jätkumise tähtsus sai taas kinnitust ning mul oli rõõm kutsuda Soome ettevõtteid aktiivselt […]

18.02.2022

Baltikumi uuring: toetus Rail Baltica projektile kasvab

2022. aasta alguses viidi läbi iga-aastane ülebaltikumiline uuring elanike suhtumise kohta Rail Baltica globaalsesse projekti*. Avaliku arvamuse küsitluses, mida Rail Baltica projekti elluviijad tegid juba neljandat aastat järjest, näitab Rail Baltica globaalse projekti üldise toetuse pidevat kasvu, andes samal ajal ülevaate mitmetest projekti valdkondadest, kus Balti riikide elanikud soovivad saada rohkem teavet või olla rohkem […]

15.02.2022

Muudatused RB Rail AS-i juhatuses

RB Rail AS-i nõukogu kinnitas 4. veebruaril Veiko Haavapuu lahkumise RB Rail AS-i finantsjuhi ja juhatuse liikme kohalt. Hr Haavapuu lahkub ettevõttest alates 14. märtsist, et jätkata karjääri erasektoris.    „Rail Baltica projekt on 2021. aastal saavutanud uue taseme, jõudes ehitusfaasi kõigis kolmes Balti riigis. Ehitusmaterjalide esimesed koondhanked on välja kuulutatud ning kaasatud on maailmatasemel […]

08.02.2022

Teadaanne infoturbe kohta

Arvestades järjest suuremaid riske, mis on seotud isikuandmete ning teabe turvalisusega internetis, soovitame pöörata erilist tähelepanu andme- ja infoturbe probleemidele. Tuletame meelde, et RB Rail AS on kolme Balti riigi asutatud Rail Baltica ühisettevõte ja globaalne projektide koordinaator. Siseriiklikud projekti elluviijad on Rail Baltic Estonia OÜ Eestis, Eiropas Dzelzceļa līnijas SIA Lätis ning Rail Baltica […]

20.01.2022

Allkirjastati Rail Baltica liiklusjuhtimis- ja turvangusüsteemide inseneritööde ja järelevalve leping

18. jaanuaril 2022 sõlmiti Rail Baltica ühisettevõtte, globaalse projektikoordinaatori RB Rail AS ja rahvusvahelise konsortsiumi vahel Rail Baltica liiklusjuhtimis- ja turvangusüsteemide inseneritööde ja järelevalve leping summas 32,3 miljonit eurot. Konsortsium, kuhu kuuluvad SYSTRA, ITALFERR (Ferrovie dello Stato Italiane Group) ja EGIS võitsid hanke Rail Baltica inseneri- ja projektijuhtimisteenuste osutamiseks Rail Baltica liiklusjuhtimis- ja turvangusüsteemide kasutuselevõtu […]

Algab iga-aastane avaliku arvamuse uuring Rail Baltica projekti kohta

Rail Baltica ülemaailmse projektikoordinaator RB Rail AS korraldab kõigis kolmes Balti riigis neljandat aastat avaliku arvamuse küsitlust, mille eesmärk on koguda informatsiooni  inimeste teadlikkuse kohta Rail Baltica projekti osas, saada tagasisidet laiema avalikkuse poolt ning selgitada välja üldine informeerituse tase igas Balti riigis ja regioonis üldiselt. 2021. aasta lõpuni läbiviidav arvamusküsitlus on sarnane varasemate 2018, […]

30.11.2021

Uhiuue võrgustiku projekteerimine annab võimaluse kasutada tipptasemel tehnoloogiat

RB Rail AS jätkab oma koostööpartnerite lugudega ning sel korral jagame intervjuud Alfredo Inglettiga, kes on 3TI Progetti kaasasutaja, esimees ja tehniline direktor. 3TI Progetti on Itaalia inseneribüroo, mis kuulub ENR TOP 225 rahvusvahelise projekteerimisfirma hulka, pakkudes juba üle 20 aasta planeerimise, projekteerimise ning ehitusjuhtimise teenuseid transpordi infrastruktuuridele, haiglatele, ehitistele ning ka energia ja vee […]

Rail Baltica Valdkonnapäev 25. novembril

Rail Baltica Valdkonnapäeva eesmärk on anda laiaulatuslik ülevaade Rail Baltica globaalse projekti edusammudest, plaanidest ning viimastest olulistest arengutest. Konverents toimub virtuaalselt ning päevakava ja registreerimisvorm on leitavad ürituse ametlikul veebilehel forum.railbaltica.org/2021. Valdkonnapäeval jagavad enda kogemusi nii projekti elluviijad, esindajad kui ka olulisemad kohalikud ja rahvusvahelised partnerid. Teemadeks on Rail Baltica edasise arendamise strateegilised suunad – […]

Baltikumi esimene veebihäkaton uuenduslike ideede toomiseks Rail Baltica globaalsesse projekti

Rail Baltica globaalse projekti koordinaator korraldab esmakordselt tervenisti veebis toimuva häkatoni, mille eesmärk on soodustada inimesi, riike ja paiku ühendava tulevikutaristuga seotud uute ideede leidmist. Rail Baltica 48 tunni häkaton, mis toimub veebis 10.-12. detsembril 2021, toob kokku üle saja osaleja kõigist kolmest Balti riigist ja kaugemaltki. Osalejaid üle Baltikumi ning regiooni piiride tagant kutsutakse […]

“Rail Baltica Academy” jätkab veebiloengute sarjaga

RB Rail AS jätkab sügisel “Rail Baltica Academy” loengutega, et tudengid ja kõik huvilised saaksid rohkem teadmisi raudtee projekteerimisest, innovatsioonist, virtuaalsest disainist, ehitamisest, keskkonnast ja paljudest muudest Rail Baltica megaprojektiga seotud teemadest. Loengud, mida viivad läbi Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail ASi tippeksperdid ning riiklike elluviivate asutuste esindajad Eestis, Lätis ja Leedus (Rail Baltic Estonia […]

Rail Baltica projekt allkirjastas 19,7 miljoni eurose toetuslepingu Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonnaagentuuriga

Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonnaagentuur (CINEA), Balti riikide ühisettevõte RB Rail AS, Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Läti Transpordiministeerium ning Leedu Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium allkirjastasid täiendava piiriülese toetuslepingu, millega eraldatakse Euroopa ühendamise rahastuse (CEF) toetus Rail Balticale. Lepingu kogumaht on 19,7 miljonit eurot, millest CEF-i toetus moodustab maksimaalselt 16,7 miljonit eurot ehk 85% käesoleva lepingu kohaste […]