ETC Transport Consultants GmbH izstrādās Rail Baltica dzelzceļa operacionālo plānu

2018. gada 22. februārī kopuzņēmums RB Rails AS un vācu uzņēmums ETC Transport Consultants GmbH parakstīja līgumu par Rail Baltica dzelzceļa operacionālā plāna izstrādi. Parakstītā līgumcena ir 499 340,00 EUR (neieskaitot PVN).

 

Pakalpojuma sniedzēja uzdevums ir sagatavot vispārēju operacionālā plāna konceptu Rail Baltica dzelzceļa koridoram īstermiņā, vidējā termiņā un garākā termiņā. Operacionālā plāna koncepts būs ierosinātais Rail Baltica pārvadājumu organizācijas piedāvājums.

 

 Pētījums aptvers visus fiziskos, tehnoloģiskos, cilvēciskos un organizatoriskos faktorus un resursus, lai izveidotu visefektīvāko ražošanas organizāciju. Galvenie plāna izstrādes mērķi ir samazināt operacionālās izmaksas infrastruktūras dzīves cikla laikā, kā arī nodrošināt infrastruktūras izmantotāju pārvadājuma plānu optimizāciju, tādejādi sekojot Eiropas Savienības infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility jeb CEF) izvirzītajam mērķim un pārnest pēc iespējas lielāku tirgus daļu uz dzelzceļu – jo īpaši Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūru.

 

Operacionālā plāna pētījuma rezultāti tiks izmantoti, lai precizētu un uzlabotu tehniskos risinājumus un plānošanas procesus, kas saistīti ar Rail Baltica projekta ieviešanu. Projekta būvniecības fāzē plāns piedāvās investīciju optimizēšanas risinājumus. 

 

Operacionālā plāna izstrāde ir jānoslēdz 2018. gada rudenī.

 

Šajā konkursā piedāvājums iesniedz deviņi pretendenti: Idom Consulting, Engineering, Architecture S.A.U, Ardanuy Ingerieria S.A., DB Engineering & Consulting GmbH, ETC Transport Consultants GmbH, Railistics GmbH, Ingenieria y Econonomia del Transporte S.M.E.M.P., S.A. – INECO, Systra SA, Geodata Engineering S.p.A., Italferr S.p.A.

 

Iepirkuma atklātais konkurss tika organizēts saskaņā ar Latvijas Publiskā iepirkuma likumu.

 

ETC Transport Consultants Gmbh piedāvā konsultāciju un plānošanas pakalpojumus transporta un mobilitātes sektora projektiem Eiropā un Āzijā. Uzņēmums piedāvā mobilitātes konsultatīvos pakalpojumus mobilitātes un biznesa stratēģijas jomā, operacionālajā un infrastruktūras plānošanā, tarifu un ieņēmumu sadalīšanā, mārketingā un pārdošanā, sabiedriskā transporta kvalitātes, informācijas tehnoloģiju, kravu transporta un loģistikas jautājumos, kā arī inženiertehnisko plānojumu pakalpojumus saistībā ar strukturālajām iekārtām, dzelzceļa sliežu ceļu sistēmām, autotransporta sistēmām un tehnoloģijām, tehniskajām iekārtām, vadības un vadības tehnoloģijām, elektrotehniskajām un telekomunikāciju sistēmām.

01.03.2018