A. Leimanis: Renkant naują „RB Rail“ valdybą buvo stengiamasi išlaikyti balansą tarp vietos ir tarptautinių specialistų

Šį mėnesį buvo paskirta nauja bendros, už „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimą atsakingos, Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS“ valdyba. Stebėtojų tarybos sprendimu iki šiol laikinai vadovo pareigas ėjęs Agnis Driksna tapo nuolatiniu generaliniu direktoriumi ir valdybos pirmininku – šias pareigas jis eis trejus metus. Į valdybą taip pat paskirtas greitojo geležinkelio specialistas Marc-Philippe El Beze, […]

26.10.2020

Kauno intermodalinis terminalas sujungtas su Europos geležinkelių tinklu

„Rail Baltica“ geležinkelio ruože Kaunas-Palemonas baigti pagrindiniai projekto darbai – paklojus paskutinius europinio standarto bėgius, Kauno intermodalinis terminalas tiesiogiai sujungtas su Europos geležinkelių tinklu. Šiame Kauno geležinkelio mazgo ruože liko baigiamieji darbai: pastatyti tvoras, apželdinti aplinką, ir užbaigti tunelį Ugniakuro gatvėje. Atlikus naujojo geležinkelio testavimą ir pridavus jį Valstybinei komisijai bus pradėti planuoti prekinių traukinių […]

20.10.2020

Trejų metų kadencijai paskirta „RB Rail AS“ valdyba

Bendros „Rail Baltica“ įmonės „RB Rail AS“ stebėtojų taryba trejų metų kadencijai paskyrė tris naujus valdybos narius. Naujoje valdyboje sutelktos visos sėkmingam projekto įgyvendinimui reikalingos kompetencijos: planavimas ir kontrolė, techninė ir inžinerinė patirtis, finansų planavimas bei strategijos ir suinteresuotųjų šalių valdymas. Laikinasis valdybos pirmininkas ir įmonės generalinis direktorius Agnis Driksna paskirtas nuolatiniam darbui šiose pareigose. […]

15.10.2020

„Rail Baltica“ projekto rinkos tyrimo klausimynas

Siekiant įgyvendinti „Rail Baltica“ projektą, numatoma vykdyti įvairias pirkimo procedūras, susijusias su darbų, paslaugų pirkimu, taip pat su medžiagų tiekimu. Siekdami geriausių rezultatų, mes atliekame anketinę rinkos apklausą, siekdami gauti potencialių konkurso dalyvių nuomonę apie esamą rinkos situaciją, surinkti dabartinių „Rail Baltica“ pirkimo sąlygų ir sutarčių sąlygų vertinimą. Atsižvelgdami į gautus atsiliepimus, pirkimų organizatoriai peržiūrės […]

12.10.2020

Apklausa: 95% respondentų mano, kad „RB Rail“ pirkimai vykdomi sąžiningai

Trečią kartą surengta tiekėjų apklausa patvirtino, kad jie pasitiki „RB Rail AS“ pirkimų procesu ir jį vertina teigiamai.   „Pradėję vykdyti šią apklausą 2018-aisiais, sukūrėme platforma gauti sąžiningą ir skaidrų grįžtamąjį ryšį. Apklausa leidžia mums suprasti kaip rinka vertina „RB Rail AS“ pirkimų praktiką ir įsivertinti kur turėtume patobulėti. Tai svarbu tiek mums, tiek kitoms […]

15.09.2020

Rengs Kauno geležinkelio mazgo susisiekimo infrastruktūros planą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, „LTG Infra“ ir paslaugų teikėjas Ispanijos įmonė „Ardanuy Ingenieria S.A.“ pasirašė sutartį dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo. Sutarties vertė – 1,065 mln. eurų (be PVM). Planuojama, kad parengtas planas bus patvirtintas 2022 m. rugpjūtį, o projektavimo ir statybos darbai užbaigti […]

11.09.2020

Latvija palaiko siekį konsoliduoti „Rail Baltica“ įgyvendinimo funkcijas „RB Rail AS“

Latvijos Vyriausybė palaiko Transporto ministerijos tikslą konsoliduoti „Rail Baltica“ įgyvendinimo funkcijas bendroje Baltijos šalių įmonėje „RB Rail AS“. Taip bus užtikrintas greitesnis, geresnės kokybės ir pigesnis projekto įgyvendinimas Latvijoje. Rugsėjo 8 d. Latvijos vyriausybė patvirtino informacinę ataskaitą „Dėl „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo modelio patobulinimo Latvijoje“, kurią parengė Transporto ministerija. Naujasis įgyvendinimo modelis numato, kad už […]

09.09.2020

Latvija siekia bendro „Rail Baltica“ infrastruktūros valdytojo, pasirengimui įgaliojo EDZL

Rugpjūčio 11 dieną Latvijos Vyriausybė pareiškianti sieksianti, kad „Rail Baltica“ infrastruktūrą administruotų vienas valdytojas. Pasiekti šį tikslą įgaliota projekto įgyvendinančioji institucija Latvijoje „SIA  Eiropas Dzelzceļa līnijas“ (EDZL), kuri pradės reikalingus teisinius ir administracinius procesus reikalingus „Rail Baltica“ infrastruktūros valdymui.

13.08.2020

„Rail Baltica“ projektui skirtas papildomas finansavimas

Liepos 16 d. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) komitetas „Rail Baltika“ projektui finansuoti skyrė papildomus 184 mln. eurų, kurie turės būti investuoti iki 2024 m. Kartu su 15% šalių indėliu, ši suma sieks 216 mln. eurų. Įskaitant ir šias dotacijas, iš viso, „Rail Baltica“ projektui iš ES ir nacionalinių biudžetų jau skirta 1,2 mlrd. eurų.

16.07.2020

Visuomenei pristatyti „Rail Baltica“ atkarpos Šveicarija-Žeimiai projektiniai pasiūlymai

Projektą „Rail Baltica“ vykdančios bendrovės „RB Rail AS“ ir už sekcijos Kaunas-Ramygala detalųjį techninį projektavimą atsakingos Ispanijos kompanijos IDOM atstovai visuomenei pristatė rekomenduojamus projektinius pasiūlymus. Jonavos savivaldybėje vykusio susitikimo metu gyventojams pristatytas globalus „Rail Baltica“ projektas ir jo įgyvendinimo eiga trijose Baltijos valstybėse bei Jonavos rajone esančios atkarpos Šveicarija-Žeimiai projektiniai pasiūlymai, atsakyta į gyventojų klausimus.

13.07.2020

„Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ pradeda skelbti 475 mln. eurų vertės konkursus „Rail Baltica“ geležinkeliui įrengti

Už projekto „Rail Baltica“ geležinkelio Lietuvos teritorijoje statybas atsakinga „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ skelbia rangos darbų konkursus, kuriuos laimėję rangovai įrengs geležinkelio kelią su inžineriniais statiniais nuo Kauno iki Panevėžio bei ilgiausią Baltijos šalyse geležinkelio tiltą per Nerį prie Jonavos.

26.06.2020