Rail Baltica ühisettevõttele nimetati uued juhatuse liikmed

RB Rail AS-i nõukogu teatas 28. oktoobril 2022 otsusest laiendada Rail Baltica ühisettevõtte RB Rail AS-i juhatust.

Rail Baltica globaalse projekti meeskonna tugevdamiseks ning olemasolevatele ja tulevastele väljakutsetele vastu minemiseks on juhatus edaspidi kuueliikmeline: tegevdirektor Agnis Driksna (LV), tehniline juht Marc-Philippe El Beze (FR), tegevjuht Marius Narmontas (LT), ESG tegevdirektor Anrī Leimanis (LV) ja hankejuht Marko Kivila (EE). Hetkel veel täitmata programmijuhtimise peadirektori ametikoht kinnitatakse varsti pärast avaliku konkursi lõppemist.

RB Rail AS-i uus juhatus alustab tööd 17.11.2022.

„Rail Baltica geostrateegiline tähtsus nõuab üha suuremat tähelepanu valdkondadele, mis võimaldavad projekti kiirendada. Ühisettevõtte juhtimist laiendatakse nii projekti kui ka meeskonna tugevdamiseks ning see toob kaasa täiendavat asjakohast pädevust. Mainitud muudatustega uus juhtkond jätkab tööd täisvõimsusel, et viia lõpuni üksikasjalikud tehnilised projektid, tagada edasine rahastus ja Rail Baltica projekti elluviimine tihedas koostöös riiklike ja EL-i projektipartnerite ning strateegiliste sidusrühmadega,“ ütles RB Rail AS-i nõukogu esimees Romas Švedas.

„See otsus näitab RB Rail AS-i nõukogu ja teiste projekti osapoolte tugevat pühendumust kiirraudtee infrastruktuuri loomisele 2030. aastaks, jätkates samal ajal Rail Baltica kui piiriülese globaalse projekti koordineerimist nii tehniliste lahenduste osas, mis tagavad koostalitlusvõimet ning tarnekäsitluste ja kvaliteedi ühtlustamist, tagades samal ajal jätkusuutlikkuse ja kliimaneutraalse transporditaristu eesmärkide täitmise,“ ütles RB Rail ASi juhatuse esimees ja tegevjuht Agnis Driksna.