Rail Baltica opereerimisplaani koostab ettevõte ETC Transport Consultants GmbH

Avatud konkursi tulemusena allkirjastasid 22. veebruaril 2018 RB Rail AS ja Saksa ettevõte ETC Transport Consultants GmbH Rail Baltica raudtee opereerimisplaani koostamise lepingu. Lepingu väärtus on 499 340,00 eurot ilma käibemaksuta.

 

Konkursi võitja peab välja töötama Rail Baltica raudteekoridori üldise opereerimisplaani kontseptsiooni lühiajalises, keskpikas ja pikaajalises perspektiivis. Selle  koostatava kontseptsiooni põhjal organiseeritakse transpordi korraldus Rail Baltica raudteel .

 

Opereerimisplaan peab võtma arvesse kõiki Rail Baltica raudtee tõhusaimaks toimimiseks vajalikke füüsilisi, tehnilisi, inim- ja organisatsioonilisi tegureid ning vahendeid. Plaani peamisteks eesmärkideks on vähendatud operatiivkulud taristule ning optimeeritud transporditeenused lõppklientidele. See võimaldaks tulevikus suurema turuosa üleminekut raudteeliiklusele, eelkõige Rail Balticale, mis omakorda on kooskõlas Euroopa Liidu Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) rahastamisvahendi eesmärkidega.

 

Opereerimisplaani uuringu tulemusi kasutatakse tehniliste lahenduste täiustamiseks ja parandamiseks ning Rail Baltica rajamise planeerimiseks. Ühtlasi aitab see optimeerida investeeringuid ehitamise ajal.

 

Plaani lõpparuanne peaks valmima selle aasta sügisel.

 

Kokku esitas hankepakkumuse üheksa kandidaati: Idom Consulting, Engineering, Architecture S.A.U, Ardanuy Ingerieria S.A., DB Engineering & Consulting GmbH, ETC Transport Consultants GmbH, Railistics GmbH, Ingenieria y Econonomia del Transporte S.M.E.M.P., S.A. – INECO, Systra SA, Geodata Engineering S.p.A., Italferr S.p.A.

 

Avaliku konkursi menetlus korraldati vastavuses Läti riigihangete seadusega.

 

ETC Transport Consultants Gmbh pakub konsultatsiooni- ja planeerimisteenuseid eelkõige Euroopa ja Aasia transpordi- ja liikuvussektori projektidele. Ettevõte pakub liikuvuse konsultatsiooniteenust seoses liikuvuse ja äristrateegia, tegevus- ja taristuplaneerimise, tariifide ja tulude jaotamise, turunduse ja müügi, ühistranspordi kvaliteedi, infotehnoloogia ning kaubavedude ja logistikaga ning ehitusalase planeerimise teenuseid seoses ehitusseadmete, raudteesüsteemide, maanteetranspordisüsteemide ja -tehnoloogia, tehniliste seadmete, juhtimis- ja kontrollitehnoloogia, elektrotehnika ja telekommunikatsioonisüsteemidega.

01.03.2018