Uhiuue võrgustiku projekteerimine annab võimaluse kasutada tipptasemel tehnoloogiat

RB Rail AS jätkab oma koostööpartnerite lugudega ning sel korral jagame intervjuud Alfredo Inglettiga, kes on 3TI Progetti kaasasutaja, esimees ja tehniline direktor. 3TI Progetti on Itaalia inseneribüroo, mis kuulub ENR TOP 225 rahvusvahelise projekteerimisfirma hulka, pakkudes juba üle 20 aasta planeerimise, projekteerimise ning ehitusjuhtimise teenuseid transpordi infrastruktuuridele, haiglatele, ehitistele ning ka energia ja vee valdkonnas.

Milline on 3TI Progetti roll Rail Baltica projektis?

Meie koostöö algas 2018. aastal, kui võitsime esimese hankena Rail Baltica globaalse projekti arhitektuuri, haljastuse ja visuaalse identiteedi juhise loomise, mida esitleti aasta hiljem Vilniuses toimunud ülemaailmsel foorumil. Pärast seda tutvustasime Rail Baltica projekti EXPO Ferroviarial Milanos Itaalias.

COVID-19 pandeemia ajal sõlmisime uusi lepinguid ja praegu vastutame koos Yuksel Projega Rail Baltica projekti projektide ekspertiisi eest Eestis, Leedus ja nüüd ka Lätis. 3TI jälgib kogu Rail Baltica trassi ulatuses, et projekt vastaks globaalse projekti projekteerimisjuhistele, Euroopa Liidu koostalitlusvõime tehnilisele spetsifikatsioonile ja Balti riikide seadustele.

Millega te praegu tegelete?

Praegu teeme Rail Baltica koridori projektidele ekspertiisi.

Eestis oleme lõpetanud Pärnu–Rapla ja Tallinna–Rapla lõikude projektide ekspertiisi 60 km ulatuses ehk 27% kogu Eestis oleva lõigu pikkusest. Siin hulgas on ka seitse raudtee silda, kümme maantee viadukti ja kuus ökodukti.

Leedus oleme teinud ekspertiisi 45 km pikale Kaunas–Ramygala lõigule, mis moodustab kogu Leedu lõigust 29%. Siin hulgas on seitse raudtee silda, kuus maantee viadukti, 41 truupi ja kümme loomade läbipääsu.

Lätis alles alustasime ning praegu teeme Iecava jõe lõigu projekti dokumentidele ekspertiisi.

Mille poolest erineb Rail Baltica globaalne projekt teistest projektidest, millega olete tegelenud?

Projekti teevad unikaalseks mitmed aspektid, näiteks Balti riikide ajalugu. Eesti, Läti ja Leedu on nii lähedal üksteisele, ent samas nii erinevad kultuuride ja seaduste mõistes, ent liiguvad siiski ühe eesmärgi poole. 1990-ndatel taasiseseisvusid kolm Balti riiki Nõukogude Liidust ning 2004 liitusid Euroopa Liiduga. Rail Baltica projekt ei seo kolme Balti riiki mitte ainult üksteisega, vaid kogu Euroopa võrgustikuga.

Tegemist on strateegilise projektiga, mis eeldab tugevat panustamist ja pühendumist kogu Euroopa Liidult nii ressursside kui ka võimaluste loomise osas, et täita eesmärk – ehitada kiirraudtee võrgustik, mis integreerib Balti riigid Euroopaga.

Kuidas toetavad Rail Baltica projektist saadavad kogemused kompetentside arendamist teie ettevõttes?

Saavutus on juba ainuüksi see, et osaleme suurimas EL-i rahastatavas infrastruktuuri projektis ning saame jagada oma oskusteavet tehniliselt niivõrd keerukas valdkonnas. Seega omandame tänu sellele projektile Balti riikides täiendavaid kogemusi, mis lisanduvad viimase 30 aasta jooksul Itaalias ja kogu maailmas tehtud 3TI infrastruktuuriprojektide saavutustele. See projekt loob väljakutseid meie juhtimis-, koordineerimissüsteemile ja tehnilise ekspertiisi tegevustele, sest igas Balti riigis on spetsiifilised nõuded ja protseduurid.

Esimese aasta tööde tulemused on üldiselt positiivsed ning näidanud nii 3TI kui ka Rail Baltica tiimi tõelist pühendumist.

Kui palju inimesi töötab teie ettevõttest Rail Baltica projektiga?

Projektide ekspertiisi tegemisel on töömaht vägagi varieeruv, mis on paras proovikivi selliste projektide juhtimisel. Keskmiselt on projektiga pidevalt seotud 50 inimest, kes jagunevad järgmistesse tiimidesse: juhtimine, koordineerimine, tehnilised eksperdid ja kohalikud konsultandid. Lähikuudel ehk 2021. aasta novembris ja detsembris töötajate hulk suureneb, sest jõustub Läti leping ning töömaht kasvab.

Kas saaksite täpsemalt selgitada, kellega teete tihedat koostööd ekspertiisi kogumiseks, et mõista nende ootusi Rail Baltica infrastruktuuri visuaalsele väljanägemisele?

Arhitektuurilise ja maastikukujunduse (ALG, Architectural, Landscaping and Visual Identity Guidelines) juhised on koostatud uuringu tulemusel, kuhu kaasati kolme riigi sidusrühmad, samuti tulemustel, mis saadi Eestis, Lätis ja Leedus tehtud uuringutest, intervjuudest, esitlustest ja töötubadest. Need hõlmavad mitte ainult ALG määratlemise protsessi kaasatud sidusrühmade teadmisi ja kogemusi, vaid ka kõigi Balti riikide ühtsuse tahet.

ALG juhistes pakutud Rail Baltica infrastruktuuri visuaalne välimus on pika protsessi tulemus, kuhu koondati iga riigi identiteet ja loodi neist Rail Baltica võrgu elementide visioon.

Näitena võib tuua ALG juhistes välja pakutud kohalike jaamade kontseptsiooni. Jaama kontseptsiooni idee tekkis sidusrühmadega peetud intervjuude käigus. Jaama visuaali loomist mõjutas üks tõeliselt poeetiline vastus. Küsisime: “Mis on teil teiste riikidega ühist?” ja vastus oli “meri”. See kujutluspilt oli aluseks piirkondliku jaama visuaalsele identiteedile, mis on kutsuv ja harmooniline ühtne ruum, mida katab Läänemere kolme lainet sümboliseeriv katus.

Võrgustiku tugeva identiteedi loomine on võimas avaldus Balti riikide ühistranspordi eelistest ja samal ajal seos nende ajaloo, keskkonna ja traditsioonide vahel.

Kuidas neid juhiseid kasutatakse?

ALG juhised on teenäitajaks Rail Baltica projekti arhitektuurilise, maastikukujunduse ja visuaalse identiteedi kujunduse väljatöötamisel. Peamine eesmärk on anda tulevastele projekteerijatele ja omavalitsustele visuaalne juhis, et neil oleks olemas vajalikud arhitektuuri, haljastuse ja visuaalse identiteedi elemendid, mis on osa Rail Baltica projektist eesmärgi saavutamisel luua ühtne Rail Baltica identiteeti kõigis kolmes riigis.

See identiteet on üles ehitatud erinevatel tasanditel (kogu võrgustiku, riigi ja piirkondlik tasand) ning seda rakendatakse järgmistele võrguelementidele: raudteesillad, mulded ja süvendid, müratõkked, loomade läbipääs ja märgistused ning jaama- ja maastikuelemendid.

Milliseid innovaatilisi lahendusi see projekt toob?

Innovatsioon on protsess, mis aitab tegevusi parendada. Rail Baltica projekt toob oma ambitsioonikate eesmärkidega kaasa radikaalse muudatuse Balti riikides.

Kolme erineva riigi jaoks täiesti uue raudteevõrgu kavandamine ja ehitamine loob võimaluse rakendada kõige arenenumaid tehnoloogiaid ja standardeid järgmiste eesmärkide saavutamiseks:

100% keskkonnasõbralik

Rail Baltica on täiesti elektrifitseeritud raudtee vähendamaks emissiooni. Ehitamisel kasutatakse uuemaid tehnoloogiaid ja materjale. Raudteetrassi projekteeritakse võimalikult eemale Natura 2000 alast ja teistest looduskaitsealadest, et võimalikult vähe tekitada keskkonnale kahju. Kõikjale kus vaja, ehitatakse müratõkkeseinad. Loomadele ehitatakse muldkehadesse spetsiaalsed läbipääsukohad eelnevalt nende liikumistrajektoore uurides ja neid arvesse võttes.

Ohutu ja ligipääsetav

Rail Baltica lahendused järgivad kõige rangemaid ohutusnõudeid. Rongi liikumise juhtimiseks kasutatakse Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) uuemat põlvkonda. Kõik ristumised teede ja jalakäijate teedega tehakse kahetasandilised. Raudtee saab olema täies pikkuses tarastatud. Reisijaamadesse luuakse kõik vajalikud rajatised, et muuta juurdepääs rongiteenustele kõigile lihtsaks ja meeldivaks kogemuseks.

Moderne

Rail Balticat ehitatakse kasutades kõige uudsemaid tehnoloogiaid ja materjale. Igasse Balti riiki on kavandatud uued intermodaalsed kaubaterminalid, et luua eri transpordiliikide vahel kiire ja efektiivne konteinerkaubanduse ülekandmise võimalus. Reisijatele tehakse võimalikult mugavad rongijaamad, mis ühendavad hõlpsasti erinvaid linna-, piirkondlikke kui ka kaugliiniteenuseid, lisaks luuakse auto- ja jalgrattaparklad, ostu- ja puhkealad.

Millist nõu annaksite ettevõtetele, kes plaanivad projektis osaleda?

Kindlasti tuleb vastata Rail Baltica projekti nõuetele ning osalejad peavad olema kindlad, et neil on olemas vajalik ressurss, tehnilised teadmised raudtee valdkonnas ja suutlikkus kohaneda kolme Balti riigi konteksti. Lisaks sellele on väljakutse juhtimine ning kohalike standardite ja reeglite kohaldamine, mis on igas riigis erinevad. Seega peavad Rail Baltica perega liitujad arvestama, et algus ei ole lihtne, kuid nad võivad kindlad olla, et RB Rail AS (Rail Baltica ühisettevõte) tiim on tugevaks toeks kõigile, kes projektile pühenduvad. Kokkuvõttes on selle projekti märksõnaks paindlikkus.