Rapla vallaga sõlmiti koostööleping Rail Baltica kohaliku peatuse rajamiseks

Sel nädalal sõlmitud koostöölepinguga on nüüdseks sõlmitud kõik Rapla maakonda puudutavad Rail Baltica kohalike peatuste rajamisega seotud koostöölepingud. Juba varem on maakonna piires koostöölepingud sõlmitud Kohila ja Kehtna vallaga Kohila ning Järvakandi peatuste arendamise osas. Rahvaarvu erinevust ja potentsiaalset reisijate arvu silmas pidades on valminud kolm Rail Baltica kohaliku peatuse taristu arhitektuurset lahendust. Need erinevad […]

01.04.2021

2021. aastal keskenduvad Rail Baltica projekti hanked suuremahuliste ehitustööde ettevalmistamisele

30. märtsil 2021 jälgis RB Rail ASi hankeplaani veebiseminari enam kui 1300 raudteetööstuse professionaali 34 riigist, sh Balti riikidest, Saksamaalt, Itaaliast, Soomest, Suurbritanniast, Rootsist, Prantsusmaalt. Seminaril anti täpsem ülevaade Rail Balticu hankeprotsessist, hindamiskriteeriumitest ja põhinõuetest, mis aitavad tulevastel pakkumistel edu saavutada. Otseülekande ajal tutvustasid RB Rail ASi esindajad peamisi eelseisvaid hankeid, kaasa arvatud projekti elluviivate […]

30.03.2021

RB Rail AS korraldab veebiseminari “RB Rail ASi hankeplaan 2021”

30. märtsil 2021 kl 14.00 toimub RB Rail ASi veebiseminar “RB Rail ASi hankeplaan 2021”, kus otseülekandes anname ülevaate olulisematest hangetest ja ajakavast. Seminaril tutvustatakse täpsemalt hankeprotsessi, hindamiskriteeriumeid ja põhinõudeid, mis aitavad tulevastel pakkumistel edu saavutada. Seminaril teevad ettekandeid Rail Balticu ühisettevõtte tegevjuht ja juhatuse esimees Agnis Driksna, RB Rail AS-i hangete osakonna juhataja Kristjan […]

25.03.2021

Kutse RB Rail ASi 2021. aasta hankeplaani tutvustavale veebiseminarile

  Kutsume Teid RB Rail ASi hankeplaani veebiseminarile, mis toimub 30. märtsil algusega kl 14.00. Veebiseminaril teeme ülevaate Rail Baltica plaanidest 2021. aastal ning RB Rail ASi hankeplaanist – olulisematest hangetest ja ajakavast. See annab võimaluse tarnijatel paremini mõista hankeprotsessi, hindamiskriteeriume ja põhinõudeid, mis aitavad tulevastel pakkumistel edu saavutada. Igale esitlusele järgneb küsimuste ja vastuste […]

17.03.2021

Rail Baltica arendab järgmise põlvkonna transpordinõudluse mudelit

11. märts 2021, Riia – Rail Baltica ühisettevõte RB Rail AS allkirjastas ettevõttega TRT Trasporti e Territorio lepingu Rail Baltica transpordinõudluse mudeli (Transport Demand Model – DM) loomiseks. Lepingu kogumaksumus on 644 000 eurot ja mudeli valmimise tähtaeg 2022. aasta algus. Mudeli eesmärk on välja arvutada, milline on reisijate ja kaubavedude nõudlus Rail Baltica taristule […]

15.03.2021

Saku vallaga sõlmiti koostöölepingud Rail Baltica kohalike peatuste rajamiseks

Käesoleval nädalal sõlmiti Saku vallavalitsuse ja Rail Baltic Estonia vahel koostöölepingud Rail Baltica Saku ja Kurtna kohalike peatuste projekteerimiseks ja ehitamiseks Saku valda. Saku vallast sai esimene kohalik omavalitsus Harju maakonnas, kus vastavasisulised koostöölepingud sõlmiti. Varasemalt on Rail Baltic Estonia kohalike peatuste rajamistpuudutavad koostöölepingud allkirjastanud Kohila ja Kehtna vallaga. Vastavalt lepingule on Rail Baltic Estonia […]

12.03.2021

RB Rail AS allkirjastas lepingud ajutise professionaalse personali palkamiseks

Rail Baltica ühisettevõte RB Rail AS sõlmis kaks kahe aasta pikkust lepingut, et tagada projekti jaoks ajutine professionaalne personal. Lepingud sõlmiti ühispakkujatega Linum Consult Ltd ja Brunel Energy Europe BV ning ettevõttega EWI Recruitment. Lepingute eesmärk on kaasata ajutiselt eksperte erinevatele ametikohtadele, mis on seotud insenerieriala, projektijuhtimise, tervise, turvalisuse ja keskkonnaga. Lepingute kogumaksumus on 5,5 […]

