Algab iga-aastane avaliku arvamuse uuring Rail Baltica projekti kohta

Rail Baltica ülemaailmse projektikoordinaator RB Rail AS korraldab kõigis kolmes Balti riigis neljandat aastat avaliku arvamuse küsitlust, mille eesmärk on koguda informatsiooni  inimeste teadlikkuse kohta Rail Baltica projekti osas, saada tagasisidet laiema avalikkuse poolt ning selgitada välja üldine informeerituse tase igas Balti riigis ja regioonis üldiselt. 2021. aasta lõpuni läbiviidav arvamusküsitlus on sarnane varasemate 2018, 2019. ja 2020. aastal läbi viidud uuringutega.

Arvamusküsitlus leiab aset veebiküsitluse näol ning andmete kogumine toimub SIA “SolidData” Interneti-kasutaja paneeli kaudu. Sihtrühmaks on kõik Eesti, Läti ja Leedu internetti kasutavad elanikud, vanuses 18-75.

Uuringu tulemused esitatakse selle aasta detsembris.

30.11.2021