Rail Baltica kopuzņēmumā RB Rail AS ieceļ jaunus valdes locekļus

RB Rail AS padome 2022. gada 28. oktobrī paziņoja par lēmumu paplašināt Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS valdes sastāvu.

Lai stiprinātu Rail Baltica globālā projekta komandu, RB Rail AS valdē turpmāk būt seši valdes locekļi: izpilddirektors Agnis Driksna (LV), galvenais tehniskais direktors Marks Filips el Beze (Marc-Philippe el Beze, FR), operacionālais direktors Marius Narmontas (Marius Narmontas, LT), ESG direktors Anrī Leimanis (LV), iepirkumu direktors Marko Kivila (Marko Kivila, EE), kā arī drīzumā pēc publiskās atlases konkursa, kas šobrīd tuvojas noslēgumam, tiks apstiprināts arī programmas vadības direktors.

Jaunā RB Rail AS valde stāsies spēkā un sāks pildīt savus pienākumus, sākot ar 2022. gada 17. novembri.

“Rail Baltica ģeostratēģiskā nozīme turpina pieaugt, radot nepieciešamību vēl vairāk koncentrēties uz jomām, kas ļauj nodrošināt paātrinātu projekta ieviešanas gaitu. Lai stiprinātu Rail Baltica projektu, nepieciešama spēcīga RB Rail AS komanda, tādēļ tiks paplašināta kopuzņēmuma vadība, piesaistot jaunas, svarīgas kompetences. Līdz ar šīm izmaiņām jaunā valde turpinās strādāt, lai pabeigtu projektēšanas darbus, nodrošinātu turpmāku finansējuma piesaisti projektam un veicinātu vēl ciešāku sadarbību ar nacionālajiem un Eiropas Savienības projekta partneriem un ieinteresētajām pusēm,” sacīja Romas Švedas, RB Rail AS padomes priekšsēdētājs. 

“Šis lēmums apliecina padomes un citu projektā iesaistīto pušu stingro apņemšanos ieviest Eiropas standarta sliežu platuma ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūru līdz 2030. gadam, vienlaikus nodrošināt Rail Baltica kā vienota pārrobežu projekta koordināciju gan tehnisko risinājumu ziņā, gan veicinot vienotas kvalitātes un projekta ieviešanas standartus visā projektā, tai skaitā, lai sasniegtu ilgtspējīgus un klimatneitrālas transporta infrastruktūras mērķus,” sacīja Agnis Driksna, RB Rail AS izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs.