Intervija ar Hendriku Puhkim, Skepast un Puhkim valdes locekli

Rail Baltic projektā mēs veicam ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī  plānojam ceļus un tiltus posmā no Tallinas līdz Tootsi, Pērnavas apriņķī. Papildus mēs piedāvājam vietējo atbalstu būvuzņēmējam no Spānijas IDOM, lai iegūtu attiecīgās būvatļaujas.

21.05.2020

Rail Baltica dienas kārtībā: projektēšana, būvniecība un ekonomikas atjaunošana pēc Covid-19 krīzes

Šodien Rail Baltica tiešsaistes forums pulcēja 1000 skatītājus no 39 valstīm, tai skaitā nozares piegādātājus, profesionāļus un citas ieinteresētās puses, lai uzzinātu vairāk par gaitu un plāniem 2020. gadā. Tiešraides laikā RB Rail AS pārstāvji informēja par galvenajiem iepirkumiem, projekta grafiku un stratēģisko virzienu būvniecības iepirkumiem, kā arī ilgtermiņa attīstības aktivitātēm.

23.04.2020

Rail Baltica rīko pirmo konsultāciju kārtu ar materiālu piegādātājiem

Šonedēļ Baltijas kopuzņēmums RB Rail AS un vadošais Rail Baltica projekta ieviesējs, noslēdza tiešsaistes tikšanos sēriju ar potenciālajiem dzelzceļa infrastruktūras materiālu piegādātājiem. 2019. gada beigās, sadarbībā ar konsultāciju uzņēmumu TUV Sud un Grācas universitāti tika izstrādāta Rail Baltica dzelzceļa komponentu un materiālu iegādes stratēģija, un konsultācijas ar piegādātājiem ir nākamais praktiskais solis stratēģijas īstenošanā. Sarunu mērķis bija sīkāk izzināt produktu pieejamību tirgū un attiecīgos tehniskos parametrus, novērtēt pieejamos daudzumus un sagatavošanās laikus, kā arī apkopot nepieciešamo informāciju par to, ko piegādātāji sagaida no plānotajiem materiālu iepirkumiem.

17.04.2020

Rail Baltica uzsāk sagatavošanos elektroapgādes sistēmas projektēšanai

Baltijas valstu kopuzņēmums, RB Rail AS aizvadītajā nedēļa izsludinā konkursu, lai izvēlētos inženiertehnisko pakalpojumu sniedzēju Rail Baltica elektroapgādes īstenošanas sagatavošanai, iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrādei, kā arī projektēšanas un būvdarbu uzraudzībai.

16.04.2020

Projektēšanas darbi sākas visā Rail Baltica pamata trasē Latvijā

Rail Baltica projekta kopuzņēmums RB Rail AS Latvijas Satiksmes ministrijas vārdā ir noslēdzis divus līgumus par projektēšanu un projektēšanas uzraudzības pakalpojumiem atlikušajos Rail Baltica pamata trases posmos Latvijā. Abi uzvarētāji tika izraudzīti, pamatojoties uz ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, un piedāvātā cena atbilst šīm aktivitātēm paredzētajam budžetam.

06.04.2020

Darba organizēšana RB Rail AS ārkārtas stāvokļa laikā

Ņemot vērā Eiropā pasludināto ārkārtas stāvokli un, lai novērstu slimības Covid-19 izplatību, RB Rail AS darbinieki visās trīs Baltijas valstīs pārsvarā strādā attālināti, ar ierobežotu piekļuvi biroja telpām.

17.03.2020

Rail Baltica projekta ieviesēji uzlabo plānošanas un risku vadību

Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS ir uzsācis ieviest plānošanas un risku ziņošanas programmatūru, lai nodrošinātu visa projekta aktivitāšu un resursu efektīvu pārvaldību. Programmatūra ne tikai ļaus uzlabot esošo projekta kontroles praksi, bet arī kalpos kā rīks, lai paātrinātu projekta ieviešanu.

06.03.2020

Rail Baltica iepazīstina Eiropas partnerus ar projekta gaitu un ieguldījumu Eiropas transporta un vides politikas mērķu sasniegšanā

Šodien vairāk nekā 100 dzelzceļa nozares eksperti un politikas veidotāji tiksies Rail Baltica forumā Briselē. Forums sniegs iespēju diskutēt par Eiropas dzelzceļa tīkla attīstības prioritātēm, ņemot vērā ES jauno daudzgadu budžetu. Turklāt Rail Baltica projekta ieviesēji iepazīstinās ar  projektā paveikto un tā pievienoto vērtību Eiropai.

05.03.2020

Uzsākta izpēte integrētas dzelzceļa transporta sistēmas ieviešanai Rīgas dzelzceļa mezglā

starptautiska ekspertu komanda ir sākusi darbu pie pētījuma, kurā izvērtēs optimālāko veidu, kā integrēt esošo dzelzceļa tīklu un jauno Rail Baltica infrastruktūru vienotā un koordinētā Latvijas dzelzceļa tīklā. Ņemot vērā, ka paralēli Rail Baltica tiek attīstīti vairāki dzelzceļa infrastruktūras projekti, piemēram, infrastruktūras pielāgošana jaunajam ritošajam sastāvam un elektrifikācija, pētījuma ietvaros tiks izstrādāts skaidrs ceļvedis integrētas dzelzceļa infrastruktūras attīstībai Rīgas dzelzceļa mezglā

19.02.2020

Anrī Leimanis iecelts par RB Rail AS padomes priekšsēdētāju

Latvijas akcionāra izvirzītais neatkarīgais padomes loceklis Anrī Leimanis ievēlēts par Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS padomes priekšsēdētāju, bet Ahti Kuningas un Karolis Sankovski ieņems priekšsēdētāja vietnieka amatus.

16.01.2020

Rail Baltica trases posmā caur Rīgu notiek ģeotehniskās izpētes darb

Rail Baltica projekta ievaros līdz 2020. gada septembrim tiks veikti ģeotehniskās izpētes darbi Rīgas, Stopiņu, Ķekavas, Baldones, Mārupes un Olaines novadu pašvaldību teritorijas. Izpētes mērķis ir iegūt nepieciešamo tehnisko informāciju par grunts sastāvu un tās fizikālajām īpašībām Rail Baltica pamattrases projektēšanai un ilgtspējīgu tehnisko risinājumu izstrādei.

15.01.2020