Aptauja: 95% respondentu RB Rail AS iepirkumu procesu vērtē kā godīgu

Trešā piegādātāju aptauja pēc kārtas apstiprina augstu uzticību un apmierinātību ar RB Rail AS iepirkumu procesu.

 

“Ieviešot piegādātāju aptauju 2018. gadā, mēs izveidojām platformu godīgai un caurspīdīgai atgriezeniskai saitei. Šī aptauja palīdz mums saprast, kā tirgus vērtē RB Rail AS iepirkumu praksi, un nosaka jomas, kuras vajadzētu uzlabot. Tas ir ļoti svarīgi mums un mūsu ieinteresētajām pusēm – rezultāti objektīvi parāda “status quo” un arī ļauj jaunajiem piegādātājiem gūt pārliecību piedaloties gaidāmajos konkursos,” saka Kristjans Pirsalu, RB Rail AS galvenais iepirkumu vadītājs.

 

Kristjans Pirsalu izceļ trīs galvenos secinājumus: “Pirmkārt, palielinājies “godīgums iepirkumu procesu novērtēšanā”. 2018. gadā 90% respondentu piekrita vai lielākoties piekrita, ka visa iepirkumu procesa gaitā pret viņiem izturas godīgi un vienlīdzīgi, 2019. gadā to atzina 92% un šogad 95% respondentu, turpretī nulle respondentu, kuri atbildēja negatīvi. Tāpat 90% respondentu apliecināja vēlmi nākotnē piedalīties RB Rail AS iepirkumos, 10% atbildēja “varbūt” un negatīvas atbildes netika saņemtas (respondentu grupā ietilpst arī tie piegādātāji, kuri nav uzvarējuši iepirkumā). Tātad mēs skaidri redzam, ka uzņēmumi saredz nākotnes potenciālu.”

 

Pirsalu turpina: “Otrkārt, rezultāti laika gaitā tikai uzlabojas, un tas ir RB Rail AS nopelns, turpinot darbu iepirkumu politikas uzlabošanā un proaktīvā komunikācijā ar tirgus dalībniekiem. Treškārt, piegādātāju profili kļūst daudzveidīgāki – sākot ar mazajiem uzņēmumiem, piemēram, IT konsultāciju uzņēmumiem, un beidzot ar tādiem globāliem spēlētājiem kā, piemēram, Deutsche Bahn, IDOM, INECO, Ramboll, tikai lai nosauktu dažus, tātad uzņēmumi visā projektā redz dažādas iespējas tā attīstības posmos.”

 

“Visbeidzot, mēs esam novērojuši, ka Covid-19 pandēmija ir atstājusi ietekmi arī uz mūsu piegādātājiem – tā, dažādos veidos, ir skārusi 75% no piegādātājiem. Tas ir jāņem vērā, plānojot nākamo iepirkumu politiku un procesus.”

 

Nozīmīga mācība, kas gūta no iepriekšējām aptaujām, ir plānošanas jautājums – piegādātāji norāda uz nepieciešamību pēc precizitātes iepirkuma procesos, kas pašlaik tiek risināta kopā ar riska pārvaldības pieeju, kas ieviesta kopš 2019. gada, tādēļ šī gada komentāri noteikti tiks ņemti vērā un īstenoti.

 

Svarīgākie fakti:

  • RB Rail AS piegādātāju aptauja tiek veikta reizi gadā kopš 2018. gada.
  • Šogad piedalījās 76 piegādātāji no vairāk nekā 20 valstīm.
  • Dalībnieki vienlīdz pārstāv lielus, vidējus un mazus uzņēmumus un dažādas valstis.
  • Projektam attīstoties, pēdējo gadu laikā ir mainījušies profili piegādātājiem, kas piedalās aptaujā (TOP 3 2020. gadā – materiālu piegādātāji, būvniecība un projektēšana).
  • Kopumā 70% respondentu RB Rail AS konkursa procesa kvalitāti vērtēja kā augstu un ļoti augstu.
  • Piegādātājus apmierina pieejamā informācija par iepirkuma procesiem.
  • Rail Baltica mājaslapa railbaltica.org un Iepirkumu apkārtraksts ir galvenie aktuālākās informācijas iegūšanas avoti.
  • Iepirkuma dokumentācijas kvalitāti būtu nepieciešams uzlabot, taču RB Rail AS būs jāņem vērā Covid-19 sekas.
  • Piegādātāju aptaujas pilnais pārskats atrodams šeit.

 

2019. gadā RB Rail AS noslēdza 66 iepirkuma līgumus ar kopējo vērtību EUR 64,2 miljoni, ieskaitot 25 publiskos iepirkuma līgumus, kas izsludināti 2019. gadā, un 11 līgumus, kas izriet no 2018. gadā publicētajām iepirkuma procedūrām, kuras noslēdzās 2019. gadā.

 

Informācija par gaidāmajiem Rail Baltica globālā projekta konkursiem 2020. gadā visās trīs Baltijas valstīs.

15.09.2020