Rail Baltic Estonia kuulutas välja uue hanke Ülemiste raudteetaristu ehitamiseks

Väljakuulutatud hanke näol on tegemist varasema, Ülemiste terminali ja lähiala komplekshanke esimese etapiga. Ehitustööde eesmärgiks on ümber ehitada olemasolev Ülemiste raudteeinfrastruktuur, et teha ruumi tulevikus ehitatavale Rail Baltica 1435 mm rööpmelaiusega raudteele. Selle jaoks tuleb lammutada ligi 16,3 kilomeetrit olemasolevaid rööbasteid, mille asemele ehitatakse üle 8 kilomeetri uusi 1520mm rööpmelaiusega raudteid. Muuhulgas ehitatakse ümber ka […]

„Luubi all Rail Baltica“: käivitati videosari Rail Baltica rakendamise selgitamiseks

Rail Baltica megaprojekti elluviimisega seotud erinevate aspektide lähemaks tutvustamiseks käivitatakse uued videosarjad. „Luubi all Rail Baltica“ annab võimaluse vaadata üle Rail Baltica erinevad aspektid, sealhulgas projekteerimisprotsess, virtuaalne projekteerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, raudtee allsüsteemide arendamine – elektrifitseerimine, juhtimiskäsklused ja signalisatsioon, raudtee toimimise juhtimine, majanduskoridor ning muuhulgas raudteeinfrastruktuuri ehitamisest saadavad laiemad eelised.  Kõige esimene „Luubi all Rail […]

07.09.2022

Rail Baltica jaoks on valitud varioperaatorteenuste pakkuja

Täna, 30. augustil 2022 allkirjastati Rail Baltica varioperaatorteenuste leping ühisettevõttega, kuhu kuuluvad Balti riigid, DB Engineering & Consulting GmbH, rahvusvaheline direktoraat International Directorate RENFE-Operadora Entidad Pública Empresarial ja Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E M.P. S.A.  Lepingu allkirjastasid riigihanke võitnud konsortsium, RB Rail AS – Rail Baltica ühisettevõte ja projekti keskne koordinaator, Rail Baltic Estonia […]

Avaldati Rail Balticu raudteeinfrastruktuuri juurdepääsupoliitika aruanne

Konsultatsioonifirmal Atkins Limited on Rail Balticu ühisettevõte RB Rail AS nimel valminud Rail Balticu infrastruktuuri juurdepääsupoliitika aruanne, milles antakse Rail Balticule soovitusi peamiste raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise põhimõtete ja kasutustasude skeemide kohta. Kõnealuse uuringu osana teostatud rahvusvaheline võrdlusanalüüs raudtee kasutustasude mudelite ja läbilaskevõime jaotamise valdkonnas põhines järgmisel kuuel ELi riigil: Itaalia, Hispaania, Belgia, Madalmaad, Rootsi ja […]

Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ehitushankele esitas pakkumuse Rizzani de Eccher

Tähtaegselt esitas Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ehitushankele pakkumuse Rizzani de Eccher S.p.A., mis ületas küll pea kahekordselt terminali ja seotud taristu ehitushanke eeldatavat ehitusmaksumust. Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ja selle lähiala ehitushanke tähtajaks laekus üks pakkumus rahvusvahelise ehitusturu osalejate konsortsiumit esindavalt Rizzani de Eccher S.p.A. „Arvestades Ukrainas toimuva sõja ulatuslikku mõju olukorrale ehitusturul ja hinnatasemetes […]

Rail Baltica Eesti põhitrassi esimene keskkonnamõjude hindamise aruanne kuulutati nõuetele vastavaks

  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tunnistas nõuetele vastavaks Rail Baltica Ülemiste-Kangru lõigu keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande. KMH aruande nõuetele vastavaks tunnistamine võimaldab peagi alustada ka raudtee põhitrassi esimese lõigu ehitamisega. Ülemiste terminalist Kangru alevikuni kulgev trassilõik on 15,8 kilomeetri pikkune ning raudteekoridor kulgeb seal peamiselt äri- ja tootmisalade ning perspektiivsete kompaktse hoonestusega alade vahel. […]

Euroopa Kliima-, Taristu- ja Keskkonna Rakendusamet eraldab uue rahastusperioodi esimese taotlusvooru raames Rail Balticale 350 miljonit eurot

Rail Baltica ühisettevõte RB Rail AS teatas 29. juunil 2022. a projekti kasusaajate Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Läti Transpordiministeeriumi ning Leedu Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nimel, et eraldab Rail Balticale uue 2021–2027 rahastusperioodi esimese taotlusvooru raames 350 miljonit eurot, mis koos kolme Balti riigi riikliku kaasfinantseeringuga teeb kokku üle 400 miljoni euro.  Euroopa Kliima-, Taristu- ja […]

Uued Rail Baltica uuringud näitavad soovitusi rahvusvaheliste ja piirkondlike jaamade jaoks

