Uuring: 95% vastanutest hindab RB Rail ASi hankeprotsessi õiglaseks

Kolmas järjestikune tarnijate uuring kinnitab suurt usaldust ja rahulolu RB Rail AS hankeprotsessiga.

 

„Luues tarnijate uuringu 2018. aastal, lõime platvormi õiglaseks ja läbipaistvaks tagasisidestamiseks. Uuring aitab meil mõista, kuidas turg RB Rail AS-i hankepraktikasse suhtub ja toob välja arenguruumi kohad. See on meile ja meie sidusrühmadele väga oluline – tulemused näitavad objektiivselt praegust olukorda ja võimaldavad uutel tarnijatel saada enesekindlust ka eelseisvatel pakkumistel osalemiseks,“ ütleb RB Rail AS-i hankejuht Kristjan Piirsalu.

 

Kristjan Piirsalu, Chief Procurement Officer, RB Rail AS

Kristjan Piirsalu toob välja kolm peamist järeldust – esiteks suurenenud arv „õiglase hankeprotsessi hindamises ”. 2018. aastal nõustus või nõustus enamasti 90% vastanutest, et kogu hankeprotsessi vältel koheldakse neid õiglaselt ja võrdselt, 2019. aastal oli see 92% ja tänavu 95% ning negatiivselt vastanuid ei olnud üldse. Samuti kinnitas 90% vastanutest soovi osaleda tulevikus RB Rail AS-i hangete uuringus, 10% vastas “võib-olla” ja negatiivseid vastuseid ei saadud (vastajate rühma kuuluvad ka need hankijad, kes hanget ei võitnud.) Nii et näeme selgelt, et ettevõtted näevad tuleviku potentsiaali.”

 

Piirsalu lisab teise järeldusena, et tulemused vaid paranevad aja jooksul ja see on RB Rail AS-i töö tulemus hankepoliitika täiustamise ja turuga ennetavas suhtlemises. Kolmandaks, “Tarnijate profiilid muutuvad mitmekesisemaks – alustades väikeettevõtetest nagu IT-konsultatsioonifirmad ja lõpetades globaalsete tegijatega, nimetades siin vaid mõned: Deutsche Bahn, IDOM, INECO, Ramboll. Ettevõtted näevad kogu projekti erinevate arenguetappide jooksul erinevaid võimalusi,” toob Piirsalu kolmanda järeldusena välja.

 

„Lõpuks täheldame, et Covid-19 pandeemia on mõjutanud ka meie tarnijaid – 75% on ühel või teisel viisil mõjutatud. Seda tuleb järgmiste hankepoliitikate ja -protsesside kavandamisel arvesse võtta,” lisas Piirsalu.

 

Oluline õppetund eelmistest uuringutest on planeerimine- tarnijad osutavad hankeprotsesside täpsuse vajadusele, mida praegu käsitletakse, ning riskijuhtimise lähenemisviisile, mida on rakendatud alates 2019. aastast. Seetõttu võetakse arvesse ja rakendatakse sellel aastal ka avatud kommentaare.

 

Võtmefaktid:

  • RB Rail AS tarnijate uuringut tehakse alates 2018. aastast üks kord aastas.
  • Sel aastal osales 76 tarnijat enam kui 20 riigist.
  • Osalejad esindavad võrdselt suuri, keskmise suurusega ja väikeseid ettevõtteid ning erinevaid riike.
  • Uuringus osalenud tarnijate profiilid on projekti edenedes viimaste aastate jooksul muutunud (TOP 3 aastal 2020 – materjalide tarnijad, ehitus ja disain).
  • Üldiselt hindas 70% vastanutest RB Rail AS-i hankeprotsessi kvaliteeti kõrgeks ja väga kõrgeks.
  • Tarnijad on hankeprotsesside kohta saadaoleva teabega rahul.
  • Rail Baltica veebisait railbaltica.org ja hangete infoleht on peamised kanalid info saamiseks.
  • Hankedokumentide kvaliteeti saab veelgi parandada, samas kui RB Rail AS peab arvestama Covid-19 mõjuga.
  • Täieliku tarnijauuringu aruande saamiseks klõpsake siin.

 

2019. aastal sõlmis RB Rail AS 66 hankelepingut koguväärtuses 64,2 miljonit eurot, sealhulgas 2019. aastal välja kuulutatud riigihankelepinguid 25. 2018. aastal avaldatud hankemenetluse tulemusel sõlmitud lepingut, mis lõpetati 2019. aastal aga 11.

Klikka siia, et saada rohkem infot Rail Baltica Global Project hankeprojektidest kõikides Balti riikides.

15.09.2020