10.03.2021

Astuti järgmine samm Rail Baltica ohutuks käitamiseks

Rahvusvaheline hange töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (RAMS) konsultatsiooniteenuste osutamiseks on lõppenud ja võitja valitud. Nõustamisteenuseid hakkab Rail Baltica projektile osutama RINA Consulting, kelle pakkumuse hind oli 510 000 eurot. Leping allkirjastati 20. jaanuaril ja sõlmiti 12 kuuks.   „Rail Baltica RAMSi kontseptsiooni väljaarendamine on oluline samm projekti elluviimisel. RAMSi tehniliste nõuete arendamine, mis integreeritakse […]

04.03.2021

Rail Baltic edeneb ka naabrite juures

Rail Baltica on piiriülene projekt, mille edu sõltub võimest arendada projekti koos ja samas tempos kõigis Balti riikides. Eesti arengutega olete hästi kursis, vaatame siis, mida on Lätis ja Leedus saavutatud aastal 2020. Enne jõule RAIT Faktum & Ariko poolt läbi viidud arvamusuuring kinnitab, et Eesti inimeste toetus Rail Baltica raudtee projektile on jätkuvalt kõrge, […]

29.01.2021

RB Rail AS nõukogu esimeheks nimetati Sandor Liive

RB Rail AS nõukogu esimeheks nimetati tippjuht ja ettevõtja Sandor Liive, kes on olnud RB Rail AS nõukogu liige alates 2020. aasta novembrist. Liive võttis töö üle Anrī Leimaniselt, kes jätkab nõukogu aseesimehena. Nõukogu esimehe koht roteerub igal aastal ja kuulub 2021. aastal Eestile. „Rail Baltica on suurim Balti riikide ülene projekt, mida kunagi ellu […]

14.01.2021

Esimene Rail Baltica kohalike peatuste koostööleping sõlmiti Kohila vallaga

Täna sõlmiti Kohila vallavalitsuse ja Rail Baltic Estonia vahel koostööleping Rail Baltica Kohila peatuse projekteerimiseks ja ehitamiseks. Vastavad koostöölepingud sõlmitakse 2021. aastal kõigi valdadega, kuhu Rail Baltica peatused ehitatakse. Rail Baltic Estonia ülesandeks on vastavalt lepingule korraldada Rail Baltica kohalike peatuste jaamahoonete, välialade, parklate, valgustuse, bussipeatuste ja juurdepääsuteede rajamine. „Ehkki Rail Baltica saab esmajoones olema […]

12.01.2021

Selgus Rail Baltica veeremidepoo projekteerija

Rae valda kerkiva Rail Baltica suurima veeremidepoo septembris välja kuulutatud projekteerimishanke võitis OÜ Reaalprojekt ja NORD PROJEKT AS esitatud ühispakkumus. „Veeremidepoo projekteerija leidmisega oleme nüüdseks praktiliselt kõigi Rail Balticale jäävate suuremate ja olulisemate objektide projekteerimisega algust teinud. Veeremidepoost, mis ehitatakse Rae valla piirile, saab tulevikus raudteevaldkonna suur tööandja ja üks olulisemaid kompetentsikeskusi,“ kinnitas Rail Baltic […]

17.12.2020

Rail Baltica allkirjastas Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusametiga kaks toetuslepingut koguväärtuses 214,3 miljonit eurot

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA) ja kolme Balti riigi ühisettevõte RB Rail AS (Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Läti Transpordiministeeriumi ning Leedu Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nimel) allkirjastasid kaks täiendavat piiriülest toetuslepingut Rail Baltica ehitamiseks Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) vahendite abil. Kahe sõlmitud lepingu kogumaht on 214,3 miljonit eurot, millest CEF toetus on maksimaalselt 182,2 miljonit eurot, […]

09.12.2020

Rail Baltica viaduktide ehitamine algab Raplamaalt

Ajal, mil hakkab peagi valmima üks suurimaid Rail Baltica raudteed ületavaid maanteeviadukte Saustinõmmel, kuulutas Rail Baltic Estonia välja järgmiste objektide ehitushanked.Ajal, mil hakkab peagi valmima üks suurimaid Rail Baltica raudteed ületavaid maanteeviadukte Saustinõmmel, kuulutas Rail Baltic Estonia välja järgmiste objektide ehitushanked. „Huvi Rail Baltica erinevate rajatiste ehitamise vastu on suur,“ tõdes Rail Baltic Estonia juhatuse […]

08.12.2020

RB Rail AS teeb kaugtööd

Arvestades Euroopas väljakuulutatud eriolukorda ja peatamaks COVID-19 viiruse levikut kasutavad RB Rail AS töötajad kaugtöö võimalust. Kõigis kolmes Balti riigis on töötajate ligipääs kontoriruumidele piiratud.

30.11.2020