Paskirti nauji „Rail Baltica“ bendrosios Baltijos šalių įmonės valdybos nariai

2022 m. spalio 28 d. „RB Rail“, AS Stebėtojų taryba paskelbė sprendimą padidinti bendrosios Baltijos šalių įmonės „Rail Baltica” valdybos narių skaičių.

Siekiant sustiprinti globalaus projekto „Rail Baltica“ komandą ir įveikti esamus ir būsimus iššūkius, naująją valdybą sudarys šeši nariai: vadovas (CEO, Chief Executive Officer) Agnis Driksna (LV),  technikos direktorius (CTO, Chief Technical Officer) Marc-Philippe El Beze (FR), veiklos direktorius (COO, Chief Operating Officer) Marius Narmontas (LT), vyriausiasis Apsaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (Environmental Social and Governance, ESG) pareigūnas Anrī Leimanis (LV) ir vyriausiasis viešųjų pirkimų pareigūnas (Chief Procurement Officer, CPO) Marko Kivila (EE). Likusi numatyta vyriausiojo programų valdymo pareigūno (Chief Program Management Officer, CPMO) pareigybė bus patvirtinta pasibaigus paieškai.

Naujoji „RB Rail AS“ valdyba pradės dirbti nuo š.m. lapkričio 17 d.

„Geostrateginė „Rail Baltica“ svarba vis didėja, todėl reikia dar daugiau dėmesio skirti sritims, kurios leistų paspartinti projekto įgyvendinimą. Siekiant sustiprinti tiek projektą, tiek komandą, bus išplėsta bendros įmonės vadovybė, pritraukiant papildomas kompetencijas. Po atitinkamų pokyčių naujoji vadovybė ir toliau dirbs visu pajėgumu, kad užbaigtų išsamius techninius projektus, užtikrintų tolesnį finansavimą ir įgyvendintų projektą „Rail Baltica“, glaudžiai bendradarbiaudama su nacionaliniais ir ES projekto partneriais bei strateginėmis suinteresuotosiomis šalimis“, – sakė Romas Švedas, „RB Rail“ Stebėtojų tarybos pirmininkas.

„Šis sprendimas rodo tvirtą „RB Rail” Stebėtojų tarybos ir kitų projekto šalių įsipareigojimą iki 2030 m. sukurti greitųjų geležinkelių infrastruktūrą ir toliau koordinuoti „Rail Baltica“ globalų projektą – tiek techninių sprendimų, leidžiančių užtikrinti sąveiką, suvienodinti pristatymo būdus ir kokybę, kartu užtikrinant, kad būtų pasiekti tvarumo ir klimatui neutralios transporto infrastruktūros tikslai“, ––sakė „RB Rail“ valdybos pirmininkas ir vadovas Agnis Driksna.