Apklausa: 95% respondentų mano, kad „RB Rail“ pirkimai vykdomi sąžiningai

Trečią kartą surengta tiekėjų apklausa patvirtino, kad jie pasitiki „RB Rail AS“ pirkimų procesu ir jį vertina teigiamai.

 

„Pradėję vykdyti šią apklausą 2018-aisiais, sukūrėme platforma gauti sąžiningą ir skaidrų grįžtamąjį ryšį. Apklausa leidžia mums suprasti kaip rinka vertina „RB Rail AS“ pirkimų praktiką ir įsivertinti kur turėtume patobulėti. Tai svarbu tiek mums, tiek kitoms suinteresuotosioms šalims – rezultatai leidžia objektyviai įvertinti esamą situaciją, o naujus tiekėjus skatina drąsiau dalyvauti naujuose konkursuose“,- teigė „RB Rail AS“ pirkimų vadovas Kristjan Piirsalu.

 

Kristjan Piirsalu pabrėžė tris pagrindines apklausos išvadas: „Pirma, išaugo pasiūlymo vertinimo teisingumo vertinimas. 2018-aisiais 90% sutiko arba labiau sutiko, kad pirkimo metu buvo vertinami sąžiningai bei lygiavertiškai, o 2019-aisiais šis rodiklis išaugo iki 92%, be to nesulaukta nei vieno negatyvaus vertinimo. Net 90% respondentų įvardijo norėsiantys dalyvauti „RB Rail AS“ pirkimuose ir ateityje (apklausti buvo ir pirkimų nelaimėję dalyviai), o likusieji 10% atsakė „galbūt“. Tai leidžia vertinti, kad verslas mato daug potencialo.

 

Antra, rezultatai nuolatos gerėja, o tai yra nuolatinio „RB Rail AS“ darbo – taisyklių tobulinimo ir proaktyvaus bendravimo su rinka – vaisius. Trečia, pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų įvairovė auga. Dabar pasiūlymus teikia ir tokie maži verslai kaip IT konsultacijų bendrovės, ir tokie pasaulinio lygio žaidėjai kaip „Deutche Bahn“, IDOM, INECO, „Ramboll“ bei kiti. Tai reiškia, kad vis daugiau verslų mato galimybių tapti šio projekto dalimi įvairiuose jo vystymo etapuose.

 

Apklausa taip leido įvertinti Covid-19 pasekmes mūsų tiekėjams – net 75% įvardino, kad buvo paveikti pandemijos. Turėsime tai įvertinti planuodami tolimesnius pirkimus ir jų taisykles“

 

Praėjusios apklausos privertė tobulinti planavimo procesą – tiekėjai nurodė, kad šis turėtų būti tikslesnis. Tai nuo 2019 m. spendžiama kartu tobulinant ir rizikų valdymo procesą. Į šiemet išsakytus pastebėjimus taip pat bus atsižvelgta.

 

Pagrindiniai Faktai:

  • „RB Rail AS“ tiekėjų apklausa vykdoma nuo 2018 m.
  • Šiemet apklausoje dalyvavo 76 tiekėjai iš 20 šalių.
  • Apklausoje dalyvavo tiek dideli, tiek vidutiniai, tiek maži tiekėjai.
  • Projektui vykstant pasikeitė ir apklausoje dalyvaujančių tiekėjų profilis (2020 m. Top 3 – medžiagų tiekėjai, statybų ir projektavimo paslaugos).
  • Net 70% tiekėjų „RB Rail AS“ vykdomų pirkimų kokybę įvertino gerai arba labai gerai.
  • Tiekėjai patenkinti jiems prieinamos informacijos apie pirkimų procesą kiekiu.
  • „Rail Baltica“ svetainė railbaltica.org ir pirkimų naujienlaiškis yra pagrindiniai informacijos kanalais.
  • Pirkimų dokumentacijos kokybė galėtų būti aukštesnė, „RB Rail AS“ turės atsižvelgti į Covid-19 sukeltas problemas.
  • Su visa ataskaita galite susipažinti čia.

 

2019 m. „RB Rail AS“ užbaigė 66 pirkimų sutartis, kurių vertė buvo 64,2 mln. eurų. Iš jų 25 buvo 2019 m. paskelbti viešieji pirkimai, o 11 sutarčių pasirašytos užbaigus 2018 m. pradėtus pirkimus. 

 

Čia galite susipažinti su preliminariais 2020 m. planuojamais „Rail Baltica“ pirkimais visose Baltijos šalyse.

15.09.2020