Rail Baltica Valdkonnapäev 25. novembril

Rail Baltica Valdkonnapäeva eesmärk on anda laiaulatuslik ülevaade Rail Baltica globaalse projekti edusammudest, plaanidest ning viimastest olulistest arengutest. Konverents toimub virtuaalselt ning päevakava ja registreerimisvorm on leitavad ürituse ametlikul veebilehel forum.railbaltica.org/2021.

Valdkonnapäeval jagavad enda kogemusi nii projekti elluviijad, esindajad kui ka olulisemad kohalikud ja rahvusvahelised partnerid. Teemadeks on Rail Baltica edasise arendamise strateegilised suunad – jagatakse praktilist infot eelseisvate hangete, projekti nõuete, kehtivate standardite, materjalihangete raamlepingute ja raudtee elektrifitseerimise ning signalisatsioonisüsteemide arendamise kohta. Lisaks sellele toimuvad arutelud hästi toimiva uue majanduskoridori ehitamise teemal.

„Käesolev aasta on olnud väljakutsete rohke, eriti arvestades piiratud reisimis- ja kohtumisvõimalusi ning seetõttu on eriti oluline tagada regulaarne ajakohastatud informatsioon globaalse projekti edasiste plaanide ja käimasolevate tegevuste kohta. Hoolimata väljakutsetest ning Covid-19 tulenevatest mõjudest on 2021. aastal Rail Baltica globaalse projekti elluviimine märkimisväärselt edenenud. Kutsun kõiki huvirühmasid ning tulevasi partnereid osalema meie digikonverentsil,“ ütleb RB Rail AS Juhatuse esimees ja Tegevjuht Agnis Driksna.

Konverentsi juhatavad sisse kolme Balti riigi ministrid: Taavi Aas, Majandus- ja taristuminister (Eesti), Tālis Linkaits, Transpordiminister (Läti), Marius Skuodis, Transpordi- ja sideminister (Leedu) ja Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail AS juhatuse esimees ja tegevjuht Agnis Driksna. Avasõnades keskendutakse Rail Baltica projekti elluviimisele, edenemisele, kohustustele ning tuleviku väljavaadetele. Sellele järgneb arutelu, mida viib läbi Catherine Trautman, TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridori koordinaator koos Rail Baltica kolme riigi projekti elluviivate asutuste tegevjuhtidega, kelleks on: Tõnu Grünberg (OÜ Rail Baltic Estonia), Kaspars Vingris (SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas) ja Karolis Sankovski (LTG Infra AB).

Üritust jätkab Marc-Philippe El Beze, Juhatuse liige, Tehniline Direktor ning Mark S. Loader, Juhatuse liige, Programmi juht (RB Rail AS) ülevaatega ohutuse, koostalitlusvõime ning piiriülese raudtee ehitamisega kaasnevatel teemadel. Seejärel jagavad kasulikke näpunäiteid eelseisvate hangete ning pakkumiste esitamise kohta projekti hanke direktor Kristjan Piirsalu ning hankejuhid Mārtiņš Blaus ja Aiga Benfelde. Ettekanne sisaldab ka ülevaadet tsentraliseeritult hangitavate materjalide raamlepingute kohta ning logistikaplaane.

Pealelõunane osa keskendub Rail Baltica elektrifitseerimise ja signalisatsioonisüsteemide arendamisele, mida tutvustab Jean-Marc Bedmar, Raudteesüsteemide ja operatsioonide osakonna juhataja (RB Rail AS) ja Marc-Philippe El Beze, Juhatuse liige, Tehniline Direktor (RB Rail AS).

Rail Baltica Valdkonnapäeva kokkuvõtvas osas peetakse kaks arutelu. Esimene keskendub eeldustele, mis soosib konkurentsivõimelise turu arengut tulevaste teenuste ja investeeringute tarbeks, selleks, et maksimeerida laiemat sotsiaalmajanduslikku kasu. Arutelu juhatab sisse Kaspars Briškens, Strateegia ja äriarenduse osakonna juhataja (RB Rail AS) ning viib läbi Catherine Trautman, TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridori koordinaator koos Euroopa infrastruktuuri ettevõtete esindajatega, kelleks on: Bente Yedema, Euroopa raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate õigus- ja strateegiaametnik, Marina Potapidou, Euroopa Raudtee- ja Infrastruktuuriettevõtete Ühenduse Infrastruktuuri strateegianõunik, Nick Brooks, ALLRAIL Peasekretär, Simon Fletcher, Rahvusvaheline Raudteede Liit, Conor Feighan, ERFA Peasekretär ning teised raudtee- ja transpordisektori organisatsioonide esindajad.

Järgnev ja kokkuvõttev arutelupaneel keskendub tulevase Rail Baltica ühenduvuse laiema sotsiaalmajandusliku kasu erinevatele aspektidele, sealhulgas sellele, kuidas edendada laiemat tööstuse arengut, digitaalset ühenduvust ja töökohtade loomist ning kuidas tagada ühtne juurdepääsetavus Rail Baltica rajatistele ja teenustele, “Dig Once” poliitika, maantee-, õhu- ja meretransporditeenuste integreerimine, Euroopa roheline kokkulepe ja muud olulised aspektid. Peaettekande peab Rambolli Transpordi vanemkonsultant Ramiro Alberto Ríos ning sellele järgneb arutelu, mida juhivad RB Rail AS Strateegia ja äriarenduse osakonna juhataja Kaspars Biškens ja RB Rail AS transpordiökonomist Dr Stefano Manzo. Paneeliliikmed esindavad era- ja avaliku sektori ettevõtteid ja organisatsioone: Mārtiņš Staķis, Riia linnapea, Martins Gauss, Tegevjuht ja Juhatuse esimees (airBaltic), Eero Pärgmäe, Turundusdirektor (Tallinna Lennujaam), Heiki Lahtinen, Juhatuse liige (Limowa OY Grupp), Normunds Krūmiņš, Juhatuse esimees (Läti logistikaliit), Veiko Haavapuu, Juhatuse liige, Finantsjuht (RB Rail AS) ja teised.

Päeva vältel korraldatakse interaktiivseid arutelusid ning küsimuste ja vastuste sessioone, mis annavad partneritele võimaluse otseseks suhtluseks Rail Baltica projekti elluviijate ja sidususrühmadega.

Päevakava on leitav ürituse ametlikul veebilehel: forum.railbaltica.org/2021

Veebiülekannet on võimalik jälgida ürituse ametlikul kodulehel ja Rail Baltica Facebooki lehel;

Huvilistel palume registreerida ürituse ametliku kodulehe kaudu!