Alustatakse Tallinna reisisadama ja Rail Baltica Ülemiste jaama vahelise trammiühenduse analüüsi

Hankemenetluse tulemusel allkirjastasid ühisettevõte AS RB Rail, Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Prantsuse ettevõte Egis Rail S.A. 28. veebruaril 2018. aastal lepingu raudteevõrgu (kergraudtee või tramm) teostatavuse ja tehnilise raamistiku uuringu läbiviimiseks Rail Baltica Ülemiste reisiterminalist Tallinna reisisadamasse (Vanasadam). Lepingu väärtus on 170 984,00 eurot ilma käibemaksuta.

 

Hankelepingu alusel peab töövõtja läbi viima teostatavusuuringu Tallinna reisisadama (Vanasadam) ja Rail Baltica Tallinna Ülemiste jaama vahelise kergraudtee ühenduse tehniliste lahenduse ja majandusliku otstarbekuse osas vähemalt kolme variandi vahel, teostama tasuvusanalüüsi ja pakkuma optimaalse marsruudilahenduse, mida saab kasutada sisendina projekteerimisetapis.

 

RB Rail AS Eesti filiaali juhataja Aivar Jaeski märgib, et Rail Baltica projekti elluviimisel Eestis on „Egis Rail S.A.-ga lepingu sõlmimine oluline samm mugava transpordiühenduse kavandamisel planeeritava Rail Baltica Ülemiste reisiterminali ja Tallinna reisisadama vahel. Selle uuringuga määratakse kindlaks kõige sobivam trammiliini variant nimetatud Tallinna transpordikeskuste vahel ja käesolev uuring on ühtlasi aluseks järgnevatele projekteerimisetappidele.“

 

Teostatavusuuringu lõplik aruanne peaks valmima sel sügisel.

 

Oma pakkumused esitasid hankele viis pakkujat: K-Projekt AS, Ardanuy Ingenieria S.A., ühispakkumus (IDOM Consulting, Engineering Arscitecture S.A.U., Sweco Projekt AS), Egis Rail S.A..

 

Egis Rail S.A. on Egise tütarettevõtte linna- ja raudteetranspordi valdkondades: metrood, trammid ja raudtee.

 

15.03.2018