  Rahvusvaheline konsortsium, mida juhib ülemaailmne arhitektuuri-, inseneri- ja konsultatsioonifirma Ramboll, lõpetas hiljuti Rail Baltica ühisettevõtte nimel kaks uuringut ning andis soovitusi selle kohta, kuidas maksimeerida rahvusvahelise Rail Baltica arendamisest ja toimimisest saadavat sotsiaalmajanduslikku kasu nii reisijatejaamades kui ka piirkondlikes raudteeteenustes. Nende uuringute tulemused integreeritakse Rail Baltica globaalse projekti edasiarendamisse ning loovad aluse edasiseks tõhustatud […]

Algatatakse ajalooline raudtee elektrifitseerimise hange Rail Balticu kiirraudtee jaoks

1. juunil 2022 teatas Rail Balticu ühisettevõte RB Rail AS riigihankest Rail Balticu energiavarustuse allsüsteemi projekteerimiseks ja väljaehitamiseks kogu Rail Balticu liini jaoks, mis hõlmab rohkem kui 870 km Eestis, Lätis ja Leedus. Energiavarustuse allsüsteemi ühine kasutuselevõtt – Tallinnast Leedu-Poola piirini ja Kaunasest Vilniuseni – teeb Rail Balticu elektrifitseerimisest suurima Euroopas üksikprojektina elluviidud raudtee elektrifitseerimise […]

01.06.2022

Rail Baltica annab soovitusi piiriülese infrastruktuurikoridori sünergiate avamiseks

Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail AS tellimusel on Hispaania taristukonsultatsioonifirma Ineco läbi viinud pöördelise uuringu võimaluste kohta maksimeerida sünergiat erinevate infrastruktuuriarenduste samaaegsest kasutuselevõtust Rail Baltica rohevälja raudteekoridoris. Uuring tugineb rahvusvahelisele parima praktika “Dig Once” filosoofial ning annab Baltikumi ja Euroopa ametiasutustele praktilisi soovitusi 800+ km pikkuse piiriülese raudteekoridori võimendamiseks, et koosluua ka muud sünkroniseeritud ja […]

Rail Baltica globaalse projekti roll ja prioriteetsus praeguses geopoliitilises olukorras kasvavad. Seetõttu toimub 13. aprillil 2022 kell 13-16 aadressil www.railbaltica.org Rail Baltica 2022 hankeveebinar eesmärgiga nii olemasolevaid kui potentsiaalseid tarnijaid-partnereid teavitada Rail Baltica globaalse projekti edenemisest, tutvustada 2022. aasta hankeplaane ning vastata pakkujate küsimustele hangete ja lepingute teemal.  Rail Baltica projekti teostavate organisatsioonide (Rail Baltica […]

06.04.2022

Rail Baltic Estonia kuulutas välja Ülemiste ühisterminali ehitushanke

Rail Baltic Estonia kuulutas nädala alguses välja Eesti läbi aegade mahukaima ehitushanke Rail Baltica Ülemiste ühisterminali ja lähiala ehitamiseks. Ülemiste terminalihoone ja selle lähiala töömaa maht on ühtekokku ligemale 100 000 m². Ühest maa-alusest ja neljast maapealsest korrusest moodustuva terminalihoone netopinnaks on projekteerimislahenduse järgi ca 10 000 m². Koos terminaliga ehitatakse lisaks ka vajalikud juurdepääsuteed […]

Toimuvad muudatused RB Rail AS-i juhatuses ning ametisse nimetati uus juhatuse liige

RB Rail AS-i nõukogu võttis 22. veebruaril 2022 vastu otsused muudatuste kohta Rail Baltica ühisettevõtte juhatuses. Programmijuht hr Mark Loader lahkub oma ametist isiklikel põhjustel ning uueks juhatuse liikmeks ja finantsjuhiks nimetati RB Rail AS-i administratsiooni juht Ignas Degutis. „Rail Baltica globaalse projektimeeskonna nimel soovin tänada Mark Loaderit tema panuse eest sellesse ainulaadsesse projekti, sest […]

23.02.2022

RB Rail AS Eesti filiaali juht Hr. Priit Sauk kohtus Soome Vabariigi suursaadikuga Eestis

RB Rail AS-i Eesti filiaali juht Hr. Priit Sauk kohtus 11. veebruaril Soome Vabariigi suursaadikuga  Eestis Hr. Timo Kantolaga ja saatkonna esimese sekretäri Hr. Paavo Kotiahoga, kellega tal oli võimalus anda ülevaade Rail Baltica projekti arengust ning arutada võimalusi koostöö tugevdamiseks. „Koostöö jätkumise tähtsus sai taas kinnitust ning mul oli rõõm kutsuda Soome ettevõtteid aktiivselt […]

18.02.2022

Baltikumi uuring: toetus Rail Baltica projektile kasvab

2022. aasta alguses viidi läbi iga-aastane ülebaltikumiline uuring elanike suhtumise kohta Rail Baltica globaalsesse projekti*. Avaliku arvamuse küsitluses, mida Rail Baltica projekti elluviijad tegid juba neljandat aastat järjest, näitab Rail Baltica globaalse projekti üldise toetuse pidevat kasvu, andes samal ajal ülevaate mitmetest projekti valdkondadest, kus Balti riikide elanikud soovivad saada rohkem teavet või olla rohkem […]

15.02.2022