Baltimaade ja rahvusvahelist avalikkust kutsutakse üles jagama oma nägemust tulevastest reisivõimalustest Rail Balticaga

Seoses Balti riikide saja aasta juubeliga kutsutakse Baltimaade ja rahvusvahelist avalikkust üles osalema teavituskampaanias „Teekond Rail Baltica tulevikku“, et jagada oma nägemust reisivõimalustest Rail Balticaga ja teha kindlaks, millisel tasemel ollakse valmis kasutama Rail Baltica pakutavaid väljavaateid ja nüüdistehnoloogiaid.

 

Rail Baltica on viimase saja aasta jooksul esimene sedavõrd laiaulatuslik transpordiprojekt Baltimaades. Käesoleval aastal, kui Eesti, Läti ja Leedu tähistavad oma saja aasta juubelit, on Rail Baltica projektil eriliselt sümboolne tähendus – sellega antakse panus Baltimaade arengusse ja heaolusse vähemalt järgmiseks 100 aastaks!

 

„Rail Baltica on projekt, mis mõjutab nii otseselt kui ka kaudselt kõiki Baltimaade elanikke ja samuti külastajaid välisriikidest. See loob eeltingimused, mis muudavad Baltimaade inimeste igapäevaelu – nende tööd, õpinguid ja puhkamisharjumusi. Kuigi projekti käivitumine näib jäävat kaugemasse tulevikku, on siiski aeg teada saada, kuidas Baltimaade ja teiste riikide elanikud kujutavad ette oma reise Rail Balticaga kümne aasta pärast ning millised reisijad on konservatiivsed või vastupidi – tuleviku suhtes avatud, kui palju on pidevalt areneva tehnoloogia suhtes positiivseid inimesi ja kui palju on skeptikuid. Kampaania abil selgitame ka välja, kas Rail Baltica projekti käimalükkamine kasvatab inimeste huvi Baltimaades reisimise vastu. Kampaania käigus kogutud andmed kujutavad endast kasulikku teavet projekti rakendusmeeskonnale, kuna nende abil on võimalik hinnata Baltimaade ja teiste riikide huvi ja arvamust reisimisvõimaluste kohta Rail Balticaga,“ sõnas RB Rail AS tegevjuht ja juhatuse esimees Baiba Rubesa.

 

„Rail Baltica on tõeline Euroopa projekt, ühendades Eesti, Läti, Leedu ja Poola pealinnu. See toob inimesed ja piirkonnad lähemale suurimale ning kõige dünaamilisemale üleilmsele turule: ELi ühtsele turule. Projekti käivitumisel saavad sellest kasu miljonid inimesed, kuna sellega antakse neile juurdepääs keskkonnahoidlikumatele ja parematele liikuvusvõimalustele. Vähem autosid ja veokeid tänavatel tähendab ka väiksemat saastet ja paremat õhukvaliteeti. Kampaania „Teekond Rail Baltica tulevikku“ on lihtne võimalus projektist osavõtmiseks ja oma panuse andmiseks selle teostumisse. Kutsun teid kõiki osalema, mina löön kindlasti kaasa!“ ütles Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi volinik Violeta Bulc.

 

Meil kõigil on võimalus võtta ette teekond Rail Baltica tulevikku, külastades veebilehte www.futuremeter.eu ja täites huvitava küsimustiku oma praegusest reisikogemusest ja võimalikest tulevastest väljavaadetest. Ankeedi lõpus määratakse tulevikumeetri abil kindlaks osaleja isiklik valmisolek Rail Baltica pakutavate võimaluste ja üldise innovatsiooni suhtes. Esimesi andmeid, mis kogutakse ja registreeritakse Eesti, Läti, Leedu ja välisreisijate kohta ning selle kohta, mis inimeste arvates võiks Rail Baltica projekti arendamise käigus 2030. aastaks juhtuda, esitletakse käesoleva aasta peaüritusel, 10. aprillil Tallinnas toimuval Rail Baltica üldfoorumil.

 

Tulevikumeeter töötab kuni 2018. aasta lõpuni, kui kolm Balti riiki – Eesti, Läti ja Leedu – lõpetavad oma juubeliaasta tähistamise.

23.02.2018