Intervjuu Skepast ja Puhkim juhatuse liikme Hendrik Puhkimiga

Me teeme Rail Baltic’u projektis lõigul Tallinnast kuni Tootsini Pärnumaal keskkonnamõjude hindamist, autoteede ja -sildade projekteerimist ning pakume kohalikku tuge peatöövõtjale IDOM Hispaaniast, et jõuda vastavate ehituslubade väljastamiseni.

21.05.2020

Rail Baltica projekt keskendub 2020. aastal projekteerimis- ja ehitustöödele ning panustab majanduse taastumisse Covid-19 eriolukorra järgselt

Rail Baltica veebifoorum tõi täna kokku enam kui 1000 osalejat 39 erinevast riigist, nende hulgas tarnijad, ehitustööstuse spetsialistid ja muud huvilised, et saada ülevaade Rail Baltica projekti edenemise ja 2020. aasta plaanide kohta. Veebiülekande ajal andsid RB Rail AS esindajad edasi info peamiste eesseisvate ehitusangete, projekti ajakava ja strateegiliste suundade aga ka pikaajalise arendustegevuse kohta.

23.04.2020

Rail Baltica kohtus esimeste ehituskomponentide tarnijatega

Sellel nädalal leppis RB Rail AS kokku veebipõhiste kohtumiste sarja võimalike raudteeinfrastruktuuri komponentide tarnijatega. Kohtumine raudteetööstuse ettevõtetega on jätk Rail Baltica komponentide hankimise strateegiale, mis viidi koostöös ettevõttega TÜV SÜD ja Grazi ülikooliga lõpule möödunud aastal. RB RAIL AS-i ja ettevõtete kohtumiste eesmärk on muu hulgas teada saada toodete saadavuse kohta turul ning õppida tundma nende tehnilisi omadusi ja valmistamisaega ning koguda infot komponentide hankimise kohta.

17.04.2020

Rail Baltica Eesti põhiliini tehnilise projekteerimise hange jäi eelarve piiresse

RB Rail AS lõpetas detailse tehnilise projekteerimise ja projekteerimise järelevalveteenuse hanke Rail Baltica põhitrassi jaoks Eestis. Kolm parimat pakkumust hõlmavad kogu 212 kilomeetrise Rail Baltica põhitrassi Eestis, sh eelprojekti kohaselt 15 raudteesilda, 40 maanteeviadukti, 24 raudteeviadukti ja 24 loomade läbipääsu.

18.03.2020

Muudatused RB Rail AS-i töökorralduses eriolukorra ajal.

Arvestades Euroopas väljakuulutatud eriolukorda ja peatamaks COVID-19 viiruse levikut kasutavad RB Rail AS töötajad kaugtöö võimalust. Kõigis kolmes Balti riigis on töötajate ligipääs kontoriruumidele piiratud.

17.03.2020

Rail Baltica tutvustab Euroopa partneritele projekti hetkeseisu ja kasulikkust

Täna kohtuvad Brüsselis Rail Baltica foorumil enam kui 100 raudteetööstuse asjatundjat ja poliitikakujundajat. Foorum annab võimaluse mõtiskleda Euroopa raudteevõrgustiku arendamise prioriteetide üle, pidades silmas ELi mitmeaastast finantsraamistikku (2021-2027) ja Euroopa rohelist kokkulepet. Lisaks tutvustatakse Rail Baltica projekti hetkeseisu ning projekti lisandväärtust Euroopa jaoks.

05.03.2020

Rail Baltica põhiliini viimase lõigu projekteerimisleping sai allkirjad

Täna allkirjastasid RB Rail ASi tegevjuhi kohusetäitja Agnis Driksna ning ettevõtete OBERMEYER Planen + Beraten GmbH (Saksamaa) ja PROINTEC S.A. konsortsiumit esindav Jose Manuel Lendoiro projekteerimis- ja järelevalvetööde lepingu uue liini ehitamiseks Pärnust Eesti-Läti piirini. Selle lepingu allkirjastamisega on kogu Rail Baltica põhiliin Eestis projekteerimistöödega kaetud.

12.02.2020

Kogu Rail Baltica põhiliin Eestis on projekteerimistöödega kaetud

Rail Baltica projekti ühisettevõte RB Rail AS kuulutas välja konkursi “Projekteerimis- ja projekteerimisjärelevalve teenused uue liini ehitamiseks Pärnust Eesti-Läti piirini” võitja. Majanduslikult soodsaimaks pakkumiseks tunnistati kahe rahvusvahelise ettevõtte- OBERMEYER Planen + Beraten GmbH (Saksamaa) ja PROINTEC S.A. (Hispaania) – ühispakkumine maksumusega 10 779 467,86 eurot.

04.02.2020

RB Rail AS nõukogu esimeheks määrati Anrī Leimanis

Läti aktsionäride poolt määrati sõltumatu liikmena Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail AS nõukogu esimeheks Anrī Leimanis. Ahti Kuningas ja Karolis Sankovski on asunud aga aseesimeeste ametikohtadele.

16.01.2020